Annie Besant
Charles Webster Leadbeater
Ustvarjanje značaja

Prvič objavljeno kot Adyarski pamflet št. 205 - 207.

Vsebina:

Gradnja značaja

Kako izgraditi značaj

Gradnja značaja

Na začetku tega predavanja vas želim najprej opozoriti na usposobljenosti, ki jih obravnavam, in na smer mišljenja ter delovanja, ki mu bodo sledili tisti, ki se nahajajo v mističnem položaju, ki ga jaz imenujem “V Preddverju” (Stopnja na Poti, ki vodi do Mojstrov Modrosti.).

Položaj aspiranta, ki je dosegel to Preddverje je precej drugačen celo od položaja dobrega, krepostnega in religioznega človeka, ki še ni v celoti ugledal cilj, ki je pred njim, in ki še ni v celoti spoznal obsega svoje naloge. In želim vas opozoriti tudi na to, da, ko skiciram usposobljenosti tistih, ki so prišli v Preddverje, to obravnavam s stališča premišljenega samo-urjenja proti cilju, ki je določno prepoznaven; in še več, ob razpravi o teh usposobljenostih, nikakor ne mislim, da jih aspirant lahko v celoti doseže, dokler ostaja v Preddverju Templja. Tu nekako šele začenja ustvarjati značaj in do določene mere spozna to, kar hoče biti; si bolj ali manj učinkovito prizadeva, da bi postal tisto, kar želi doseči. To ni dokončno očiščenje ali popoln nadzor mišljenja, ali pa popolna izgradnja značaja ter celovita preobrazba nižjega v višje - ni vse to tisto, kar mora človek dovršiti, da bi lahko stopil na prag Templja; v Preddverju je dejansko zaposlen z načrtovanjem temeljev za svojo gradnjo, s skrbnim in vestnim skiciranjem obrisov tiste zgradbe, za katero upa, da jo bo izpopolnil. Izvajanje vseh teh načrtov, izgradnja temeljev, vse višje in višje dvigovanje zidov, končno polaganje kronskega kamna na delo - to je bolj delo v Templju, kot pa izven njega; potem, ko so se oči odprle, ne pa medtem, ko so še delno zastrte in ko se aspirant še nahaja v Preddverju. Toda to, kar želim, da bi razumeli, je to, da je potrebno načrt zarisati in prepoznati; da ni nič manj kot to - precej več lahko pride na vrsto skozi tok stoletij - da ni nič manj kot to cilj, ki si ga pred sebe postavi kandidat, zato da bi ga dosegel. Ne glede na to, kako visoke se lahko zdijo težnje, kako veličasten se lahko zdi obris, ki ga je potrebno zapolniti, pa je potrebno ta obris določno prepoznati že v Preddverju, pa čeprav ne do podrobnosti. In ne glede na to, kako skromni so lahko dosedanji dosežki, pa so to vseeno določni temelji, na katerih morajo temeljiti veličastni dosežki v prihodnosti. In to pravim tako jasno, čeprav se ponavljam, zato ker mi je bilo povedano, da tako obsežno ustvarjanje polja delovanja v Preddverju, snovanje tako širnega obrisa, lahko nekatere od mojih poslušalcev navda z občutkom malodušja, če že ne obupa. Zato je dobro, da vsi dobro razumejo, da so ob načrtovanju začetkov to še vedno lahko le začetki in da je po prestopu praga pred njimi še vedno na voljo dovolj življenj, v katerih je mogoče te začetke izpopolniti. Ta načrt arhitekta služi kot osnova za zaključeno stavbo. Vzemite torej to kot stvar, ki jo je potrebno razumeti, in mi dovolite, da vas spomnim na to, da mora biti izgradnja značaja, ki si jo bo pred sebe postavil kandidat v Preddverju, določna in stvarna izgradnja. Videli smo že, da je v preteklih življenjih to moral biti kreposten in religiozen človek, to je, da je že spoznal, da v njem ne more najti prostora nobena popolna razvada, da ne sme dovoliti, da bi v njem ostalo kakršno koli zlo; da mora biti, če še obstoja v njem kakšno seme razvade, to takoj odstranjeno, da morajo biti, če so tu še vedno kakršne koli težnje po stvarnemu zlu, te popolnoma in v celoti izkoreninjene. Tu, na tem Dvorišču, vsaj ne sme biti nobenega kompromisa z zlom, tu vsaj ne sme biti nobenega barantanja s tem, kar ni pravično, čisto in dobro. Medtem ko še vedno lahko obstojajo neuspehi pri doseganju pravilnega, pa najbolj določno ne sme ostati nobeno zadovoljstvo ob napačnem; temu mora aspirant določno obrniti hrbet; in ko bo odstranil celoten bolj grob del svoje narave, bo ves surov del notranjega boja zaključen. Na Dvorišče Templja ne morejo biti prineseni povsem neobdelani kamni za gradnjo; klesanje se mora odviti med številnimi predhodnimi življenji. Večina dela na značajih mora biti opravljena še preden ti postanejo pripravljeni za kakršno koli izgradnjo celo v Preddverju takšnega Templja. To grobo klesanje značaja naj bi torej že bilo za nami; opravka imamo z gradnjo pozitivnih vrlin in kreposti izjemno visokega in plemenitega tipa; kreposti, ki niso tiste preproste, ki jih poznamo kot nujne v svetu, ampak veliko bolj tiste, ki si jih aspirant želi doseči zato, da bi postal eno s Pomočniki in Rešitelji sveta, tiste značilnosti, ki oblikujejo človeka kot enega od Odrešenikov sveta, kot enega od pionirjev, od prvovrstnih sadov človeštva.

E-knjigo si lahko ogledate na naslednji povezavi: Ustvarjanje značaja.
Za ogled eknjige potrebujete kratek program DNL Reader.
Kako delujejo e-knjige si lahko preberite v našem Priročniku.
Svoj izvod e-knjige pa lahko snamete in kupite na naslednji povezavi: Ustvarjanje značaja.

Zadnjič obnovljena: april 2009
Copyright © 2005 Teozofija v Sloveniji