Urednik spletnih strani
Teozofija v Sloveniji, Teozofska knjiga in Zavoda Rman
Vas vabim, da po svojih možnostih prispevate k njihovemu delovanju.

V kolikor menite, da spletni strani
TEOZOFIJA V SLOVENIJI in TEOZOFSKA KNJIGA
izpolnjujeta svoj namen in poslanstvo, zaradi katerega sta bili zasnovani, potem obstaja več načinov, kako lahko po svojih zmožnostih prispevate k njunemu delovanju.

Prvi način je gotovo ta, da nas, v kolikor imate v lasti kakršnokoli teozofsko
gradivo, pa bi želeli, da se z njim seznani širša javnost, o njem
obvestite.
Z gradivom mislimo na knjige ali skripte s teozofsko vsebino, na kakršenkoli zgodovinski material, ki je povezan z delovanjem za teozofijo ali z delovanjem Teozofskega društva, vključno z osebnimi vtisi in izkušnjami ter fotografijami.

Drugi način je ta, da se vključite v prevajanje teozofskih besedil. Po svojih zmožnostih Vam bomo nudili strokovno in tehnično pomoč ter zagotovili, da
bodo vaši prispevki objavljeni na spletnih straneh in v primeru knjig tudi v tiskani obliki. Vašo željo ali namen nam prosimo sporočite na naslednjem
obrazcu.

Tretji način je ta, da se lahko dejavno vključite v razpravo na našem forumu
in s svojimi idejami, predlogi, nasveti
sooblikujete spletni strani in z njima povezane dejavnosti.

Neprofitni zavod

Naša prizadevanja po ustanovitvi zasebnega neprofitnega zavoda so obrodila sadove,
tako da je bil v 2008, vpisan v sodni register Zavod Rman, Koper
Zavod za ohranjanje in oživljanje duhovne in kulturne dediščine, Koper.

Vsem, ki ste prispevali sredstva za njegovo ustanovitev se iskreno zahvaljujemo!

Vsekakor lahko tudi še vnaprej Vaše prispevke nakažete na transakcijski račun zavoda:

SI56043210001442704
Zavod Rman, Trubarjeva 2, Koper.
Nova KBM d.d., Področje Nova Gorica, Podružnica Koper, Poslovalnica Koper,

ali pa pošljete na poštni naslov:

Zavod Rman
p.p. 621
6101 Koper
Slovenija

Urednik spletne strani “Teozofija v Sloveniji”
Anton Rozman

 
Zadnjič obnovljena: januar 2009
Copyright © 2005 Teozofija v Sloveniji