Pismo 1900 Annie Besant
Pismo Mahatme

Leta 1900 je g. B. K. Mantri iz Indije napisal pismo dr. Annie Besant, ki je bila takrat v Angliji. Ko je slednja odprla pismo, je na njegovi zadnji strani našla sporočilo Mojstra K. H., v Njegovem dobro znanem rokopisu. Prvi stavek sporočila se je nanašal na g. B. K. Mantrija.

Sicer pa gre za pomembno pismo, saj se je pojavilo leta 1900, kar nekaj let po smrti H. P. Blavatsky. Objavljeno je bilo kot Pismo št. 46 v knjigi Letters from the Masters of the Wisdom (First Series), ki jo je izdal C. Jinarajadasa. Vendar pa besedilo Mojstra K. H. v tej izdaji ni popolno, kar nakazujejo s pikicami zapolnjeni izpuščeni deli in pojasnilo g. Jinarajadase, da je izpustil tiste dele besedila, ki so se po njegovem mnenju preveč osebno dotikali življenja dr. Besantove. Popolna različica je bila prvič objavljena v reviji Eclectic Theosophist, št. 101, September/Oktober, leta 1987.


Psihik in pranajamik, ki so ga zmedle blodnje članov.

T.D. in njegovi člani počasi gradijo veroizpoved. Tibetanski pregovor pravi: ‘lahkovernost plodi lahkovernost in se konča v hinavščini.’ Kako redki so tisti, ki lahko kar koli vedo o nas. Ali naj se s tem pomirimo in postanemo idoli? Ali naj zavržene veroizpovedi zamenja čaščenje nove Trojice, sestavljene iz blagoslovljenega M., Upasike in tebe? Mi ne prosimo, da bi nas častili. Učenca se ne sme na noben način ovirati. Pazi se ezoteričnega papeštva. Silovita želja po takojšnji reinkarnaciji Upasike je porodila zavajajoče utvarno razmišljanje. Upasika mora opraviti koristno delo na višjih ravneh in se ne more tako kmalu vrniti. T. D. je potrebno varno popeljati v novo stoletje.

Že nekaj časa si pod zavajajočimi vplivi. Izogibaj se ponosu, nečimrnosti in ljubezni po moči. Naj te ne vodi čustvo, ampak se uči stati sama. Raje bodi natančna in kritična kot pa lahkoverna. Pretekle napake v starih religijah se ne smejo tolmačiti z namišljenimi razlagami. E. Š. je treba preoblikovati tako, da bo enako nesektaška in brezverska kot T.D. Pravila morajo biti maloštevilna in preprosta ter sprejemljiva za vse. Nihče si nima pravice lastiti oblasti nad učencem ali njegovo zavestjo. Ne sprašujte ga, kaj verjame. Dostop morajo imeti vsi, ki so iskreni in čistega uma. Potrebno je zagrabiti vrhunec intelektualnega napredka in ga speljati v duhovnost. Ne sme se ga siliti v prepričanja in čustveno čaščenje. Celotno delovanje v T. D. in E. Š. mora usmerjati jedro višjih misli občestva članov. Mi si nikoli ne skušamo podrediti volje nekoga drugega. V ugodnem trenutku osvobodimo povzdigujoče vplive, ki na raznovrstne načine pretresejo raznovrstne osebe. Skupni vidik številnih takšnih misli je tisti, ki lahko ponudi pravilno noto delovanja. Mi ne poznamo nobene pristranosti. Najboljša poprava napake je iskren in odprt pregled vseh subjektivnih in objektivnih dejstev. Zavajajoča skrivnostnost je zadala smrtni udarec številnim organizacijam. Besedičenje o ‘Mojstrih’ je potrebno mirno, a odločno utišati. Predanost in služenje naj bosta namenjena le Najvišjemu Duhu, ki mu pripada vsak. Mi delujemo brezimno in tiho, zato nenehno sklicevanje na nas in ponavljanje naših imen poraja zmedeno auro, ki ovira naše delo. Opustiti boš morala velik del svojih čustev in lahkovernosti, preden boš postala varen vodnik med vplivi, ki bodo začeli delovati v novem ciklu.

T.D. naj bi postalo ogelni kamen prihodnjih religij človeštva. Da bi dosegli ta cilj, morajo tisti, ki ga vodijo, opustiti svoja šibka, pristrana nagnjenja do oblik in ceremonij katere koli posebne veroizpovedi in pokazati, da so resnični Teozofi, tako v notranjih mislih kot v zunanjih izpolnjevanjih dolžnosti. Največja od tvojih preizkušenj mora šele priti. Bdimo nad teboj, vendar pa moraš vložiti vso svojo moč.

K. H.

Ozadje pisma v angleškem jeziku: http://www.katinkahesselink.net/lastkh.htm
in http://www.katinkahesselink.net/faq/hkhlett.htm.
Facsimile pisma: http://blavatskyarchives.com/kh1900p1.htm

Prevod: Anton Rozman

Zadnjič obnovljena: januar 2009
Copyright © 2005 Teozofija v Sloveniji