Forum
Razgovori o teozofiji

Namen foruma je, da omogoči sodelovanje in izmenjavo različnih pogledov ljudem kot iskalcem in študentom teozofije.

Tako kot spletni strani TEOZOFIJA V SLOVENIJI in TEOZOFSKA KNJIGA,
je tudi forum neodvisen in ne zastopa nobenega posebnega pogleda na
teozofijo in tudi ne nobene teozofske organizacije.

Prav tako na forumu ni nobenih posebnih ljudi, ki bi imeli kakršnokoli pravico
pisati v imenu teozofije, ali takšnih, ki bi imeli pravico popravljati druge, ali jim govoriti, da se motijo, če se z njimi ne strinjajo. Ljudje pač razmišljajo različno.
Različni pogledi pa prinašajo nove priložnosti za učenje.

Forum je zato namenjen učenju in izmenjavi idej na podlagi medsebojnega spoštovanja sodelujočih. Nima nekih posebnih pravil, ampak zgolj tiste, ki jih
lahko omenimo kot nujne za kultiviran pogovor.

Zato je prvo pravilo foruma spoštljivost do sogovornikov. Forum je virtualni
prostor, ki se ne razlikuje bistveno od dejanskega, ko se srečujemo s
sogovorniki iz oči v oči in ko pazimo na to, kako se izražamo in ko smo pozorni,
s kakšnimi besedami predstavljamo naše zamisli.

Drugo pravilo foruma pa je uporaba slovenskega knjižnega jezika, in sicer
v smislu osnovnega spoštovanja pravopisnih pravil. Večina nerazumevanja
med ljudmi izhaja iz dejstva, da istim besedam pripisujemo različen pomen.
V kolikor nismo pozorni vsaj na to, da so naše besede zapisane pravilno,
lahko opustimo upanje na medsebojno razumevanje.

Forum ni moderiran.
Urednik spletnih strani TEOZOFIJA V SLOVENIJI in TEOZOFSKA KNJIGA,
ki imam vlogo administratorja foruma, posegam samo takrat, ko so kršena
osnovna pravila foruma, sicer pa je moja naloga zgolj ta, da dajem na
razpolago prostor za razgovor o teozofiji in z njo povezanimi vprašanji.


Zadnjič obnovljena: januar 2009
Copyright © 2005 Teozofija v Sloveniji