H.P.B. o tem, kako preučevati Tajni Nauk
Zapisal Robert Bowen

H.P.B. je pretekli teden posebej obdelovala vprašanje Tajnega nauka. Najbolje bo, da poskusim vse skupaj zbrati in zapisati na papir, dokler je še sveže v mojem spominu. Kot je rekla tudi sama, lahko postanejo zapiski čez trideset, štirideset let za nekoga pomembni.

Torej, prvič, "Tajni nauk" je le manjši del Ezoteričnega Nauka, ki je znan višjim članom Okultnega Bratstva. Pravi, da vsebuje le toliko, kolikor lahko Svet sprejme v prihajajočem stoletju. To je vzpodbudilo vprašanje, na katerega je odgovorila na naslednji način: "Svet" pomeni človeka, ki živi v svoji Osebnostni Naravi. Ta "Svet" do dobil v dveh zvezkih Tajnega Nauka toliko, kolikor lahko razume vso njegovo najvišje dojemanje, in ne več. To pa ne pomeni, da učenec, ki ne živi v "Svetu", ne bi mogel najti v knjigi več, kot v njej najde "Svet". Vsaka oblika, ne glede na to, kako groba je, vsebuje podobo svojega "stvarnika", ki je skrit v njej. Podobno vsebuje delo nekega avtorja, ne glede na to, kako nejasno je, skrito podobo avtorjevega znanja. Na podlagi te izjave sklepam, da mora vsebovati Tajni Nauk vse, kar je vedela H.P.B., in še veliko več, glede nato, da precej njegove vsebine prihaja od ljudi, katerih znanje je neizmerno večje od njenega. Še več, ona nedvoumno priznava, da v njem nekdo drug prav lahko najde znanje, ki ga sama ne poseduje. Gotovo je to poživljajoča misel, da je mogoče, da bi že jaz sam v besedilu odkril znanje, ki se ga ne zaveda niti ona sama. Pri tej ideji se je ustavila kar nekaj časa. Kasneje je ... pripomnil: "H.P.B. gotovo izgublja oporo", s čemer je, predvidevam, mislil na zaupanje v svoje lastno znanje. Toda ... in ... ter tudi jaz bolje razumemo, kaj je hotela povedati, vsaj tako mislim. Nedvomno nas je hotela opozoriti na to, naj ne sprejemamo, ne nje ne koga drugega, kot končno veljavno avtoriteto, temveč naj se v celoti opiramo le na svoje lastne, rastoče zaznave.

(Kasnejša opomba k zgoraj zapisanemu: Imel sem prav. Ko sem ji to namignil, je prikimala in se nasmehnila. Lepo je, ko si deležen njenega pritrdilnega nasmeha!) Končno smo H.P.B. pripravili do tega, da nas pouči o pravem odnosu do preučevanja Tajnega Nauka. Najbolje je, da to zapišem, dokler je še sveže.

Branje Tajnega Nauka, stran za stranjo, kakor beremo vsako drugo knjigo (pravi), nas bo le zmedlo. Prva stvar, ki jo je potrebno narediti, pa čeprav lahko traja leta, je, da nekako dojamemo "Tri Temeljna Načela", ki so podana v Proemiju. Temu naj sledi preučevanje Pregleda (Recapitulation) - oštevilčenih točk povzetka I. Dela. Nato pa Uvodnih opomb (Preliminary Notes) (II. Dela) in Zaključka (II. Dela).

Zdi se, da je H.P.B. precej določna glede pomena učenja (v Zaključku), ki se nanaša na čas prihajajočih Ras in Pod-Ras. Tako bolj kot običajno poudarja, da dejansko ne obstaja nobena takšna stvar kot je prihodnji "prihod" ras. Tako pravi: "Ne obstaja niti PRIHAJANJE niti ODHAJANJE, ampak zgolj večno NASTAJANJE." Četrta Korenska Rasa je še vedno živa. Tako tudi Tretja, Druga in Prva - to je, prisotne so njihove manifestacije na naši sedanji ravni substance. Mislim, da vem, na kaj misli, vendar pa ubeseditev le-tega presega moje zmožnosti. Tako so prisotne tudi Šesta Pod-Rasa in tudi Šesta Korenska Rasa, in Sedma, ter celo ljudje prihajajočih OBHODOV. Navsezadnje je to razumljivo. Učenci, Bratje in Adepti ne morejo biti običajni ljudje Pete Pod-Rase, kajti rasa je stanje evolucije. Vendar pa ne pušča dvoma, da smo, kot človeštvo na splošno, stotine let (v času in prostoru) celo od Šeste Pod-Rase. Mislim, da je H.P.B. pokazala posebno vznemirjenje pri poudarjanju te točke. Namignila je na "nevarnosti in zablode", ki prihajajo preko idej, da se je Nova Rasa že določno pojavila na Svetu. Kakor pravi, trajanje neke Pod-Rase glede na človeštvo na splošno sovpada z Zvezdnim Letom (krogom zemeljske osi - okoli 25.000 let). To postavlja novo raso v nek zelo oddaljen čas.

V preteklih treh tednih smo imeli izjemno obdobje preučevanja Tajnega Nauka. Urediti moram svoje opombe in jih zapisati, preden jih ne pozabim.

Precej je govorila o "Temeljnem Principu". Tako pravi: "Če si človek predstavlja, da bo iz Tajnega Nauka pridobil zadovoljivo sliko o ustroju Vesolja, potem bo rezultat študija le zmedenost. Njegov namen ni podati kakršno koli dokončno sodbo o obstoju, ampak da VODI PROTI RESNICI. Ta zadnji stavek je večkrat ponovila. Slabše kot nekoristno je (pravi), če hodimo po nasvet k tistim, ki jih imamo za napredne študente in jih prosimo, naj nam podajo "tolmačenje" Tajnega Nauka, Tega ne morejo storiti. Če že poskušajo, pa je vse, kar lahko nudijo, le izvlečene in suhe eksoterične predstave, ki niti od daleč ne odsevajo resnice. Sprejeti takšno tolmačenje pomeni, da se navežemo na fiksne ideje, medtem ko se Resnica nahaja onstran vseh idej, ki jih lahko oblikujemo ali izrazimo. Eksoterična tomačenja so zelo dobra stvar in ona jih ne obsoja, dokler jih uporabljamo le kot kažipote za začetnike, ki v njih ne vidijo nič več kot to. Mnoge osebe, ki so, ali pa bodo v bodoče, v Teozofskem Društvu, so seveda dejansko nezmožne kakršnega koli napredovanja onstran splošnega eksoteričnega pojmovanja. Vendar pa obstojajo, in bodo obstojale, tudi takšne, za katere podaja pričujoče stvari v smislu pravega pristopa do Tajnega Nauka.

Pristopite do Tajnega nauka (pravi) brez upanja, da boste iz njega pridobili kočno Resnico o obstoju, in ne z drugačno predstavo kot le to, da bi videli, kako daleč PROTI Resnici vas lahko pripelje. Glejte na študij kot na takšno sredstvo urjenja in razvijanja uma, ki se ga drugi študiji nikoli ne dotaknejo. Spoštujte naslednja pravila:

1. Ne glede na to, kaj posameznik preučuje v Tajnem Nauku, naj se um, kot osnove za svoje razmišljanje, oprime naslednjih idej:

(a) TEMELJNE ZDRUŽENOSTI VSEGA OBSTOJA. Ta združenost je povsem drugačna stvar od splošnega pojmovanja združenosti - ko govorimo o enotnosti naroda ali arnmade; ali pa da je ta planet povezan z nekim drugim z magnetnimi silnicami ali podobno. Poduk ni tak, ampak, da je obstoj ENA STVAR, ne pa kakršen koli zbir povezanih stvari. V temelju obstoja ENO BIVANJE. To Bivanje ima dva vidika, pozitivnega in negativnega. Pozitivni je Duh ali ZAVEST. Negativni je SUBSTANCA, predmet zavesti. To Bivanje je v svoji prvotni manifestaciji Absolutno. Ker je absolutno izven njega ni ničesar. Je Vse-Bivanje. Je nedeljivo, sicer ne bi bilo absolutno. Če bi se lahko od njega ločil nek del, preostalo ne bi moglo biti absolutno, kajti takoj bi se postavilo vprašanje PRIMERJAVE med njim in ločenim delom. Primerjanje je nezdružljivo s kakršno koli idejo o absolutnosti. Zato je jasno, da mora biti to temeljno Eno Bivanje ali Absolutno Bivanje Realnost v vsaki obliki, ki obstoja.

Omenil sem, da mislim, da čeprav je to meni jasno, pa mnogi v Ložah tega ne bodo dojeli. "Teozofija," je rekla, "je za tiste, ki lahko mislijo ali tiste, ki se lahko prisilijo v razmišljanje, ne pa za mentalne lenuhe." H.P.B. je do slednjih postala precej mehka. "Prazne-buče!" je njen naziv za povprečne študente.

Atom, Človek, Bog (pravi) so vsak posamezno, kot tudi kolektivno, v svoji končni analizi Absolutno Bivanje; to je njihova DEJANSKA INDIVIDUALNOST. To idejo je potrebno imeti stalno v ozadju uma, tako da oblikuje osnovo vsakega pojmovanja, ki se porodi iz študija Tajnega Nauka. V trenutku, ko človek nanjo pozabi (kar se lahko zgodi povsem z lahkoto, ko je človek potopljen v katerega koli od številnih zapletenih vidikov Ezoterične Filozofije), nadvlada ideja LOČENOSTI in študij izgubi svojo vrednost.

(b) Druga ideja, ki se je moramo trdno oprijeti, je, da NE OBSTOJA NOBENA MRTVA MATERIJA. Vsak atom je živ. Ne more biti drugače, če je vsak atom že sam po sebi v temelju Absolutno Bivanje. Zato ne obsoja takšna stvar kot so "prostori" Ethra ali Akashe ali kakor jih pač že želite imenovati, v katerih bi se angeli in elementali zabavali kot postrvi v vodi. To je splošno prepričanje. Dejansko pa je vsak atom substance, ne glede na to, kateri ravni pripada, sam po sebi ŽIVLJENJE.

(c) Tretja temejna ideja, ki jo moramo osvojiti, je ta, da je Človek MIKROKOZMOS. Če je temu tako, potem v njem obstojajo vse Nebeške Hierarhije. Toda v resnici ne obstojata ne Mikrokozmos in ne Makrokozmos, ampak ENO BIVANJE. Veliko ali malo je nekaj le zato, ker to opazuje omejena zavest.

(d) Četrta in zadnja temeljna ideja se izraža v Velikem Hermetičnem Aksiomu. Ta dejansko povzema in sintetizira vse ostale.

Tako kot Znotraj, tako Zunaj; tako kot Veliko, tako Malo; tako kot zgoraj, tako spodaj; obstoja le Eno Življenje in Zakon; in tisti, ki deluje je ENO. Nič ni Znotraj, nič ni Zunaj; nič ni Veliko, nič ni Malo; nič ni Visoko, nič ni Nizko, v Božanski Ekonomiji.

Ne glede na to, kaj iz Tajnega Nauka človek izbere za študij, se mora navezati na te temeljne ideje.

Menil sem, da mora biti tovrstna mentalna vadba izjemno naporna. H.P.B. se je nasmehnila in prikimala. Človek ne sme biti neumen (je rekla) in se spraviti v norišnico zaradi tega, ker hoče preveč že na samem začetku. Možgani so instrument budne zavesti in vsaka oblikovana zavestna mentalna slika pomeni spremembo in uničenje atomov možganov. Običajna intelektualna dejavnost se v možganih odvija po dobro utrjenih poteh in ne zahteva nenadnih prilagajanj in uničenj njihove substance. Ta nova vrsta mentalnega napora pa zahteva nekaj povsem drugačnega - klesanje novih "možganskih poti", razvrščanje drobnih življenj možganov v drugačen red. Če ga uporabljamo nepremišljeno lahko povzroči resno fizično poškodbo možganov.

Ta način mišljenja (pravi) Indijci imenujejo Jnana Yoga. Ko človek napreduje v Jnana Yogi, se sooča s pojavljanjem pojmovanj, ki jih, čeprav se jih zaveda, ne more izraziti ali oblikovati v kakršno koli mentalno sliko. To je trenutek, ko je potrebno paziti in nas ne sme zavesti ideja, da mora na novo odkrita in čudovita slika gotovo predstavljati reanost. Je ne. Ko človek dela naprej, odkrije, da postaja občudovana slika medla in nezadovoljiva in da končno zbledi ali pa jo čovek zavrže. To je druga nevarna točka, kajti za trenutek človek obvisi v praznini, brez kakršne koli pojmovne podpore, tako da se ga lahko poloti skušnjava, da bi oživil, zato da bi se imel česa oprijeti, že zavrženo sliko. Pravi študent bo neprizadeto delal naprej in kmalu se bodo pojavili novi brezoblični prebliski, ki bodo porodili širšo in lepšo sliko od zadnje. Toda učeči bo sedaj vedel, da ne bo nobena slika nikoli predstavljala Resnice. Tudi ta zadnja čudovita slika bo postajala medla in se razblinila kot ostale. In tako gre proces naprej, dokler ni nazadnje presežen um in njegove slike in učeči vstopi in prebiva v Svetu BREZ OBLIKE, katerega omejeni odsevi so vse oblike.

Resnični Študent Tajnega Nauka je Jnana Yogi, in ta Pot Yoge je Prava Pot za Zahodnega študenta. In Tajni Nauk je bil napisan zato, da bi mu zagotovil smerokaze na tej Poti.

(Kasnejša opomba: Prebral sem to poročilo H.P.B. in jo vprašal, če sem jo prav razumel. Rekla mi je neumna Prazna-buča, ki si domišlja, da je mogoče vse pravilno spraviti v besede. Vendar pa se je tudi nasmejala in pritrdila ter rekla, da sem dojel bolje kot je kdaj koli kdo in bolje kot bi to naredila ona sama.)

Sprašujem se, zakaj si vse to zapisujem. Moralo bi biti predano svetu, jaz pa sem za to prestar. Ob H.P.B. se počutim kot otrok, pa čeprav sem dvajset let starejši od nje.

Odkar sem jo pred dvema letoma prvič srečal, se je precej spremenila. Neverjetno je, kako se lahko ob tej grozni bolezni sploh še drži pokonci. Če človek ne bi vedel ničesar, ne verjel ničesar, bi ga H.P.B. gotovo prepričala, da obstoja nekaj izven in onstran telesa in možganov. Občutek imam, še posebej na teh zadnjih srečanjih, odkar je postala nemočna, da prihajajo učenja z neke druge in višje ravni. Zdi se, da čutimo in VEMO, kaj pravi, bolj pa kot da bi jo poslušali z našimi telesnimi ušesi. ... je prejšnji večer rekel nekaj podobnega.

19. april 1891

Zapisal Robert Bowen (Commander Royal Navy)

Prevod: Anton Rozman

Zadnjič obnovljena: januar 2009
Copyright © 2005 Teozofija v Sloveniji