Pot služenja
George Sydney Arundale

ALCYONU, IZ KATEREGA SIJE NESKALJEN DUH SLUŽENJA

Predgovor

V tej drobni knjižici boste našli nekaj namigov o umetnosti služenja, ki sem jih strnil iz učenja od starejših in iz lastne izkušnje. Še vedno se trudim upoštevati te namige, včasih uspešno, a bolj pogosto neuspešno; vendar pa čutim, da so vsi resnični, zato sem hvaležen, da jih lahko delim z drugimi, ki se - tako kot jaz - učijo, kako služiti.

George S. Arundale

Če si želiš, da bi služil drugim v njihovo korist, ne da bi ob tem ogrožal samega sebe, potem glej, da te v tvojem služenju vodijo ta tri načela:

(i) Da je tvoja največja radost hoditi po poti služenja;

(ii) Da veš, da si le posrednik neke sile, ki je večja od tvoje lastne, in ki skozi tebe pošilja moč služenja;

(iii) Da v drugih vidiš isto božansko naravo kot v sebi.

Vedi, da so verjetno vse, kar lahko rečeš ali misliš o drugem, drugi že rekli ali mislili o tebi.

Ko si sam ranjen, se spomni, da tisti, ki rani drugega, bolj trpi, kot pa ranjeni.

Ne dovoli, da bi sila tvoje naklonjenosti do drugega zmotila tvoje ali njegovo ravnovesje. Tvoje služenje mora krepiti, ne slabiti.

Ne bodi ljubosumen zaradi večje moči služenja nekoga dugega, ampak bodi vesel, da obstoja takšna moč, ki pomaga tistim, ki jih tvoja šibkejša sila ne more doseči.

Ko daješ, ne pričakuj, da bo obdarovani obdržal darilo le za sebe. Veseli se, ko darilo, ki mu je podarilo srečo, vzradosti tudi druge.

Ko pomagaš drugemu, poskušaj biti ideal, iz katerega si pridobil moč služenja. Na ta način boš dosegel svoj ideal ter obenem bolj gotovo pomagal.

Ne išči sadov svojega služenja, niti ne bodi nesrečen, če od tistega, ki si mu pomagal, ne prejmeš besed zahvale. Služiš duši in ne telesu; hvaležnost duše lahko vidiš tudi takrat, ko usta ostajajo tiho.

Nikoli ne išči naklonjenosti s strani tistih, ki jih ljubiš. Če je tvoja ljubezen do njih resnična, bo slej ko prej vstopila v njihova srca in izzvala odgovor; če je le prehodna, potem je bolje, da se izognejo žalosti, ki bi nastopila takrat, ko bodo spoznali, da tvoje ljubezni ni več.

Vedi, da tisti, ki ni začel pridobivati nadzora nad samim seboj, ne more resnično služiti.

Najboljše služenje je tisto, ki breme spremeni v svetlobo, ne pa tisto, ki ga prevzame nase.

Ljudem boš najbolje služil takrat, ko jih boš sprejel kot izraze njihovih lastnih idealov.

Najboljši način služenja je tisti, ki deluje skozi tisto, kar je v drugem najboljše. Obstaja toliko načinov služenja kot je v svetu ljudi, ki jim je potrebno pomagati.

Primeren čas služenja je vsak trenutek v dnevu; in čeprav ni vedno priložnosti za prijazno dejanje, pa je vedno priložnost za prijazno držo.

Manj, ko človek misli na samega sebe, bolj posveča pozornost svoji rasti. Vsako drobno dejanje služenja se vrača k služitelju v obliki dodatne moči za služenje.

Če človek zavrača način, na katerega mu želiš služiti, poskušaj najti drugo obliko služenja. Tvoja želja je, da bi mu služil, ne pa, da bi mu narekoval način, na katerega mu je potrebno pomagati.

Ne bodi sramežljiv v ponujanju pomoči tistemu, ki jo potrebuje, najsi ga poznaš, ali ne. Njegova potreba ga dela za tvojega brata, tvoja sramežljivost pa je oblika ponosa, ki mu odteguje pomoč takrat, ko je v težavah.

Ne govori si: “Danes sem precej pomagal drugim.” Raje poglej, ali bi lahko nudil več, in pomisli, kako resnično malo si naredil, da bi zmanjšal vso bedo in muko sveta.

Tisti, ki so najboljši posnemovalci velikih voditeljev, so najboljši voditelji tistih, ki vedo manj, kajti nihče, ki se ni naučil ubogati, ne zna modro poveljevati.

Najboljši način, na katerega človeka prepričamo, da upošteva dober nasvet, je ta, da se ga držimo sami.

Namenite ravno toliko zaupanja v dobre namene drugih, kot bi želeli, da bi ga drugi vam.

Nihče ni užaljen, če se ne spusti na raven žalitve, kajti žalitev je proizvod nižje narave in ne more vplivati na višjo.

V trenutku, ko se imate za boljšega od drugih, ker se učite služiti, oni pa na videz ne, prenehate služiti.

Resnično služenje je to, da delite svoje življenje z drugim, in ne to, da se mu ponujate - neposredno ali posredno - kot spoštovanja vreden primer.

Bolje je delovati in nato govoriti, kot pa govoriti in nato delovati. Na splošno pa je najbolje delovati in nato biti tiho.

Človekovo zmožnost dobro služiti je mogoče presojati le po načinu, na katerega on živi svoje običajno življenje, ne pa po knjigah, ki jih je napisal, niti ne po ugledu, ki ga uživa, ne po njegovih javnih govorih ali delih. Človek ni velik zaradi velikih javnih del, ampak zaradi drobnih vsakodnevnih dejanj samo-zatajevanja, ki jih sploh nihče ne opazi.

Tisti, ki naj bi se povsem predal služenju, mora biti pripravljen na to, da se bo zaradi privilegija služenja odpovedal vsemu, kar ima.

Človek te lahko prosi za uslugo na mnogo načinov, vendar pa mu boš najbolje služil tako, da mu boš dal to, kar potrebuje, ne pa to, kar si želi, pa čeprav ne bo zadovoljen z obliko tvojega služenja. Vendar pa poskušaj služiti na način, ki bo sprejemljiv.

Ni pravo služenje, če drugemu nudite pomoč, ki je dejansko stvar nekoga drugega. Mnogi ljudje želijo služiti na vsak način, razen na pravega, in zapostavljajo tiste, katerim bi morali služiti, zaradi tistih, katerim želijo služiti.

Boljše, ko je delo, boljši je dan.

Na svetu ni nikogar, ki ne bi nekaj potreboval, in nikogar, ki ne bi mogel nekaj darovati.

Ko skušate nekomu služiti, ne postanite nestrpni zaradi njegovih slabosti. Njegove slabosti vam nudijo privilegij, da mu služite, kajti če jih ne bi imel, ga ne bi potreboval.

Ravno tako, kot ne obstaja žalost, ki ne bi vsebovala bodoče radosti, tako ne obstaja slabost, ki se ne bi nekega dne prelila v plemenito kakovost.

Ne pozabi, ob tem, ko nekomu pomagaš, da bo s tvojo pomočjo sila njegove slabosti postala sila bodoče kakovosti. Ne moreš spremeniti sile, vendar pa lahko poskušaš spremeniti njeno obliko in smer.

Drobna pomoč, ki izhaja iz vaših lastnih virov, je vredna več kot misel, kako veliko bolje bi lahko služili, če bi bili vaši viri večji.

Drugemu lahko najbolje pomagate, če vaš značaj odraža lastnosti, ki jih on nima.

Način, na katerega lahko preverite vrednost vašega vsakodnevnega služenja drugim, je ta, da postajate z vsakim dnem bolj mirni, bolj zadovoljni, srečnejši in bolj strpni.

Svet pričakuje od vas vaše lastno najboljše služenje, ne pa najboljše za nekoga drugega. Ko naredite vse, kar lahko, naredite vse, kar bi morali.

Nikoli si ne dovolite, da bi bila zavrnitev vaše ponudbe služenja izgovor za izogibanje kakršnikoli nadaljnji pomoči. Tisti, ki se izogiba dejanjem služenja, konča tako, da jih vse bolj potrebuje.

Bodite pozorni, kako zavračate ponujeno ljubeče služenje, kajti služenje je tako sprejemanje služenja kot njegovo izvrševanje.

Potem, ko si služil tako modro in srčno kot lahko, ne bodi zaskrbljen zaradi rezultata, kajti čistost služenja se k služitelju vrača kot blagoslov in obda z blagoslovom osebo, ki ji je bilo služenje namenjeno.

Idealna nagrada za služenje je povečana moč ljubiti in zato služiti.

Človek, ki ni resnično srečen, ne more resnično služiti.

Ljubeče služenje, pa čeprav se izkaže za nespametno, ne more dolgoročno škodovati osebi, kateri naj bi pomagalo. Sila ljubezni jo bo varovala pred nespametnostjo.

Oprostitev drugemu je sestavljena iz ljubečega in gorečega napora pomagati, da bi se v prihodnje izognil slabosti, zaradi katere je oprostitev zaželena.

Včasih - vendar ne pogosto - bo morda naša dolžnost, da presojamo druge; naša stalna dolžnost pa je, da jim pomagamo.

Če si želite preveriti svoj duhovni napredek, potem poglejte ali zanemarite manj priložnosti za služenje kot prej.

Ko kritizirate obliko služenja drugega, morda pozabljate, da pomaga tistim, katerim ne more pomagati vaša oblika služenja.

Ne bojte se razodeti izvor vašega navdiha za služenje, kajti poznavanje vašega vira sreče je eno od najlepših žrtvovanj, ki ga lahko podarite svetu.

Vsako ljubeče služenje, ki ga nudiš drugemu, je angel varuh, ki si ga ustvaril, da bi bil v njegovi bližini, ga opogumljal in varoval. Več ljubezni, kot preliješ v služenje, več življenja vdihneš angelu varuhu in tem dlje bo živel, da bi opogumljal in varoval.

Ne domišljajte si, da služijo le tisti, katerih dela služenja, je mogoče videti s fizičnimi očmi. Nekatera največja dejanja služenja so tista, ki jih nihče ne vidi.

Če boste neko dejanje služenja odložili na jutri, boste morda zamudili priložnost za služenje, kajti tisto posebno dejanje jutri morda ne bo tako potrebno kot je danes.

Eno od najbolj zapostavljenih dejanj služenja je posvečanje premišljene pozornosti vsaki osebi, ki vas obišče. Polovica služenja je opravljena, ko z zanimanjem prisluhnete temu, kar ima povedati.

Ko trpite, se skušajte spomniti, da pridobivate, čeprav morda s težavo, dodatno moč za sočustvovanje s trpljenji drugih, kajti, ko greste skozi določeno žalost, lahko, vsaj v zvezi s z bolečino, ki ste jo sami prestali, bolje razumete žalost drugega.

Obstajata dva vidika združenosti, ki ju morajo razumeti tisti, ki naj bi služili: vidik bolečine in vidik veselja. Prvi nas uči o skupnem boju, skozi katerega morajo vsi, medtem ko drugi govori o skupnem cilju, proti kateremu gremo vsi.

Presojanje vaših dejanj služenja s strani drugih pomeni neskončno manj kot presojanje s strani vašega srca.

Mnogi ljudje so voljni in sposobni nekje služiti. Koliko pa jih je voljno in sposobno služiti kjerkoli?

Tako kot lahko lepe cvetice najdemo na pustih krajih, tako je tudi najlepše služenje tisto, ki se odvija v času in na kraju največje potrebe.

Tako kot tudi majhen plamen lepo razsvetli okoliško temo, tako tudi majhno dejanje služenja svetlo sije v okolju sebičnosti.

Bolj, ko je vaše okolje grdo, večja je potreba po tem, da ga olepšate z dejanji služenja.

Če niste sposobni odkriti priložnosti za služenje, kjer se nahajate sedaj, potem jih ne boste sposobni odkriti na kraju, na katerem bi radi bili.

Najbolj osamljen in nesrečen na tem svetu je tisti, ki navkljub temu, da je deležen številnih dejanj služenja, ne ponuja nič v povračilo.

Služenje v fizičnem svetu je delovanje, v čustvenem sočutje, v mentalnem svetu pa razumevanje.

Sijaj vašega dneva je prav toliko odvisen od sijaja nekega dejanja služenja kot od sijaja sonca.

Najboljši ključ, s katerim lahko zgodaj zjutraj odpremo shrambo sreče za tekoči dan, je neko drobno dejanje gorečega in ljubečega služenja.

Služenje prinaša, tako kot milost, dvojni blagoslov; blagoslavlja tistega, ki ga nudi, in tistega, ki ga prejema.

Poznavanje notranjega Jaza pridobimo preko služenja zunanjemu Jazu.

Najboljša dejanja služenja so tista, ki jih izvajamo instinktivno.

Služenje je izražanje kakovosti v skladu z vašo dolžnostjo do vašega okolja. Na primer, do tistih, ki so bolj modri od vas, je najbolj pravo izražanje ljubezni spoštovanje, medtem ko je do tistih, ki vedo manj, varovanje.

Za nekatere je služenje pogojeno z občudovanjem in odobravanjem tistih okoli njih; za druge je odvisno zgolj od njihove potrebe.

Ravno tako kot obstajajo prijatelji, ki so okoli nas le v dobrih časih, tako obstajajo tudi služitelji, ki delujejo le v dobrih časih. Poglej v svoje srce, da bi lahko presodil, kako nesebična je tvoja želja po služenju.

Včasih težko razumemo, da človek brez prijateljev bolj potrebuje naše prijateljstvo, kot tisti z mnogimi. Če si ne more pridobiti prijateljev, je to še toliko večji razlog za to, da mu jih poiščemo.

Ljudje, ki mislijo, da bi morali drugi bolje ravnati z njimi, so na splošno ljudje, ki bi morali sami boljše ravnati z drugimi.

Eno od najboljših znamenj čiste naklonjenosti je sposobnost vprašati za uslugo prijatelja, ne da bi nas ta napačno razumel.

Bog si zapisuje vsa dejanja služenja, ljudje le tista, ki jih lahko razumejo in odobravajo.

Pri mnogih ljudeh dejanja služenja izvirajo iz navade, naša morajo izvirati iz ljubezni.

Krik potrebe je trpljenje, krik služenja ljubezen.

Ko popravljate napako drugega, si domišljajte, da ste jo storili vi.

Ne govorite o drugih drugače, kot če bi govorili njim.

Edino znanje, ki ga je vredno imeti, je tisto, ki pritegne k vam soljudi.

Vi ne veste več od drugih, če ne ljubite in zato služite bolj kot drugi.

Tisti, ki resnično vedo, ne morejo biti ponosni na svoje znanje, ker vedo, kako nevedni so.

Če imate oblast nad drugimi, vedite, da vam vaš položaj lahko prinese njihovo dobrikanje, a le vaše kvalitete njihovo ljubezen.

Ko ste med tujci, pomislite, kako si boste zaslužili njihovo naklonjenost, ne pa, kakšen vtis boste naredili na njih z vašim lastnim presojanjem vaše pomembnosti.

Čaščenje Boga se nahaja v služenju Njegovim svetovom.

Če ste sposobni odkriti svoje napake, bodo ljudje z veseljem priznali vaše kreposti.

Če začenjate čutiti ponos zaradi svojega vpliva, preverite, koliko je odvisen od vašega položaja in koliko od vašega značaja. Vsak človek na položaju moči ima določeno vrsto vpliva.

Bodite zelo previdni, da ne dajete prednost ljudem na račun dolžnosti.

Prava predanost je tista, ki služi, in ne tista, ki se oprijemlje.

Bolje je začeti s prilagajanjem delu, kot pa s pritoževanjem, da se delo ne prilega vam.

Prava meditacija nudi dodatno moč za služenje in manjše zanimanje za vaš lasten napredek.

Ljudje, ki izražajo nezadovoljstvo z načinom, na katerega so priznane njihove usluge, se še niso naučili, kaj je pravo služenje.

Poskrbite, da vaša dejanja služenja presežejo vaše obljube.

Pravo dejanje služenja ni tisto, ki vam onemogoči izpolnjevanje dolžnosti.

V težavnih časih je tiho sočutje na splošno bolj vredno kot nevedno delovanje.

Ljudje, ki mislijo, da nimajo čemu služiti, pogosto pozabljajo na obstoj živali in rastlin.

Ljudje, ki nimajo časa za služenje, nekako najdejo veliko časa za to, da ga prejmejo.

Eno od najbolj redkih dejanj služenja je to, da se vzdržimo presojanja drugih.

Naša bolezen nam pomaga razumeti, da dejanje služenja predstavljata tako drža uma kot dejavnost telesa.

Prevod: Anton Rozman