Citati
Helena Petrovna Blavatsky

TEOZOFIJA je v svojem abstraktnem pomenu Božanska modrost, ali nakopičenje znanja in modrosti, kar je osnova univerzumu - homogenost večnih dobrin; a v svojem konkretnem smislu je končna vsota tega, kar je priroda podelila človeku na tej zemlji in nič več …

TEOZOFIJA je brezkončen ocean univerzalne resnice, ljubezni in modrosti, ki svoj sijaj odvrže na zemljo.

TEOZOFIJA nikakor ni religija, ampak je bistvo v vsaki religiji in absolutni resnici.

TEOZOFIJA je božanskega izvora, vidna in nevidna; Društvo pa človeška posoda, ki si prizadeva približati svojemu božanskemu roditelju.

Društvo je bilo osnovano zato, da pokaže ljudem, da obstoja nekaj takega kot je TEOZOFIJA, ter da jim pomaga, da se ji približajo s preučevanjem in osvajanjem njenih večnih resnic.

TEOZOFIJA je enostavno zakladnica vseh resnic, ki so jih odkrili preroki, vidci in posvečenci zgodovinskih in prazgodovinskih dob.

Zaradi tega je Društvo samo prevodnik, po katerem se preliva v svet več ali manj resnice, zajete v besedah velikih učiteljev človeštva.

Naše Teozofsko društvo je skromno seme, ki bo, če se ga bo zalivalo in pustilo živeti, zrastlo v drevo znanja, dobrega ali zlega, kar bo pač vcepljeno v drevo večnega življenja.

Teozofija ali Theosophia je Modrost-religija, ali Božanska Modrost; podlaga in temelj vseh religij in filozofij sveta, ki so jo, odkar je človek postal razmišljujoče bitje, učili in živeli redki izbrani. V praktičnem smislu je Teozofija zgolj božanska etika. Opredelitve v slovarjih so povsem nesmiselne, kajti temeljijo na religioznih predsodkih in nepoznavanju pravega duha zgodnjih Rožnih križarjev in srednjeveških filozofov, ki so sami sebe imenovali Teozofi.

Teozof je naziv, ki so si ga nadeli mnogi mistiki, v različnih zgodovinskih obdobjih. ... Človek mora častiti duh žive narave in se truditi, da bi se z njim poistovetil. ... Ko zapusti staro in shojeno pot rutine in stopi na samotno pot neodvisnega mišljenja - usmerjenega proti Bogu - postane Teozof, izviren mislec, iskalec večne resnice, s samosvojim navdihom za razreševanje univerzalnih problemov.

Prevod: Anton Jesse
Pripravil: Anton Rozman

Zadnjič obnovljena: januar 2009
Copyright © 2005 Teozofija v Sloveniji