Annie Besant
Karma

Vsebina:

Predgovor

Uvod

Nespremenljivost zakona

Ravni Narave

Porajanje miselnih-oblik

Dejavnost miselnih-oblik

Ustvarjanje Karme

Podrobnosti delovanja Karme

Delovanje Karme

Soočanje s karmičnimi rezultati

Gradnja prihodnosti

Oblikovanje Karme

Prenehanje delovanja Karme

Kolektivna Karma

Zaključek

Predgovor

Ob tem, ko pošiljamo v svet to drobno knjižico, je potrebno povedati nekaj besed. To je četrti v nizu Priročnikov, zasnovanih zato, da bi se odzvali na javno povpraševanje po preprosti predstavitvi teozofskih učenj. Nekateri so se pritoževali, da je naša literatura za običajnega bralca težko umljiva, preveč tehnična in predraga, zato upamo, da bo ta niz Priročnikov uspel ljudem priskrbeti to, kar dejansko potrebujejo. Teozofija ni samo za učene; je za vse. Morda bo med tistimi, ki bodo v teh drobnih knjižicah pridobili svoj prvi bežen vpogled v teozofska učenja, nekaj takih, ki jih bodo ti Priročniki vodili v globlje prodiranje v njih filozofijo, znanost ter religijo in da se bodo težje umljivih problemov lotili z vnemo študenta in gorečnostjo novinca. Ti Priročniki niso napisani za vztrajne študente, ki se ne ustrašijo začetnih težav; napisani so za zaposlene moške in ženske v vsakdanjem svetu, ki si želijo razjasniti nekatere od velikih resnic, ki omogočajo lažje prenašanje življenja in lažje soočanje s smrtjo. Ker so jih napisali služabniki Mojstrov, ki so Starejši Bratje naše rase, nimajo drugega cilja kot služiti našim soljudem.

Uvod

"Vsaka človekova razvita misel preide v notranji svet in postane, ko se združi, lahko bi rekli zlije, z nekim elementalom - to je, z eno izmed pol-inteligentnih sil v kraljestvih - neka dejavna entiteta. Ta preživi kot dejavna inteligenca - bitje, ki ga je zaplodil um - daljše ali krajše obdobje, odvisno od izvorne silovitosti možganskega delovanja, ki jo je proizvedlo. Tako se neka dobra misel ohrani kot dejavna, koristna moč, neka zlobna pa kot zlohoten demon. In tako človek nenehno naseljuje svoj tok v prostoru s svojim lastnim svetom, napolnjenim z otroci svojih fantazij, želja, vzpodbud in strasti; tok, na katerega se odziva vsak čutni ali živčni ustroj, ki pride z njim v stik, sorazmerno z njegovo dinamično jakostjo. Buddhisti ga imenujejo “Skandha”, Hindujci pa “Karma”. Adept razvija te oblike zavestno; drugi ljudje jih proizvajajo ne-zavedno" (The Occult World, str. 89-90).

Bolj slikovitega prikaza o bistvu narave Karme, kot ga najdemo v teh besedah, ki so vzete iz enega od zgodnjih pisem Mojstra K. H., ne najdemo nikjer drugje. Če bomo dobro razumeli te besede, z vsemi njihovimi implikacijami, bo zmeda, ki obdaja ta predmet, v večjem delu izginila, in dojeli bomo glavno načelo, ki je osnova karmičnega delovanja. Zato jih bomo sprejeli za tiste, ki kažejo na najboljšo smer študija, ki ga bomo začeli z obravnavo ustvarjalnih moči v človeku. Vse, kar potrebujemo za uvod, je jasno pojmovanje o nespremenljivosti zakona in o velikih ravneh v Naravi.

E-knjigo si lahko ogledate na naslednji povezavi: Karma.
Za ogled eknjige potrebujete kratek program DNL Reader.
Kako delujejo e-knjige si lahko preberite v našem Priročniku.
Svoj izvod e-knjige pa lahko snamete in kupite na naslednji povezavi: Karma.

Dodatno študijsko gradivo o karmi:

Karma, Theosophical Manuals - Katherine Tingley Series.
Karma: The Law of Opportunity and Order, The Theosophical Society in America.
Karma, Theosophical Topics in Depth, Theosophy Northwest.
Karma, The Ocean of Theosophy by William Q. Judge, Chapter 11.
Aphorisms On Karma, Theosophy Library Online.

Zadnjič obnovljena: april 2009
Copyright © 2005 Teozofija v Sloveniji