Tallapragada Subba Row
1856 - 1890

   

Tallapragada Subba Row se je rodil leta 1856 v distriktu Godavari na vzhodni obali Indije. Najprej se je šolal na Hindu School v Coconadi, nato pa Madras Presidency College, ki ga je zaključil kot B.A. (Bachelor of Arts). Po enem letu dela se je odločil nadaljevati študij v Madrasu in diplomiral tudi kot B.L. (Bachelor of Laws) ter se 1880 zaposlil na tamkajšnjem višjem sodišču.

Leta 1882 se je povezal z ustanoviteljema Teozofskega Društva, H. P. Blavatsky in H. S. Olcottom, ki sta malo pred tem prispela v Indijo, in za potrebe društva organiziral nakup posestva v Adyarju, na katerem je nato nastal njegov glavni stan, ter obenem postal tajnik teozofske lože v Madrasu.

T. Subba Rowovo izjemno poznavanje misticizma se je razkrilo šele ob sodelovanju s člani društva. Vzpostavil je stik s svojim Gurujem in drugimi adepti, ki so bili povezani z delovanjem T.D. Ti so ga opisali kot svojega brata, kot najbolj poučenega indijskega okultista v tistem času in kot učenca himalajskih hierofantov. Na splošno pa je mistično stran svojega značaja zaupal le redkim, saj je bil prepričan, da se teh skrivnosti ne sme razkrivati.

Decembra 1886 je prejel v branje in revizijo rokopis osrednjega dela H.P.B. The Secret Doctrine, ki ga je avtorica nato s svojimi sodelavci dodobra predelala, saj je izjemno spoštovala njegovo mnenje. Vendar pa je T. Subba Row kljub temu odklonil sodelovanje pri njegovi objavi.

Leta 1890 je nenadoma hudo zbolel in v noči na 24. junij tudi umrl.

Njegova dela so zbrana v T. Subba Row Collected Writings, ki so izšla v dveh delih. V prvem so zbrana dela kot so na primer: The Twelve Signs of the Zodiac, The Philosophy of Spirit, A Personal and Impersonal God, pa tudi razprave o budizmu in o človekovih sedmih principih, dodan pa je tudi njegov podroben življenjepis. V drugi del pa je vključen njegov komentar Bhagavad-Gite in članki o Gautami Buddhi, človeški monadi, devachanu, kama-loki, prenosu misli, ustroju vesolja, okultizmu v južni Indiji, itd.

Tallapragada Subba Row was born on the 6th July 1856 in Godavari District on the east coast of India. He first attended the Coconada Hindu School and thence passed into the Madras Presidency College, which he ended as B.A. (Bachelor of Arts). After a year of work he returned to Madras and prepared himself for and passed the B.L. (Bachelor of Laws) and, in 1880, was enrolled a Vakil (Pleader) of the High Court.

In 1882 he made acquaintance with the founders of the Theosophical Society H. P. Blavatsky and H. S. Olcottom who arrived in India just some time ago and arranged the purchase of the Adyar estate near Madras to become a permanent Headquarters of the Theosophical Society, he himself becoming the head of the Madras Lodge.

Subba Row’s exceptional possession of mystical knowledge revealed itself only after forming a connection with the members of the Theosophical Society when he recognized his Guru, and thenceforward held intercourse with him and other Mahatmas connected with the Theosophical Society. They described him as a brother and the most learned occultist in India at that time, a disciple of the Himalayan Hierophants. But he confided the mystical part of his character only to few as he held that these are the things not to be revealed.

In 1886 Subba Row received from H.P.B., for reading and revision, a manuscript of The Secret Doctrine, which was afterwards revised by the author and her assistants, but nevertheless he declined to have anything to do with its edition and publication.

In 1990 Subba Row suddenly got seriously ill and during the night of the 24th of June he died.

His works are comprised in the two Volumes of the T. Subba Row Collected Writings. Volume I covers such subjects as The Twelve Signs of the Zodiac, The Philosophy of Spirit, A Personal and Impersonal God, as well as inquiries into Buddhism, the sevenfold principles in man, and a detailed biographical overview of T. Subba Row, while the Volume II covers such subjects as esoteric teachings on rays, chakras, and women adepts, as well as a wide range of subjects including Gautama Buddha, the human monad, devachan and Subba Row's insightful commentary on the Bhagavad Gita.

Njegova dela in internetni viri

His works and online resources

 

T. Subba Row Collected Writings (review)
T. Subba Row on Answers.com
T. Subba Row on Wikipedia
T. Subba Rao
T. Subba Row (1856-1890)
T. Subba Row Collected Writings
Indian Philosophy and Vedanta
Swami Subba Row by Marina Cesar Sisson
T. Subba Row

Komentar Povesti o Belem Lotosu
Osebnostni in Ne-osebnostni Bog
Filozofija Bhagavad-Gite
Romarski kraji v Indiji
Dvanajst zodiakalnih znamenj
Kaj je okultizem
O Bhagavad-Giti
Okultni svet - članek
Devica Sveta - kritika T. Subba Row
Okultizem v Južni Indiji

Comments on The Idyll of the White Lotus
Personal and Impersonal God
Philosophy of the Bhagavad-Gita
Places of Pilgrimage in India
The Twelve Signs of the Zodiac
What is Occultism
On the Bhagavad-Gita
Occult World - article
The Virgin of the World (review by T. Subba Row)
Occultism of Southern India

Pripravil: Anton Rozman