Mabel Collins
Ko gre sonce proti severu

Razprava o šestih svetih mesecih.

Vsebina:

December

Januar

Februar in Marec

April

Maj

“Nobeno veliko žrtvovanje se ne more začeti med napredovanjem sonca proti jugu. Jug je stran neba, ki pripada Yami; Yama je Bog Smrti.”

“Brahmana Satapatha-Brahmane pravi: Ko gre sonce proti severu, se nahaja med bogovi, straži bogove.”

The Buddhist Praying Wheel.

“Je Čas, ki sežiga bitja, in je Čas, ki ugaša ogenj.”

Mahabharata.

 

DECEMBER
Mesec Rojstva

Ceremonije in Prazniki

1.

december:

Ceremonija Želje po Rojstvu

5.

december:

Ceremonija Groze

7.

december:

Ceremonija Posvetitve

11.

december:

Praznik Ljubezni

15.

december:

Praznik Združitve

21.

december:

Praznik Zadovoljstva

25.

december:

Rojstni Dan

     

1. poglavje

Velike svetovne religije povezuje globoka temeljna povezanost ceremonij, ki se vežejo na zgodbo o letu. Na materialni ravni se ta zgodba začne z univerzalno sprejetim praznovanjem Novega Leta, ki ga razumemo kot praznovanje zmage svetlobe nad temo, vrh pa doseže na začetku junija, ko Tibetanci praznujejo obletnico Buddhove nirvane. Pred praznovanjem Novega Leta se nahajajo prazniki in ceremonije Rojstva, ki označujejo letni čas, v katerem sonce - luč in življenje sveta - vstopa v ponovno rojstvo, se ponovno vrača, da bi nadvladalo temo in smrt. Vrača se kot majhen otrok, ki postaja z napredovanjem letnih časov vse bolj krepak. Macrobius pravi, da so si starodavni Egipčani predstavljali sonce “au solstice d'hiver sous l'image d'un petit enfant” . Študent okultizma se zaveda, da je človek del Narave in da se mu njene skrivnosti razodenejo šele takrat, ko vstopi v skrivno in sveto življenje nebes in zemlje. Zanj letni čas materialnega rojstva nastopi šele po duhovnem stanju, ki se izraža z željo po rojstvu. Tako v egipčanskem kot v buddhističnem sistemu naj bi sonce jeseni in v zgodnji zimi umrlo, oziroma izgubilo svojo oplajajočo energijo, vendar pa Simpson , v The Buddhist Praying Wheel, opozarja, kako malo verjetno je, da bi ta ideja izvirala iz Indije. Prepričan je, da so jo tja iz hladnih zemljepisnih dolžin zanesli Arijci. Sicer pa razlika v klimatskih pogojih v različnih predelih sveta ne vpliva na to, da svetovne religije ne bi univerzalno sprejemale mesec januar kot čas povratka luči sveta. Takrat celotna Narava začenja z novim življenjem, medtem ko je mesec december namenjen pripravi na to sveže življenje. V članku v Revue Egyptologique, januarja 1880, Brugsch Bey , govori o ceremoniji - katere opis je posnel z napisa na nekem egipčanskem spomeniku - ki jo je na sveti dan zimskega sončevega obrata ali 22. decembra v Memphisu vodil sam faraon ali eden od visokih svečenikov; v zvezi s soncem, ki naj bi bilo v tistem obdobju leta narisano kot majhen otrok, pa tudi on navaja Macrobiusa. Človekovo duhovno bitje je torej nedeljivo povezano s tem majhnim otrokom, s tem prinašalcem luči. Zato se začne učenec, ko doseže psihično zavest, zavedati tega mističnega dogajanja, čudeža, ki je v religijah opisano kot rojstvo, smrt in ponovno vstajenje. S širjenjem zavesti se uči, da mora duhovni prinašalec luči prestati mučeništvo križanja v času in prostoru ter se spustiti v grob materije. To so v svetlem sosledju prestali vsi Veliki in to isto čaka tudi njihove naslednike. Tako se iniciacije v posameznem letu začnejo z željo po ponovnem rojstvu v materijo, ki pripelje človeški duh v stanje trpljenja pod vladavino parov nasprotij - toplota in mraz, moški in ženska. Nasprotujoči si pogoji ga nenehno naskakujejo, osvobodi pa se jih lahko le s pobegom iz ponovnega rojstva. Naloga Krista je bila v tem, da prikaže pomen Križa in da poda veliko lekcijo žrtvovanja, ki pravi, da nihče ne bi smel iskati Svobode, dokler ne bodo rešitve deležni vsi. Obljubil je, da bo ostal z nami, da se bo, dokler svet ne bo dočakal svojega konca, odpovedal Nirvani in prebival s svojimi ljubljenimi otroci - davkarji in grešniki - v skrivnostnih notranjih področjih zavesti. In tisti, ki mu sledijo, morajo storiti enako. Z letnim prirastkom volje morajo vsako leto vstopiti v stanje želje po rojstvu z namenom, da bi pomagali svetu. Tako želja postopoma spreminja svoj značaj in postaja brezosebna, nesebična. Človekova duša in duša sveta, duša Narave in pod-Narave, vse te enako prehajajo skozi porodne bolečine.

V decembru, v mesecu rojstva, obstoja sedem velikih in življenjsko pomembnih ceremonij, ki s svojimi obredi napolnijo celoten mesec. Prva je Želja po Rojstvu, začetek mistične zgodbe. Ta je tako oddaljena od človeškega in materialnega življenja, da je ni mogoče opisati s človeškim jezikom. Zavestno jo pred svojim sestopom v materijo doživlja le duhovno bitje. Učenec, ki želi sodelovati v njej še medtem, ko živi v telesu, si mora prizadevati, da bi v svoj psihični spomin priklical litanijo, ki jo slišal peti v duhovnem področju, iz katerega je prišel, ko je iskal izkušnjo človeškega življenja. Ceremonija Želje po Rojstvu traja štiri dni in noči ter se začne na 1. december. Med tem časom bi moral učenec razmišljati o vsem, kar vključuje ta litanija. Ob vsaki polnoči in ob vsaki zori bi moral meditirati o besedah v litaniji ter si prizadevati, da bi jih dojel. So zelo težavne in skrivne; tako zelo, da se zdijo človeku v materialnem življenju, če jih preverja zgolj v luči razuma, brez pomena. Učenec pa, ki pripada eni od okultnih šol in ki si želi postati zavesten del Božanske celote, mora v tem svetem letnem času vstopiti v psihično življenje sveta in si iz leta v leto vse bolj in bolj prizadevati, da bi dojel skrivnost božanskega življenja v samem sebi in njegovo povezanost z materialnim.

 

LITANIJA

I.

Želim si rojstva.

II.

Pripravljen sem zgoreti in biti uničen; kajti takšno je življenje.

III.

Pripravljen sem biti gol in nezaščiten ter trpeti zaradi svoje golote; kajti takšno je življenje.

IV.

Pripravljen sem opraviti romanje skozi materijo, temo in ogenj, tako da bi lahko postal krog ne-ustvarjenega eno s krogom ustvarjenega.

   

Preizkus ognja, ki preseneti dušo takoj za tem, ko izkusi željo po rojstvu in ki se nadaljuje vse dotlej, dokler ostaja samo človek, je izgorevanje in uničenje vseh primesi v naravi. Ego lahko izvrši čudež ponovnega vstajenja in ponovnega rojstva v višje stanje ter oblikovanje prenovljene oblike, ki bo vredna nesmrtnosti, šele potem, ko se dovrši ta preizkus.

Instinkt živalske narave ga žene v izogibanje trpljenju in iskanje zaščite pred njim. A njegov Duh si je želel rojstva v materiji s ciljem, da bi dosegel očiščenje. Zato si prizadeva, ne le vstopiti v preizkus ognja, ampak tudi to, da bi vanj vstopil nezaščiten. Zato izgovori tista dva stiha litanije, ki sledita izražanju želje po rojstvu. Mistična zveza, ki jo izraža zadnji stih, pa presega človekovo zmožnost razumevanja. Z izvajanjem okultnih ceremonij in z vse večjim razsvetljevanjem njih vsebine ga lahko postopoma vsaj medlo dojame. Jesen, zima, pomlad in poletje se ponavljajo redno vsako leto zato, ker Božanski Duh Narave nenehno sestopa v Naravo in se prek materije vrača k sebi samemu. Drama se vsako leto odvija na novo in ta drama vključuje zgodbo o romanju človekovega duha, ki je temelj legend, ki tvorijo podlago velikih religij.

Želja, poroka, rojstvo, te nas pripeljejo sem. Ljubezen, smrt, ponovno vstajenje, te nas popeljejo od tod. Tako kot vsak val pomladi prinaša zelene liste, tako to nenehno odvijanje učencu razkriva njih notranji pomen.

Starodavni Egipčani so prvi vzpostavili sveti koledar, v katerem ima vsak dan svojo posebno religiozno ceremonijo. Egipčanski Iniciat, ki je avtorici Povesti o Letu podal odlomke Litanije Rojstnega dne in Litanije Ponovnega Vstajenja iz starodavnega Rituala, je nato orisal tudi obrede in bdenja v mesecih med Božičem in Veliko nočjo. Vendar pa ni podal ničesar za poletne in jesenske mesece, med katerimi nima nobena od obstoječih religij datumov za ceremonije ali praznike. Brez dvoma je to v skladu s prepričanjem starodavnih ljudstev, da se nobeno veliko žrtvovanje ne more začeti med napredovanjem sonca proti jugu. Jug pripada Yami, Bogu Smrti. Sveti meseci pa so tisti, v katerih se sonce giblje proti severu.

E-knjigo si lahko ogledate na naslednji povezavi: Ko gre sonce proti severu.
Za ogled eknjige potrebujete kratek program DNL Reader.
Kako delujejo e-knjige si lahko preberite v našem Priročniku.
Svoj izvod e-knjige pa lahko snamete in kupite na naslednji povezavi: Ko gre sonce proti severu.

Zadnjič obnovljena: april 2009
Copyright © 2005 Teozofija v Sloveniji