George William Russell
1867 - 1935

   

George William Russell se je rodil 10. aprila 1867 v Lurganu, v okrožju Armagh na Irskem, kot najmlajši od treh sinov za glasbo navdušenega računovodje. Leta 1878 se je njegova družina preselila v Dublin, vendar pa je po navadi preživljala počitnice v Armaghu, kjer je leta 1880 George prvič začutil, da bi poskusil z risanjem in pisanjem.

Istega leta je začel obiskovati tečaje v Metropolitan School of Art, od leta 1882 do 1884 pa je bil vpisan na Rathmines College, kjer je prejel več nagrad iz matematike, klasične književnosti, jezikov in lepopisja ter se odlikoval po skoraj fotografskem spominu in doživel svoje prve okultne vizije.

Leta 1884 je George William spoznal W. B. Yeatsa, ki je leta 1885 ustanovil Dublin Hermetic Society, medtem ko je bila v Dublinu naslednjega leta ustanovljena tudi loža Teozofskega Društva. Postal je član obeh organizacij, vendar pa se je leta 1888 oddaljil od Yeatsa. Istega leta je začel uporabljati psevdonim AE, ko je narisal niz slik pod skupnim naslovom Birt of Aeon.

Leta 1890 je AE začel delati kot računovodja in se pridružil Ezoterični Sekciji T. D.

V letih 1892-97 je napisal mnoge članke in pesmi za Irish Theosophist in Irish Homestead te leta 1997 opustil delo računovodje, da bi se posvetil organiziranju kmetijskih zadrug.

Leta 1898 se je George William poročil z Violet North, izstopil iz T. D. in obnovil delovanje Hermetic Society. Štiri leta kasneje se mu je rodil sin Diarmuid.

Od leta 1902 do 1909 je bil AE član literarnega kroga Georga Moora, sodeloval z Jamesom Joyceom in napisal več pesniških zbirk, igro Deidre ter bil urednik Irish Homestead in pesniške zbirke New Songs, številnih irskih pesnikov.

V naslednjih letih je George William Russell nadaljeval s pisanjem pesmi; od leta 1923 do 1930 pa je bil urednik The Irish Statesman. Umrl je 17. julija 1935 v Bournemouthu, v Angliji, pokopali pa so ga v Dublinu.

W. B. Yeats je napisal, da je bil AE "najbolj duhoven in prefinjen pesnik svoje generacije, vizionar, ki bi ga lahko postavili ob bok Swedenborgu in Blakeu".

Izvleček s spletne strani:
Spletni viri o Georgeu Williamu Russellu (AE)

George William Russell was born on 10th April 1867 in Lurgan, Armagh County, Ireland, as the youngest of three sons of musically-inclined bookkeeper. In 1878 his family moved to Dublin but used to spent their holidays in Armagh, where in 1880 George felt his first urge to try drawing and writing.

The same year he started part-time at the Metropolitan School of Art and from 1882 till 1884 he attended the Rathmines College, winning prizes in mathematics, classics, languages and handwriting, and distinguishing himself with almost photographic memory and experiencing his first occult visions.

In 1884 George William met W. B. Yeats, who, in 1885, founded the Dublin Hermetic Society, while the next year the Dublin Lodge of the Theosophical Society was founded too. George William became member of both organizations, but in 1888 he distanced from Yeats. The same year he adopted the pseudonym AE when painting series of depicting called the Birth of Aeon.

In 1890 AE begun to work as accountant and joined the Esoteric Section of the T. S.

During the years 1892-97 he wrote many articles and poems for the Irish Theosophist and the Irish Homestead and in 1897 left his job to begun to organize agricultural cooperatives.

In 1898 George William married Violet North, resigned from the T. S. and revived the work of the Hermetic Society. Four years later his son Diarmuid was born.

From 1902 till 1909 AE was a member of George Moore’s Saturday night literary circle, collaborated with James Joyce and wrote many collections of poems, the play Deidre and edited the Irish Homestead and collection of poems, the New Songs, by various Irish poets.

In the following years George William Russell continued to write poems; from 1923 till 1930 he edited The Irish Statesman. He died on July 17th 1935 in Bournemouth, England, and was buried in Dublin.

W. B. Yeats wrote that AE was “the most spiritual and subtle poet of his generation, and a visionary who may find some room beside Swedenborg and Blake”.

Excerpt from the web site:
George W Russell (AE) resources on the Web

Njegova dela in internetni viri

His works and online resources

Verzi
Kako teozofija vpliva na človekov pogled na življenje
Beseda o ciljih T. D.
Skrivnost moči
Ura somraka
Apolonova maska
Svečenica gozdov
Tragedija v templju
Jagrata, Svapna in Sushupti
Koncentracija
Prvinski jezik
Ob zori kali yuge
Govor Evfrata
Lilithina votlina
Nenavadno prebujenje
Polnočni cvet
Parvatijina meditacija
Tolažba
Cikel vzpona
Mistikova nočna razvedrila
Zgodba o zvezdi
O trenutni spodbudi
Legende starodavne Irske
Vsebina
Da, in upanje
Senca in snov
Ob smrti W. Q. Judgea
Zanašanje nase
Gore
Dela in dnevi
Apolonovo otroštvo
Prebujenje ognjev
Naše skrivne vezi
Svečenik ali junak?
Doba duha
Misel na poti
Izviri mladosti
Pesnik senc
Religija in ljubezen
Junak v človeku
Anandina meditacija
Obnavljanje mladosti

Verses
How Theosophy Affects One's View of Life
A Word upon the Objects of the T. S.
The Secret of Power
The Hour of Twilight
The Mask of Apollo
The Priestess of the Woods
A Tragedy in the Temple

Jagrata, Svapna and Sushupti

Concentration

The Element Language

At the Dawn of Kali yuga

A Talk by the Euphrates

The Cave of Lilith

A Strange Awakening

The Midnight Blossom

The Meditation of Parvati

Comfort

The Ascending Cycle

The Mystic Nights' Entertainment

The Story of a Star

On the Spur of the Moment

The Legends of Ancient Eire

Content

Yes, And Hope

Shadow and Substance

On W. Q. Judge's Passing
Self-Reliance
The Mountains

Works and Days
The Childhood of Apollo
The Awakening of the Fires
Our Secret Ties
Priest or Hero?
The Age of the Spirit

A Thought Along the Road

The Fountains of Youth
A Poet of Shadows
Religion and Love
The Hero in Man
The Meditation of Ananda

The Renewal of Youth

 

Collections of poems:

Homeward: Songs by the Way
The Divine Vision
New Poems
By Still Waters
The Hero In Man
The Renewal Of Youth
Collected Poems
Gods Of War
Imaginations And Reveries
The Interpreters
Midsummer Eve
Dark Weeping
Enchantment, And Other Poems
Vale, And Other Poems
The House Of The Titans

Other:

Deirdre
The Candle of Vision - another source
Song and its Fountains
The Avatars: A Futurist Fantasy
The National Being - Some Thoughts on Irish Polity

 

George W. Russell (AE) resources on the Web
George William Russell - AE
AE: A Key Figure in Irish Literature
George William Russell - AE
Project Gutenberg - George William Russell
Poetry Connection Net - G. W. Russell
Famous Poets and Poems - George William Russell
Answers.com - G. W. Russell
Bartleby.com - George William Russell
Wikipedia - George William Russell
The Online Books Page - G. W. Russell

 

Quotes:

Wikiquote
BrainyQuote
ThinkExist

Pripravil: Anton Rozman