Revija Mladi Teozof se je leta 1976
preimenovala v revijo


Teozof


ki jo je izdajalo


Teozofsko društvo v Jugoslaviji


s sedežem v Ljubljani