Kaj so teozofi?
Anonimni avtor

Iz The Theosophist (Theosophical Siftings, Zvezek I).

V kolikšni meri se Teozofsko Društvo strinja z raziskovanjem narave in z znanostjo iskanja Boga s strani starodavnih arijskih in grških mistikov ter z močmi sodobnega duhovnega medijstva? Naš odgovor je: v celoti. Toda, če vprašate, v kaj verjame, bo odgovor: kot društvo - v nič. Društvo, kot kolektivno telo, nima prepričanja, kajti prepričanja so le lupine ne-duhovnega znanja; in izpolnitev Teozofije je duhovno znanje samo po sebi - samo bistvo filozofskega in teističnega raziskovanja. Vidni zastopnik Univerzalne Teozofije ne more biti nič bolj sektaški kot geografsko društvo, ki zastopa univerzalno geografsko raziskovanje, ne da bi ga pri tem zanimalo, ali raziskovalci pripadajo tej ali oni veroizpovedi. Religija Društva je algebraična enačba, v kateri lahko vsak član, dokler upošteva enačaj, poljubno menja količine, ki se bolje skladajo s klimatskimi in drugimi značilnostmi njegove rojstne dežele, vključno s posebnostmi njenih ljudi ali celo z njegovimi lastnimi. Ker nima obče sprejetega prepričanja, je naše Društvo voljno dajati in prejemati, se učiti in poučevati, s praktičnim preizkušanjem, v nasprotju z zgolj pasivnim in lahkovernim sprejemanjem vsiljene dogme. Voljno je sprejeti vsak rezultat, ki ga zagovarja katerakoli šola ali sistem, le da ga je mogoče logično in eksperimentalno preveriti. Obratno pa ne more sprejeti ničesar zgolj na podlagi verovanja, ne glede na to, kdo to zahteva ...

Ker se je porodilo v Združenih Državah Amerike, je bilo Društvo oblikovano po modelu svoje domovine. Slednja nudi v svojih zakonih, ker v svojo ustavo ni vključila imena Bog, da bi s tem preprečila, da bi to nekoč to lahko služilo kot izgovor za vzpostavitev državne religije, vsem religijam popolno enakost. Podpira vse in država vsako ščiti. Društvo, kateremu ta ustava služi kot model, lahko z vso pravico imenujemo “republika Vesti”.

Naši člani, kot posamezniki, lahko svobodno izbirajo katerokoli veroizpoved, le da si pri tem ne domišljajo, da le oni sami uživajo privilegij vesti in da ne poskušajo svojih mnenj vsiliti drugim. Teozofsko Društvo skuša delovati na podlagi modrosti starega buddhističnega aksioma: “Spoštuj svojo lastno vero in ne obrekuj drugih” ...

Ker je v svojih pogledih daleč širše in bolj univerzalno kot katerokoli znanstveno društvo, ne omejuje svojih prepričanj tako kot znanost, ampak ima določno voljo, da prodre v tista neznana duhovna področja, za katera eksaktna znanost meni, da jih njeni privrženci ne bi smeli raziskovati. Poleg tega ima tudi nekaj več kot katerakoli religija, kajti ne razlikuje med poganom, Židom ali kristjanom. Prav ta duh je Društvo postavil na pot oblikovanja Univerzalnega Bratstva.

Prevod: Anton Rozman

Zadnjič obnovljena: januar 2009
Copyright © 2005 Teozofija v Sloveniji