Revijo


Mladi Teozof

je začelo v letu 1974 izdajati


Teozofsko društvo v Jugoslaviji


s sedežem v Ljubljani