Pogoji uporabe

Pričujoča stran predstavlja pogoje uporabe v zvezi s cilji, rabo jezikov, intelektualnimi pravicami, povezavami, zaupnostjo uporabnikovih sporočil, dostopom do (z geslom zavarovanih/varnih) članskih strani in pravnim okvirjem spletne strani TEOZOFIJA V SLOVENIJI z ozirom na avtorske pravice - Copyright © 2005 - 2007.

Cilji

Osnovni cilj spletne strani TEOZOFIJA V SLOVENIJI je, da omogoči svoboden in anonimen dostop do svoje vsebine in da pomaga napredku ljudi s pomočjo širjenja Teozofije. Spletna stran ni povezana z nobenim društvom, ki se opredeljuje kot teozofsko, in ne zastopa nobene organizacije, čeprav njeni uredniki izhajajo in se naslanjajo na tradicijo Teozofskega Društva s sedežem v Adyarju.

Raba jezikov

Spletna stran TEOZOFIJA V SLOVENIJI želi nagovarjati predvsem slovensko govoreče obiskovalce. Zamisel uporabiti tako slovenski kot angleški jezik, temelji na želji, da bi s tem presegli pomanjkanje slovenskih dokumentov, dopolnili informacijo in na ta način, do določene mere, dosegli celovito predstavitev Teozofije. Ker pa ta izbira privablja tudi številne angleško govoreče obiskovalce, želi biti spletna stran TEOZOFIJA V SLOVENIJI dobra referenčna točka tudi za njih.

Da bi olajšala razbiranje med slovenskimi in angleškimi dokumenti in/ali povezavami na dokumente, uporablja spletna stran TEOZOFIJA V SLOVENIJI majhne slike slovenske in ameriško/angleške zastave, s katerimi označuje jezik dotičnega dokumenta ali niza dokumentov.

Intelektualne pravice

V zvezi z intelektualnimi pravicami je cilj spletne strani TEOZOFIJA V SLOVENIJI dvojen:

- da opogumlja širjenje Teozofije in
- da ohranja celovitost dela spletne strani TEOZOFIJA V SLOVENIJI in odpravlja nejasnosti glede njenega izvora in položaja.

Razen, če ni drugače omenjeno, je vso gradivo na tej spletni strani avtorsko zaščiteno in ne sme biti uporabljeno drugače kot na podlagi teh pogojev uporabe.

Gradivo spletne strani TEOZOFIJA V SLOVENIJI se lahko snema ali kopira, pod pogojem, da VSE kopije ohranijo copyright in druge opombe o avtorstvu, ki jih vsebuje to gradivo. Nobenega gradiva se ne sme preoblikovati, urejati ali izvzemati izven konteksta na takšen način, da bi njegova uporaba ustvarjala napačno ali zavajajočo predstavo ali vtis glede na položaj, objavo ali delo spletne strani TEOZOFIJA V SLOVENIJI.

Naziv lastnikov avtorskih pravic NE sme biti uporabljen za oglaševanje ali reklamiranje te spletne strani in njene vsebine brez posebnega vnaprejšnjega pismenega dovoljenja. Pravica do copyrighta na dokumentih te spletne strani bo vedno ostala povezana z lastniki avtorskih pravic.

Dokumente spletne strani TEOZOFIJA V SLOVENIJI lahko na novo objavljate pod pogojem, da zagotovite informacijo, preko katere drugi uporabniki z lahkoto najdejo izvirni dokument, in da vnesete opombo o copyrightu spletne strani TEOZOFIJA V SLOVENIJI.

Dokument spletne strani TEOZOFIJA V SLOVENIJI odraža, kako je bil dokument ustvarjen ali prejet in ali je pod nadzorom urednikov ter kako se ga lahko navaja v drugih delih ali dokumentih. Vsekakor ne odobravamo in bomo ukrepali ob popačenju našega dela v zvezi z njegovim avtorstvom, opombami ali v zvezi z njegovim statusom.

Če urejate spletno stran, ki objavlja (ali vsebuje kopije) teozofske ali sorodne spletne dokumente, lahko kopirate tudi naše dokumente in jih ponudite na svoji spletni strani, pod pogojem, da jasno predstavite status dokumenta in to, da je mogoče izvirno različico dokumenta najti na spletni strani TEOZOFIJA V SLOVENIJI.

Če bi radi za potrebe lastne analize opravili “veren” povzetek naših dokumentov, prosimo, da vaš citat ali navedba povzetega gradiva vključuje njegov naslov, urednika/avtorja, datum objave, URL in navedbo njegovega statusa.

Če bi radi objavili knjigo, ki vključuje nekatere od naših navedb, morate vključiti povezavo na izviren dokument na spletni strani TEOZOFIJA V SLOVENIJI, njegov status in navedbo copyrighta ter ne smete spreminjati vsebine dokumenta.

Povezovanje

Vsekakor lahko oblikujete povezave s spletno stranjo TEOZOFIJA V SLOVENIJI. Povezave so zgolj napotila na druge spletne strani. Ni vam potrebno prositi za oblikovanje povezave na našo spletno stran - ali katero koli drugo spletno stran. Vendar pa ne bi smeli nikoli narediti nič (vključno z oblikovanjem povezave), kar bi ustvarilo napačno predstavo o spletni strani, za katero oblikujete povezavo, ali nakazalo povezanost s spletno stranjo TEOZOFIJA V SLOVENIJI, ki dejansko ne obstoja. Na primer, ne smete uporabljati zavajajočega oblikovanja, URL trikov, »hot-linkinga« ali preusmeritev, ki popačeno predstavljajo vsebino spletne strani TEOZOFIJA V SLOVENIJI tako, kot da jo objavlja nekdo drug, ne pa spletna stran TEOZOFIJA V SLOVENIJI. Zavedajte se, da je ta zahteva glede vaših predstavitev vaša obveza, kajti spletna stran TEOZOFIJA V SLOVENIJI ne podaja odpovednih izjav glede oblikovanja povezav na našo spletno stran.

Logotip na spletni strani je last spletne strani TEOZOFIJA V SLOVENIJI. Uporabniki ga ne smejo uporabiti brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov spletne strani TEOZOFIJA V SLOVENIJI.

Vendar pa lahko, če bi ga želeli uporabiti kot povezavo na spletno stran TEOZOFIJA V SLOVENIJI, pri tem uporabite naslednji simbol:

<a href="http://www.teozofija.info/index.htm"><img src="/Images/Logo_banner.gif" name="Logotip" width="361" height="65" border="0" id="Logotip"></a>

Zaupnost uporabnikovih sporočil

Razen v primeru, ko to zahteva zakon, bo spletna stran TEOZOFIJA V SLOVENIJI ohranila zaupnost vseh uporabnikovih sporočil, ki vsebujejo osebne uporabnikove podatke, ki so neposredno posredovani spletni strani TEOZOFIJA V SLOVENIJI. Uporabnikova sporočila na kateremkoli forumu ali klepetalnici ne bodo upoštevana kot zaupna in spletna stran TEOZOFIJA V SLOVENIJI lahko uporabi katerokoli informacijo v takšnih sporočilih, vključno s katerokoli zamislijo, idejo, znanjem ali drugo intelektualno lastnino.

Dostop do (z geslom zavarovanih/varnih) članskih strani

Dostop do in uporaba z geslom zavarovanih in/ali varnih članskih strani spletne strani TEOZOFIJA V SLOVENIJI je omejena le na pooblaščene uporabnike. Nepooblaščeni posamezniki, ki bodo poskušali vstopiti na te strani spletne strani TEOZOFIJA V SLOVENIJI, so lahko sodno preganjani.

Izjava v zvezi s pravnim okvirjem

Spletna stran TEOZOFIJA V SLOVENIJI ni pregledala nobene od spletnih strani, ki so oblikovale povezavo s spletno stranjo TEOZOFIJA V SLOVENIJI in ni odgovorna za vsebino katerekoli od teh spletnih strani. Vedite, da je katerakoli NE-TEOZOFIJA V SLOVENIJI spletna stran neodvisna od spletne strani TEOZOFIJA V SLOVENIJI in da spletna stran TEOZOFIJA V SLOVENIJI nima nadzora nad vsebino te spletne strani. Prav tako povezava na neko NE-TEOZOFIJA V SLOVENIJI spletno stran ne prinaša nobene odgovornosti glede njene vsebine in glede uporabe te spletne strani. Uporabnikova odgovornost je, da sprejme vse varnostne ukrepe v zvezi z vsebino ali uporabo takšne spletne strani. Uporabnikova odgovornost je, da sprejme vse varnostne ukrepe v zvezi z virusi, črvi, trojanskimi konji in drugo podobno programsko opremo uničevalske narave.

Informacija na spletni strani TEOZOFIJA V SLOVENIJI lahko vsebuje tehnične pomanjkljivosti ali tipografske napake. Informacija se lahko spreminja in posodablja brez najave. Spletna stran TEOZOFIJA V SLOVENIJI lahko kadarkoli vpelje izboljšave in/ali spremembe v zvezi z gradivom, ki ga vsebuje, ali o katerem poroča, brez predhodne najave. Spletna stran TEOZOFIJA V SLOVENIJI lahko brez najave vnese spremembe tudi v Pogoje uporabe. Uporabnik, ki ga te spremembe zavezujejo, bi moral zato občasno obiskati to stran in pregledati, kakšni so trenutni Pogoji uporabe.

Omejitev odgovornosti

V ZVEZI Z DOKUMENTI IN SLIKAMI NA SPLETNI STRANI TEOZOFIJA V SLOVENIJI SPLETNA STRAN TEOZOFIJA V SLOVENIJI NE JAMČI, DA JE VSEBINA TEH DOKUMENTOV ALI SLIK BREZ NAPAK IN PRIMERNA ZA VSAKOVRSTNO UPORABO, ALI PA, DA UPORABA TE VSEBINE NE BO PREDSTAVLJALA KRŠITVE AVTORSKIH PRAVIC DRUGIH.

V NOBENEM PRIMERU SPLETNA STRAN TEOZOFIJA V SLOVENIJI NE BO ODGOVORNA ZA KAKRŠNOKOLI NAPOSREDNO ALI POSREDNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO IZGUBO DOBIČKA, NEPREMOŽENJSKO ŠKODO, IZGUBO PROGRAMSKE OPREME ALI DRUGIH PODATKOV NA VAŠEM SISTEMU, KI BI LAHKO NASTALA UPORABNIKU ZARADI OBISKA SPLETNE STRANI TEOZOFIJA V SLOVENIJI ALI ZARADI NEZMOŽNOSTI OBISKA LE-TE.

Zadnjič obnovljena: januar 2009
Copyright © 2005 Teozofija v Sloveniji