Annie Besant
Zakoni višjega življenja

Vsebina:

Širša zavest

Zakon Dolžnosti

Zakon Žrtvovanja

Širša zavest

Letos bomo skupaj preučevali predmet, ki je življenjskega pomena za misleče, za prizadevne, za tiste, ki si želijo služiti človeštvu, za tiste, ki želijo pomagati rasi v njeni nadaljnji evoluciji. Predmet mojih predavanj sem poimenovala “Zakoni Višjega Življenja”, kajti mnogi ljudje, ki preučujejo religijo, ki ima opraviti z Višjim Življenjem, so navidez nagnjeni k temu, da bi jo izločili iz kraljestva zakona in jo pripeljali v področje samovoljnih muh, v neko čudno področje rezultatov brez prizadevanja, neuspehov brez slabosti. Ideja, da je duhovnost izven Zakona, je na prvi pogled naravna, saj najdemo njej ustrezno podobnost v načinu, na katerega so obravnavali, dokler jih niso ustrezno preučili in spoznali, tudi zakone fizične ravni.

Oglejmo si za trenutek nek nenaden izbruh naravnih sil, neko strašno eksplozijo, ki morda v nekaj urah raznese mogočno goro, ali pa s skalami in kamnitimi konicami prekrije zelenje, tako da v prej ravni dolini, razločimo obrise vzniklih gričev. V takšnem izbruhu je človek vedno videl nekaj samovoljnega, katastrofičnega, neurejenega, nepričakovanega, nekaj izven urejene rasti evolucije. Toda mi vemo, da v nenadnem izbruhu vulkana ni nič več neurejenosti kot v počasni rasti morskega dna, ki po več deset tisoč letih postane gorska veriga. To delovanje naj bi bilo urejeno, prvo katastrofično. Vendar pa mi sedaj vemo, da se vsi naravni procesi, nenadni ali počasni, nepričakovani ali predvidljivi, odvijajo v okviru kraljestva Zakona in da so po svojem delovanju urejeni.

Enako je v Duhovnem Svetu. Včasih lahko vidimo navidez nenaden izbruh sil duhovnega kraljestva, nenadno spremembo, na primer, celotnega človekovega življenja; lahko vidimo, kako se njegov značaj v vseh pogledih v celoti spremeni; lahko vidimo, kako se celotna človekova narava spremeni v eni sami uri. Toda mi smo se naučili razumeti, da je tudi v tem primeru prisotno delovanje vzvišenega Zakona; da tudi v tem primeru ni nič neurejenega, pa čeprav precej takega, kar mnogi še ne razumejo. Tako začenjamo spoznavati, da tako v duhovnem kot v fizičnem vesolju obstoja Najvišje Življenje, ki se objavlja na neskončno različnih načinov in da je to Življenje je v svojem delovanju vedno urejeno, ne glede na to, kako nenavadno, kako čudovito, kako nepričakovano je za naše zamegljene in kratkovidne oči.

Zato se bomo za trenutek ustavili pri ideji Zakona ter pogledali kaj pomeni. Potem, ko bom razložila, kaj mislim z “Zakonom”, vam bom poskušala nedvoumno predstaviti, povsem ločeno od religije in religioznega mišljenja, da poleg zavesti, ki deluje v možganih in živčnem sistemu, obstoja še širša zavest, širša kot ta, ki jo imenujemo človekova budna zavest. Jutri pa bomo nato obravnavali, kako se lahko začne ta zavest razkrivati in rasti pod okriljem Zakona Dolžnosti s popolnim izpolnjevanjem svojih obveznosti v življenju. V tretjem in zadnjem predavanju pa bom prešla na tisto najvišje in prefinjeno področje, kjer mesto zakona zunanjih obveznosti prevzame notranji zakon, kjer mesto izpolnjevanja dolžnosti, ki pomeni plačilo dolgov, prevzame žrtvovanje, ki je izliv življenja. Kjer je vse opravljeno z veseljem, voljno, v popolni predaji samega sebe. Kjer človek ne sprašuje: “Kaj moram narediti? Kaj je moja dolžnost?” ampak deluje zato, ker je Božansko našlo v njegovem življenju kanal za izlivanje. Kjer zaradi popolnosti notranjega zakona on ne potrebuje nobene zunanje prisile.

Takrat človek raste z Zakonom Žrtvovanja, ki je Zakon, ki vlada tako vesolju kot človeškim srcem. Z žrtvovanjem, ki je le medel odsev Božanskega Žrtvovanja, s katerim so nastali svetovi. S tistim žrtvovanjem, ki je le droben odsev, drobna, medla poustvaritev, ko se človekovo srce vrže k Nogam Lotosa Gospoda Žrtvovanja in tako postane kanal za Božanski izliv, ki je na začetku lahko še majhen in nepomemben, pa vendar kanal življenja Logosa, ki ga ne napolnjuje tisto malo, kar je dano, ampak veliki izliv, ki uporablja človeka za svoj kanal.

E-knjigo si lahko ogledate na naslednji povezavi: Zakoni višjega življenja.
Za ogled eknjige potrebujete kratek program DNL Reader.
Kako delujejo e-knjige si lahko preberite v našem Priročniku.
Svoj izvod e-knjige pa lahko snamete in kupite na naslednji povezavi: Zakoni višjega življenja.

Zadnjič obnovljena: april 2009
Copyright © 2005 Teozofija v Sloveniji