Annie Besant
Človek in njegova telesa

Vsebina:

Predgovor

Uvod

Fizično telo

Eterični dvojnik

Astralno telo ali telo želja

Telesa uma

Človeška aura

Človek

Predgovor

Ob tem, ko pošiljamo v svet to drobno knjižico, je potrebno povedati nekaj besed. To je sedmi v nizu Priročnikov, zasnovanih zato, da bi se odzvali na javno povpraševanje po preprosti predstavitvi teozofskih učenj. Nekateri so se pritoževali, da je naša literatura za običajnega bralca težko umljiva, preveč tehnična in predraga, zato upamo, da bo ta niz Priročnikov uspel priskrbeti ljudem tisto, kar dejansko potrebujejo. Teozofija ni samo za učene; je za vse. Morda bo med tistimi, ki bodo v teh drobnih knjižicah pridobili svoj prvi bežen vpogled v teozofska učenja, nekaj takih, ki jih bodo ti Priročniki vodili v globlje prodiranje v njih filozofijo, znanost ter religijo in da se bodo težje umljivih problemov lotili z vnemo študenta in gorečnostjo novinca. Ti Priročniki niso napisani za vztrajne študente, ki se ne ustrašijo začetnih težav; napisani so za zaposlene moške in ženske v vsakdanjem svetu, ki si želijo razjasniti nekatere od velikih resnic, ki omogočajo lažje prenašanje življenja in lažje soočanje s smrtjo. Ker so jih napisali služabniki Mojstrov, ki so Starejši Bratje naše rase, nimajo drugega cilja kot služiti našim soljudem.

Uvod

O zavesti in njenih nosilcih, o človeku in oblačilih, ki jih nosi, obstoja tako velika zmeda, da se zdi nujno, da pred študente teozofije postavimo jasne ugotovitve o teh dejstvih, do te mere, kot so nam ta poznana. Prišli smo do tiste točke v našem študiju, ko nam je marsikaj, kar je bilo prej nejasno, postalo jasno, ko je precej, kar je bilo prej medlo, postalo določno, ko je marsikaj, kar je bilo sprejeto le kot teorija, postalo znanje iz prve roke. Zato lahko uredimo ugotovljena dejstva v določno zaporedje, dejstva, ki jih lahko študentje vedno znova in znova opazujejo, ko razvijejo moč opazovanja, in o katerih lahko govorijo z enako gotovostjo kot fizik, ki ima opravka z drugače opazovanimi in razvrščenimi pojavi. Vendar, tako kot se lahko moti fizik, se lahko moti tudi metafizik. Ko novo znanje prižiga nove luči, ki razjasnijo stara dejstva, postanejo njihovi odnosi bolj jasni in spremeni se njih videz - pogosto zato, ker je v novi luči dejstvo, ki se je prej zdelo kot celota, spoznano le kot njen del. Nobena avtoriteta si ne lasti tu predstavljenih pogledov. Ponujeni so le kot sporočilo študenta drugim študentom, kot prizadevanje, da se poustvari to, kar je bilo naučeno in brez dvoma zelo nepopolno dojeto, kot rezultat opazovanja študentov, kakršnega jim omogočajo njihove omejene moči.

Na začetku našega preučevanja je nujno, da zahodni bralec spremeni svoj običajen pogled na samega sebe in začne jasno razlikovati med človekom in telesi, v katerih človek prebiva. Preveč smo navajeni istovetenja z zunanjimi oblačili, ki jih nosimo, in tega, da razmišljamo o sebi, kot da smo naša telesa. Če želimo dojeti pravo zasnovo našega predmeta je nujno, da opustimo ta zorni kot in se nehamo istovetiti z oblačili, ki si jih nadenemo le začasno in nato znova odvržemo, da bi si nadeli nova, ko jih ponovno potrebujemo. Če se istovetimo s temi telesi, ki imajo le prehoden obstoj, je to enako neumno kot je nerazumno to, da bi se istovetili z našimi oblekami; nismo odvisni od njih - njihova vrednost je sorazmerna z njihovo uporabnostjo.

Pomoto, ki jo nenehno ustvarjamo s tem, ko našo zavest, ki je naš Jaz, istovetimo z nosilci, v katerih ta zavest trenutno deluje, lahko opravičimo le z dejstvom, da budna zavest, in do neke mere tudi zavest sanj, ki živita in delujeta v telesu, običajnemu človeku izven njega nista znani. Kljub temu pa lahko o teh resničnih pogojih dosežemo neko intelektualno razumevanje in se lahko navadimo na to, da vidimo naš Jaz kot lastnika svojih nosilcev. Po določenem času bo na podlagi izkušnje to dejstvo za nas postalo določno in se bomo naučili ločiti naš Jaz od njegovih teles in stopiti iz nosilcev ter spoznali, da obstojamo v veliko bolj polni zavesti izven teh nosilcev kot znotraj njih in da nismo v nobenem oziru od njih odvisni. Ko to enkrat dosežemo, ni več mogoče nikakršno nadaljnje istovetenje našega Jaz-a z njegovimi telesi in ne moremo več ponoviti napake, da smo mi to, kar nosimo.

To jasno intelektualno razumevanje je dostopno vsem nam, tako da se lahko urimo v razlikovanju med Jaz-om - človekom - in njegovimi telesi. Že to je korak iz utvare, v katero je ovita večina ljudi. Na ta način spremenimo celoten naš odnos do življenja in sveta ter se vzdignemo na bolj spokojno področje, ki je nad ''spremembami in priložnostmi smrtnega življenja'', in se umestimo nad drobne dnevne težave, ki v veliki meri pretijo utelešeni zavesti. Tako lahko spoznamo resnično razmerje med stalno spreminjajočim in relativno trajnim ter občutimo razliko med potapljajočim se človekom, ki ga premetavajo in zalivajo dušeči valovi, in človekom, katerega noge stojijo na skali in ob katere vznožju se razbijajo ti valovi.

S človekom mislim na živi, zavestni, misleči Jaz, individuum; s telesi pa na različne posode, v katere je ta Jaz zaprt, in od katerih vsaka usposablja Jaz, da deluje na nekem določenem področju univerzuma. Tako kot človek uporablja za svoja potovanja iz kraja v kraj na zemlji avto, na vodi ladjo, v zraku letalo, pa vendar obstoja na vseh teh krajih tudi on sam, tako tudi Jaz, resnični človek, ostaja on sam, ne glede na to, v katerem telesu deluje. Tako kot se avto, ladja in letalo razlikujejo glede na okolje, v katerem morajo delovati, tako se tudi telesa razlikujejo, po materialih in ustroju, glede na element, v katerem se morajo delovati.

Eno je gostejše od drugega, krajšega življenja od drugega, vendar je vsem skupno to, da so v odnosu do človeka sorazmerno prehodna, da so to njegovi instrumenti, služabniki, ki jih ponosi in obnovi v skladu z njih naravo, prilagojena njegovim različnim potrebam, njegovim rastočim močem. Preučili bomo enega za drugim, začenši z najnižjim, in nato obravnavali še človeka samega, igralca v vseh telesih.

E-knjigo si lahko ogledate na naslednji povezavi: Človek in njegova telesa.
Za ogled eknjige potrebujete kratek program DNL Reader.
Kako delujejo e-knjige si lahko preberite v našem Priročniku.
Svoj izvod e-knjige pa lahko snamete in kupite na naslednji povezavi: Človek in njegova telesa.

Dodatno študijsko gradivo o človekovih telesih:

Body and Soul - Theosophical Manuals - Katherine Tingley Series.
Body, Soul and Spirit - Theosophical Manuals - Katherine Tingley Series.

Zadnjič obnovljena: april 2009
Copyright © 2005 Teozofija v Sloveniji