Deve in ljudje
Izvleček iz Devas and Men

Pričujoče gradivo je poskus predstavitve kraljestva dev in prepletenost le-tega s kraljestvom človeka. Poskus, zaradi tega, ker se moramo zavedati omejitev na poti raziskovanja teh subtilnih ravni Narave. Te so na eni strani povezane z omejenimi zmožnostmi zapisovalca in na drugi strani z okultnostjo Zakona.

Dejstvo, da je:

“V vseh časih, odkar obstajajo zapisi, je človek prenašal pričevanja o zaznavanju sil, pojavov in bitij, ki niso normalno vidna. Navkljub oddaljenosti, v času in prostoru, obstajajo upoštevanja vredne podobnosti med miti, legendami in, še posebej, med opisano folkloro različnih ljudstev sveta. Ta univerzalnost, podobnost in skozi obdobja stalno prisotna verovanja v kraljestvo angelov je močan dokaz, poudarjam, za obstoj jedra resničnosti v teh verovanjih in dejstvih, na katerih je nastala folklora.” (M.S.S.P., 61)

in, da:

“Če pazljivo preučimo zgodovinske zapise, legende in mite, zaznamo obdobja iz otroških let rase. Najdemo zapise o angelskih bitjih in njihovih povezavah s človekom v vseh svetih spisih sveta ...” (Theos. 40, 186), pa moramo obenem opozoriti tudi na to, da že za kraljestvo naravnih duhov velja, da:

“Čeprav so v okultni literaturi pogosto omenjeni, mi ni znano, da bi jih do sedaj poskušal kdo klasificirati na znanstven način. To široko področje narave še vedno potrebuje svojega Cuvierja ali Linneusa ...” (H.S.T., 1, 167), tako, da bralec ne more pričakovati, da mu bo predstavljen sistematično obdelan svet za sedaj še skritega življenja, in da bo šele v bodočih generacijah:

“Človeška vizija, ki bo normalno eterična, s svojim učinkom prisilila človeka, da bo prepoznal tisto, kar se sedaj imenuje nevidni svet. Ljudje bodo zaznavali in komunicirali z eteričnimi telesi ter spoznavali in preučevali deve in elementale etra ...” (T.C.F., 474) in, da bodo v bodočnosti angelska bitja:

“... dokončno prevzela vodenje človeške evolucije vzdolž posebnih smeri razvoja in stalno pomagala in učila človeka.” (Theos., 40, 186).

Ne nepomembno je tudi dejstvo, da v slovenskem jeziku še nimamo zasnovane enotnega izrazoslovja za poimenovanje pojmov, pojavov in lastnih imen v področju, ki ga preučujemo, tako da je v tem zapisu uporabljen poljuben prevod iz, v angleškem jeziku, objavljene knjige DEVAS AND MEN - A compilation of theosofical studies on the angelic kingdom (By the southern Centre of Theosophy, Robe, South Australia - The Theosophical Publishing House, Adyar, Madras, India, 1977).

“Kraljestva narave so skrivnostno notranje povezana in medsebojno delovanje je težko razumljivo. Tako sta človeška in devska zavest obrnjena trikotnika. Sodelovanje med tema dvema svetovoma je mogoče le, ko se uresniči njuna komplementarna narava.”

“V vsakodnevnem življenju ima zavesten stik z naravnimi duhovi enak učinek kot lepota, religija ali filozofija. Oblikuje del zgradbe ali ozadja, ki vpliva in ponazarja izkušnjo z vitalno nitjo. Nihče ne more drugemu dokazati realnost takšne izkušnje, ki se rodi z osebnim prepričanjem.” (oboje, Theos., 58, 2).

UVOD

“Mnogim med nami je domača misel, da človek in angeli pripadajo sestavljenemu telesu, da delujejo skupaj v skrbi, da se izpolnijo nameni naravnih zakonov in človeške evolucije. Vendar pa je čisto nekaj drugega, ko moramo sprejeti dejstvo, da je vsak človek, ne samo človeški, ampak tudi deviški v najbolj globokih aspektih svoje narave. Da je resnično človek in deva po svoji podobi, da sta to dve strani ustroja individualnosti, pri čemer je ena stran popolnoma nesposobna delovati brez druge.” (Theos., 80, 259)

Vsak od človekovih treh teles - mentalni, astralni in fizični - ima svoje lastno življenje in zavest, precej različno od življenja in zavesti osebnosti, ki ta telesa uporablja ... Ta zavest teles je Življenje Elementalnih Esenc mentalne in astralne materije ter življenje mineralnih, rastlinskih in živalskih tokov življenja, ki sestavljajo fizično telo.” (F.T.P., 146)

“Elementalna kraljestva niso pod mineralnim v smislu gostote, ampak nasprotno, so subtilnejša. Vsa tri so na poti navzdol v gostejšo manifestacijo, ravno tako, kakor so v nasprotni smeri, rastlinsko in živalsko kraljestvo na poti navzgor. Ta elementalna kraljestva oskrbujejo silen, močan in zelo subtilen material, iz katerega sta sestavljena mentalno in čustveno telo človeka. Avtomatizem uma, čustev in fizičnega telesa je posledica tega močnega elementalnega življenja, katerega naloga in interes je, da vzdržuje telesa v redu in obnavljanju - v takšni meri kot to dovoli lastnik, človeški Gospod.” (P., 64)

Pričujoča tabela je poskus tabelarnega prikaza različnih prebivalcev “treh svetov”, fizičnega, astralnega in mentalnega - sveta nebes. Trije razločni tipi razvijajočih se entitet si v splošnem deli te svetove:

PREBIVALCI “TREH SVETOV”

Višja nebesa

Adepti in Iniciati

Prva elementalna esenca

Arupa Deve

Razvite duše

Starejše duše

Nižja nebesa

Človek in individualizirane živali v “Devachanu”

Filozofi, umetniki

Druga elementalna esenca

Rupa Deve

Človekoljubi

Predani

Ljubeči

Astralni svet

Človek in živali v spanju in začasno po smrti fizičnega telesa.

Tretja elementalna esenca.

Kama Deve

Odvržena astralna telesa - “duhovi”.

Miselne oblike - “elementali”.

Naravni duhovi - Sylphe.

Fizična raven

Atomska

Duhovi cerkvenih dvorišč

Človek
Živali
Rastline

Nižje eterične oblike - “elementali”

Naravni duhovi:
- oblakov
- ognja
- vode
- zemeljskega površja
- zemlje

Pod-atomska

Eterična

Plini

Mineralno življenje

Tekočine

Trdne snovi

INVOLUCIJA IN EVOLUCIJA

EVOLUCIJA ŽIVLJENJA

1) Človeški (sestavljen iz človeka in živali);
2) Življenje “Elementalnih Esenc” in življenje mineralov;
3) Deve ali Angeli z naravnimi duhovi ali vilami.

Drugi tip je najtežje razumeti, ker je življenje, ki ni diferencirano v stabilne ali trajne oblike. Materija astralnih in mentalnih svetov, omejena materija, je, ne oziraje se na dušo, ki iz nje naredi nosilec, oživljena s posebnim načinom življenja, ki je nežno občutljivo, živahno, in doslej še ni individualizirano ...” (F.P.T., 132)

“Med osebnostnim življenjem človeka in posledično, zelo intimnim odnosom s človeško zavestjo, je elementalno življenje vsakega telesa začasno individualizirano, s čemer se oblikujejo fizični, čustveni in elemental uma. Ker so na involutivnem loku sestopa v gostejši material, je naravni interes elementalov v opoziciji s tistim človeške zavesti - človeštvo je na vzpenjajočem se evolucijskem loku osvoboditve iz materije in v povratku k duhovnim višinam. Značaj in stanje vsakega človeškega bitja sta odvisna od nadzora, ki si ga je pridobil nad tem vitalnim samodejnim življenjem.” (W.V., 64)

“Apetiti elementalov so neomejeni. Telesni elementali se borijo za najbolj surove misli, čustva, želje in najbolj čutne izkušnje. Obogatijo se z jezo, ljubosumjem, vznemirjenostjo in vztrajajo na nenehnem valovanju elementarnega čustva. Njihovo delo je prizadevanje po nenehnem pridobivanju takšnih stanj. Naše delo, delo neumrljivega Ega, je v kontroli nad njimi, jih napraviti nemočne, razen v primeru, ko služijo potrebam duhovnega Jaza.” (Theos., 76, 47)

“Fizično elementalno življenje in zavest sta rezervoar vseh izkušenj, užitkov in bolečin človekove dolge vrste fizičnih prednikov. V njiju so vse vrste spominov in teženj, h katerim se pogosto vrača, kadarkoli se nad njim zmanjša Egojeva zavest.” (F.P.T., 147)

“Elementali želja imajo radi, da je astralno telo vzburjeno, da imajo “aktivno obdobje”. Raznovrstnost, novost, vzburjenje, je to, kar si želijo na svojem spuščajočem se loku življenja.” (F.P.T., 149)

“Mentalni elemental nima rad uma, ki se zadržuje pri eni misli. Nemirnost in hrepenenje po številnih, raznovrstnih miselnih vibracijah kot jih le lahko proizvede je to, kar si želi od svojega lastnika; od tu naša težava pri koncentraciji zaradi “nestanovitnega uma”.” (P., 150)

“Naravna funkcija mentalnega telesa je v tem, da se odziva na misli; in misel, ki jo izrazi Ego, je pomensko odkrivanje sveta, v katerem človek živi. Konkretna misel tehta in meri univerzum; funkcija abstraktne misli pa je preobrazba vseh izkušenj mentalnega in nižjih teles v večne pojme, ki so vgrajeni v naravo duše.” (W.V., 155)

“Toda le nekatere od naših misli so takšne narave. Iz dveh razlogov: prvič, ker se mentalni elemental pogosto oprime naših preteklih misli in vztraja pri njihovem mišljenju, navkljub našim poskusom, da bi ga nadzirali; in drugič, ker je tisto, kar mislimo, le redko naša lastna kreacija, ampak bolj tisto, kar nam pošljejo drugi. Določene misli obeh teh dveh tipov postanejo včasih kot “maligni izrastki”, ki se pojavijo v človeškem telesu kot tumorji in raki. Določene misli ustvarijo določene centre v mentalnem telesu in zberejo okoli njih podobne misli ter vsrkajo njihovo vitalnost; nakar postanejo razločno sovražni mentalni izrastki telesa uma. Ravno tako, kakor s tumorjem na možganih, ki na začetku proizvaja le slabotno bolečino, potem pa, ko postaja večji, spravlja v nered mnogo telesnih funkcij, je tudi s temi sovražnimi mentalnimi izrastki; na začetku jih težko zaznamo, razen kot morda nerazumne fantazije in skrbi, pozneje pa rastejo in proizvajajo določene mentalne motnje kot fobije različnih vrst in nespečnost.” (P., 156)

“Misel se polasti plastične esence in jo takoj oblikuje v živo bitje primerne oblike - bitje, ko je enkrat ustvarjeno, ni več pod nadzorom ustvarjalca, ampak živi svoje lastno življenje, katerega dolžina je sorazmerna s silovitostjo misli ali želje, ki ga je priklicala v obstoj. Traja tako dolgo, kolikor dolgo ga drži skupaj miselna sila.

Ker se običajne človeške misli nanašajo predvsem na njega samega, tako elementali, ki se oblikujejo, plavajo nad njim in poskušajo doseči nenehno ponavljanje ideje, ki jo predstavljajo, tako da takšne ponovitve, namesto da bi oblikovale nove elementale, okrepijo stare in jim dajo novo življenje. Človek, ki se pogosto zadržuje pri eni misli ali želji, s tem pogosto oblikuje astralnega spremljevalca, ki ga nenehno hrani s svežimi mislimi, tako da ga ta spremlja leta in leta, z zmeraj večjo močjo in vplivom na samega človeka; in v primeru, da je ta želja zlobna, je učinek na njegovo moralno naravo lahko katastrofalen.” (M.S.S.P., 30)

“Želje in prošnje elementalnega življenja, kot so hrepenenje po hrani, pijači in spolnosti, so splošno običajne in potrebne za človekov obstoj. Takšne želje in instinkti, sebičnega in agresivega značaja, ki so naravni za elementalna kraljestva, pa postanejo škodljivi in izprijeni, če si človeška zavest dopusti preveč intimno istovetenje z njimi.” (W. V., 65)

“Padec človeške zavesti v gosto obliko je zmaga involucijskega obdobja ... S pravilno rabo volje lahko izsilite ustrezno ravnanje kot duhovnega bitja; zaželena je odločitev. Vi ste kralj miniaturnega kozmičnega življenja, vaših osebnih teles.” (W.V., 143)

“Zato obstaja potreba po invociranju volje - višjega principa - da bi ta prevzel vodstvo pri izpolnjevanju človekovega ukaza po pravilnem delovanju. Buddhična svetloba, osredotočena z višjim umom na bleščečo iskro deviškega življenja priskrbi človeku samo-zavest in samo-zavedanje.” (P., 84)

“Ko pride čas, ko duša lahko prevzame zavesten nadzor znotraj oblike in nad obliko, in morda lahko ustvari obliko, ki je primerna za njene duhovne potrebe, je to zaradi tega, ker elementali, ki so vsota vseh osebnostnih elementalov, dosežejo točko razvoja, ko so se pripravljeni začeti gibati po poti povratka.” (E.H., 609)

ELEMENTALI ALI NARAVNI DUHOVI

V poskusu, da bi razumeli kaj so ta bitja, se oprimimo pojasnila Madam Blavatsky:

“Elementali nimajo lastne oblike, in če poskušamo opisati kaj so, potem je najbolje, da rečemo, da so “centri moči”, ki imajo instinktivne želje in ne zavesti, kakor jo razumemo mi. Tako so lahko njihova dejanja, neodvisno, dobra ali slaba.”

“So Duša elementov, muhaste sile Narave, ki delujejo pod nespremenljivim Zakonom, ki je neločljivo povezan s temi Centri Moči nerazvite zavesti in s telesi plastičnih oblik, ki se oblikujejo z zavestno ali podzavestno voljo človeka, ki vstopa v odnos z njimi ... Pripadajo trem nižjim kraljestvom in Misterijem skladno s svojo nevarno naravo.” (C.W., Vol 6, 287)

“Stari alkimisti menijo, da so štiri elemente, zemljo, vodo, zrak in ogenj navdihujejo štiri vrste “Naravnih duhov”, ki jih imenujejo gnomi, undine, sylphe in salamandre. Ti dajejo osnovno lastnost elementom.” (A.W.L., 192)

“Lahko bi rekli, da ne obstaja dejavnost brez neke vrste zavesti ali inteligence, ki stoji za njo. Ni pa to nujno takšna kot je človeška inteligenca. Čeprav ne vidimo nevidnega življenja in inteligence, ki obstaja za pihanjem vetra in rastjo cvetlic, pa ta vendar obstaja.” (A.W.L., 191)

“So esenca stvari, če si znamo to predočiti. So elementarna osnova sončnega sistema, v štirih stopnjah, v četrtem ciklu, na četrtem planetu - zemlji.”

“Naravni duhovi predstavljajo evolucijo za sebe, ki je na tej stopnji razvoja precej različna od človeške. Vsi poznamo tok, ki ga je sprožil Drugi Izliv, skozi tri elementalna kraljestva navzdol v mineralno in nato navzgor, skozi rastline in živali do dosežka individualizacije na človeški stopnji. Vemo, da nas, po doseženi individualizaciji, človeški razvoj postopno pripelje do korakov na Poti in nato navznoter in navzgor, po poti Adeptstva, ter s tem do veličastnih možnosti, ki ležijo onstran. To je naša smer razvoja, vendar ne smemo narediti napake in misliti, da je to edina smer. Celo na tem našem svetu pritiska devsko življenje navzgor skozi različne tokove, med katerimi je naš le eden od mnogih, čeprav številčno brez dvoma najbolj pomemben. To lahko razumemo, če se spomnimo, da človeštvo, v svoji fizični manifestaciji, zaseda le majhen del površja zemlje, entitete na drugih, odgovarjajočih smereh evolucije pa zasedajo zemljo veliko bolj na gosto kot človek, obenem pa naseljujejo neizmerne planjave morij in polj v zraku.” (H.S.T., 116)

“Pri vzponu iz mineralov ločimo šest različnih tokov, ki se stekajo v Adepte ali Popolne ljudi in v Arupa Deve ali Višje Angele, in dosežejo vrhunec v obliki vzvišenih entitet imenovanih Dhyan Chohani. Le dva od šestih tokov uporabljata fizično materijo, v finem fizičnem ali “eteričnem” stanju, in nato izgrajujeta oblike v astralni materiji kot “sylphe”. En tok gradi organizme, ki živijo v vodi, medtem ko trije uporabljajo oblike, ki živijo na zemlji.” (F.P.T., 24)

“Pozorno moramo zapisati, da ima evolucija življenja lastne odnosne faze, lastno dediščino, ki se včasih popolnoma razlikuje od dediščine oblik.” (F.P.T.,  27)

“Normalno človeško bitje vsebuje elementale vseh štirih kraljestev v skoraj enakih razmerjih, vsako slabotno prevladovanje enega ali drugega pa določa tako-imenovani “temperament”.” (S.D., Vol 5, 10)

“Osnovna razlika med telesom zarodka (človek) in zasnovo Elementala je v tem, da zarodek vsebuje deleže vseh štirih velikih kraljestev, namreč: ognja, zraka, zemlje in vode, medtem ko vsebuje Elemental le delež enega od teh kraljestev.” (C.W., Vol 6, 197)

“V našem sončnem sistemu je Božanstvo izbralo za odsev najvišje inteligence človeško obliko, ki jo, kot predvideva Njegov načrt, pripelje do skrajne popolnosti. Zaradi tega je med nižjimi vrstami življenja vedno prisotna težnja, da bi na nek način dosegle to obliko ali pa, da si na svoj primitiven način predstavljajo, da jo posedujejo.” (H.S.T., Vol 1, 92)

“Kot skoraj vsi prebivalci astralne ravni so (naravni duhovi) sposobni po volji prevzeti kakršnokoli pojavnost. Nedvomno pa imajo določene lastne oblike, ali bolje, najljubše oblike, ki si jih nadenejo, ko ni posebnih objektov, ki bi jih posnemale ...” (A.P., 78)

“(Naravni duhovi) Imajo močno posnemajoči značaj. Če kaj pritegne njihovo pozornost, poskušajo to reproducirati. Imajo veliko sposobnost za modeliranje eterične materije. Ustvarijo lahko podrobno reprodukcijo česarkoli, tako da ohranjajo koncentracijo. Po navadi pa ta ne traja dovolj dolgo, tako da je rezultat njihovih naporov smešna kombinacija med stvarmi, ki so jih videli v človeškem svetu in tistim, kar pripada njihovemu kraljestvu. Zaradi tega posnemovalskega značaja ima vsaka dežela svoj določen tip naravnih duhov, ki se zrcalijo v njeni folklori.” (H.S.T., 151)

“Da bi se izognili nerazumevanju, je potrebno nenehno vztrajati pri spremenljivem značaju teh oblik; vsa ta bitja, tako zemlje, morja ali zraka, se lahko pomanjšajo ali povečajo po volji, ter prevzamejo kakršnokoli obliko želijo. Teoretično ta moč nima omejitev, vendar ima v praksi meje, četudi so te široke.” (H.S.T., 151)

“Njihova telesa nimajo druge notranje strukture kot le venec koprene, ki se ne raztrga ali rani, in na katerega ... vročina ali mraz ne vplivata boleče.
Telo vil absorbira gradivo, ki ga potrebuje, brez težav in omejitev, iz etra, ki jih obdaja; ali bolje, dosledneje rečeno, odvija se nenehna zamenjava delcev, ki so izčrpali svojo vitalnost, s tistimi, ki so je polni.
Tisto, kar pri njih prevzema mesto živčnega sistema, je veliko bolj občutljivo od našega in dovzetno za številne vibracije, ki jih naša čutila ne zaznajo.
Telesno bolečino naravni duh zazna le na podlagi neprijetne in neharmonične emanacije vibracije, ki pa se ji lahko izogne s hitrimi gibalnimi sposobnostmi.
Večina naravnih duhov ima odpor do človeštva in se mu izogiba. Človek jim deluje kot uničevalski demon. Naše nemirne, bolne želje in strasti povzročajo nenehno divjanje astralnih tokov, ki jih motijo in nadlegujejo. Za njih je bližina povprečnega človeka kot življenje v nenehnem viharju - viharju, ki je pihal čez greznico.” (H.S.T., Vol 1, 134)

“Velja splošno prepričanje, da naravne duhove lahko najdemo le v eterični materiji, a temu ni tako. Prav tako jih najdemo v telesih iz plinastih in tekočih substanc. Napaka je nastala zaradi dejstva, da je osnova vsega, kar bi bilo lahko objektivno vidno, eterična struktura. Ta majhna, delovna življenja pa pogosto zaščitijo svoje delovanje v gostem fizičnem področju s predstavo “čarovništva”, s čemer prekrijejo svojo objektivno manifestacijo. Če je prisotna eterična vizija, jih lahko vidimo, čarovnija, kakor jo razumemo mi, pa je le koprena nad tistim, kar dejansko je.
Pri svojih trikih si (naravni duhovi) pomagajo s čudovito silo, s katero izvajajo čarovnijo nad tistimi, ki se podredijo njihovemu vplivu, tako da take žrtve določen čas vidijo in slišijo le tisto, kar jim vtisnejo vile, natanko tako, kakor hipnotizirani subjekti vidijo, slišijo, čutijo in verjamejo tisto kar želi hipnotizer.
Naravni duhovi ne morejo vplivati onkraj iluzije čutil. Moč čarovnije je preprosto v tem, da se oblikuje čista, močna mentalna slika, ki jo nato projiciramo v um drugega. Um vil nima širine in dometa, ki ga ima um človeka, a je dovolj dobro opremljen za ustvarjanje slik in posredovanje vtisa drugim, odkar je to ena izmed glavnih preokupacij njihovega vsakodnevnega življenja.
Vedeti moramo, da je mentalna slika zelo realna stvar - natančna konstrukcija iz mentalne materije. Pot komunikacije med umom in gostimi možgani poteka skozi astralne in eterične dvojnike možganov. Linijo lahko pripremo in vpeljemo vtis, na katerikoli od teh točk.” (T.C.F., 892)

“Ljudje, katere je hudobna karma pripeljala pod dominacijo kalvinistične teologije, ki obenem še nimajo inteligence ali vere, da bi zapustili svojo bogokletno doktrino, včasih v svojem strahu ustvarijo strašne miselne oblike z zamišljanjem hudiča. Določeni naravni duhovi se ne morejo upreti skušnjavi, da se ne bi našemili v te grozne oblike, ter se zabavali z mahanjem rogov in bičanjem ter bruhanjem ognja, medtem ko se podijo okoli žrtev.
Zračni duhovi so odkrili priložnost, ki jim jo nudijo spiritistične seanse, tako da nekateri postanejo njih stalni spremljevalci. Želje in čustva sedečih ležijo pred njimi; hitro osvojijo sposobnost v branju katerekoli, razen abstraktne misli, rokovanje z materializacijami pa je tako v njihovi moči, le da je priskrbljen primeren material.” (H.S.T., 161)

“Univerzalno načelo reinkarnacije je prisotno tudi v njihovi eksistenci, čeprav pogoji spremenijo njegovo delovanje. Ne poznajo izkušnje, ki jo mi pojmujemo kot rojstvo in rast. Vila se pojavi v svojem svetu v celoviti podobi, kot insekti. Živi svoje življenje, dolgo ali kratko, brez kakšnega znaka utrujenosti ali potrebe po počitku, in brez kakšnega znaka staranja.
Na koncu pride čas, ko se njena energija izčrpa, ko njeno telo postaja bolj in bolj prosojno, in ga zapusti kot astralna entiteta, da bi nekaj časa živela v tistem svetu, med zračnimi duhovi, ki predstavljajo naslednjo fazo njenega razvoja. Skozi astralno življenje prehaja počasi nazaj v svojo skupinsko dušo, v kateri lahko ima (če je dovolj razvita) določeno obdobje zavestne eksistence, dokler ciklični zakon, ki deluje nad skupinsko dušo, v njej spet ne prebudi želje po oddelitvi. Ko se to zgodi, pritisk obrne tok njene energije navzven, in želja po delovanju nad oblikami astralne in eterične materije materializira telo takšnega tipa, ki je primeren, da se izrazi razvoj, ki je bil dosežen z zadnjim življenjem.” (H.S.T., Vol 1, 137)

“Celotno njihovo življenje se zdi kot preprosta - vesela, neodgovorna eksistenca, ki se odvija v izjemno ugodnem fizičnem okolju. Med naravnimi duhovi ni spolnosti, ni pomanjkanja in borbe za obstanek, tako da so jim prihranjeni najbolj plodni vzroki človeškega trpljenja.” (P., 138)

NARAVNI DUHOVI ZEMLJE, VODE, ZRAKA IN OGNJA

Naravni duhovi (elementali) zemlje

“Tip, ki je človeku najbolj znan, so vile. Običajno živijo nad površjem zemlje. Ker so njihova telesa iz eterične materije, lahko po volji preidejo tudi v zemljo. Njihove oblike so številne in raznovrstne, pogosto človeške po podobi, a nekako pomanjšane in z grotesknimi pretiravanji kakšne posebne značilnosti ali okončine ... Lastne barve označujejo razlike med plemeni ali vrstami.
Med njimi obstaja brezmejno število pod-oddelkov, ki se razlikujejo po inteligenci in temperamentu, tako kot človeška bitja. Te različne rase naseljujejo različne dežele in včasih tudi različna področja iste dežele. Člani iste rase delijo skupno težnjo po tem, da živijo skupaj, ravno tako kot ljudje istega naroda.
Zanimivo je dejstvo, da opredeljuje njihovo porazdelitev nadmorska višina, tako da se tisti, ki pripadajo goram, le redko mešajo s tistimi iz ravnin.
Prevladujoči tipi v različnih delih sveta so običajno jasno razločni in smiselno karakteristični. Morda pa je njihov vpliv tisti, ki je skozi počasen tok obdobij oblikoval človeka, živali in rastline, ki živijo v njihovi bližini, tako da je naravni duh postavil navade, ki so jim nezavedno sledila druga kraljestva.” (H.S.T., 130, 131)

Naravni duhovi (elementali) vode

“Njihova raznovrstnost je velika, kar je razumljivo, če se spomnimo, da skupna površina voda na zemlji (oceani, morja, reke, jezera, potoki) daleč presega suhi del ali zemljo in da je že vsaka kaplja vode drobno življenje, ki izpolnjuje svoje funkcije in teče svoj cikel.” (T.C.F., 896)

“So ravno tako raznovrstni kot tisti na zemlji. Naravni duhovi Pacifika se razlikujejo od tistih Atlantika in tistih Mediterana. Prav tako različni so duhovi jezer, rek in slapov, ki imajo veliko več stičnih točk z zemeljskimi vilami kot z nereidami odprtih morij.” (H.S.T., 151)

“Skoraj vsi ti površinski vodni duhovi imajo moč, da se dvignejo iz svojega elementa in plavajo ali letijo po zraku, uživajo v igri med sijajnimi penami ali v jahanju na velikih valovih.
Med njihovim kraljestvom in področjem, ki ga zasedajo manj razvita bitja srednjih globin, je vedno znaten prostor.
Notranje vode, kjer človek še ni ustvaril za njih nemogoče pogoje, naseljujejo nekatere zelo lepe vrste. Posebno so naklonjeni padajoči vodi, tako kot njihovi morski bratje uživajo ob penjenju valov. Kakor ptice selivke zapustijo pozimi tiste severne kraje, kjer voda pomrzne za več mesecev in poiščejo dom v bolj milih podnebjih.” (P., 153)

“Zanimiva vrsta vodnih vil so duhovi oblakov - entitete, katerih življenje se skoraj v celoti odvija med “vodami, ki so pod nebom”. Morda jih lahko opredelimo kot vmesni člen med duhovi vode in tistimi zraka. Njihova telesa so iz eterične materije, a so sposobni ostati izven vode tudi daljše obdobje. Bivajo v svetli tišini dežele oblakov in njihovo priljubljeno preživljanje časa je oblikovanje oblakov v čudne, fantastične oblike ali njihovo urejanje v strnjene vrste, ki jih imenujemo “ovčice”.” (P., 155)

Naravni duhovi (elementali) zraka

“Sylphe zraka so opazovalci zaznali kot elementale, ki so po statusu najbližji človeštvu. “Sylphe lahko komunicirajo”.” (S.D.V., 566)

“Njihov običajni habitat je zgornja atmosfera, čeprav se pogosto spustijo tudi v vodo. Kakor omenja Tajni Nauk (V., 540), imajo Sylphe tri aktivna čutila, sluh, vid in tip. Živijo v Rupatali, mejnem področju, kjer astralni in subtilni fizični svet segata eden čez drugega. Njihove gostejše oblike so običajno iz fine fizične materije (eterične). V svojih močno magnetnih aurah pogosto zbirajo in oblikujejo paro.” (W.V., 129)

“Njihova inteligenca je precej višja od inteligence eteričnih vrst naravnih duhov in povsem enaka inteligenci starejšega človeka. Niso pa še pridobile trajne inkarnirajoče se individualnosti. Ravno zato, ker so precej bolj razvite lahko, preden zapuščajo skupinsko dušo, veliko bolj razumejo življenje kot živali. Tako se pogosto zgodi, da vedo, da nimajo individualnosti ter si jo silovito, goreče želijo pridobiti.” (H.S.T., 156)

“Normalna smer napredovanja naravnih duhov v pridobivanju individualnosti je njihovo druženje z angelom, čeprav obstajajo posameznosti, ki odstopajo od tega pravila. Silovitost ljubezni, ki jo sylpha čuti do angela, je osnovni činitelj v veliki spremembi ... Angel razločno razume načrt narave. V mnogih primerih tudi naravni duh ve kaj potrebuje in inteligentno deluje v smeri pridobitve. Tako ima običajno vsak astralni angel več sylph, ki so z njim povezane, da jih uči in uri. Tako se grejejo v igri njegovega intelekta in mu vračajo ljubezen. Veliko teh angelov je zaposlenih kot zastopnikov Devarajas (Deviški Gospodarji. Še posebej enega izmed Chatur Devas, skozi katerega delujejo štirje elementi.), ki razporejajo karmo. Tako se dogaja, da so pogosto naravni duhovi zraka pod-agentje v tem delu. Medtem, ko izvršujejo naloge, ki so jim zaupane, brez dvoma pridobijo visoko cenjeno znanje.” (P., 157)

“Teh duhov zraka, nižjih vil, je veliko vrst, različnih po moči, inteligenci, navadah in tudi po pojavnosti. Običajno so manj vezane na določen kraj kot druge vrste, ki smo jih opisali. Vendar prav tako kot druge priznavajo meje določenih področij po višini. Tako nekatere vedno plavajo blizu površja zemlje, medtem ko se mu druge sploh ne približajo. Splošno pravilo je, da zavračajo soseščino človeka in njegovih nemirnih želja. A so priložnosti, ko to zaradi zabave ali laskanja, voljno prenašajo.” (H.S.T., 160)

Naravni duhovi (elementali) ognja

(Naravni duhovi ognja so) “tisti mali elementali ognja (salamandre), ki jih vidimo plesati v vsakem ognju. Pazijo na ognje ognjišč doma in tudi tovarn. So ista skupina kot duhovi ognja, ki jih lahko povežemo z globoko ognjeno notranjostjo planeta.” (T.C.F., 66)

“Ta skupina je v skladu z barvo razdeljena v štiri skupine - rdečo, oranžno, rumeno in vijoličasto - od katerih se zadnja tesno približuje devam četrtega etra.” (P., 904)

Celoten koncept ognja je globoko okulten, kar bodo pokazala priporočila, ki bodo sledila.

“Agni, Gospod Ognja, gospodari nad vsemi elementali ognja in devami na treh ravneh človeške evolucije - fizično, astralno in mentalno. On gospodari nad njimi. Ne samo na tem planetu, imenovanem Zemlja, ampak na treh ravneh v vseh delih sistema. Agni je eden izmed Sedmih Bratov (če uporabimo izraz, ki je znan študentom Tajnega Nauka), od katerih vsak uteleša enega od sedmih principov, ki so sami po Sebi, sedem centrov v telesu kozmičnega Gospoda Ognja, ki ga H.P.B. imenuje “Fohat”. Ta je tista ognjena Inteligenca, ki je osnova večnega ognja v sončnem sistemu. Tu se moramo nujno spomniti na to, da so Oni (Sedem Bratov) ogenj v svojem tretjem aspektu, ogenj materije ...
Vsak od Sedmih Gospodov Ognja se diferencira v številne entitete ognja, od ravni Deva-Gospodov navzdol do malih salamander domačih peči. Na tej stopnji ne bomo obravnavali ognjenih esenc višjih ravni. Našteli bomo le na kratko nekaj skupin, ki so povezane s tremi svetovi.
SALAMANDRE. Ti duhovi ognja so latentni v vseh goriščnih točkah toplote. So esenca toplote in jih lahko povežemo s toploto telesnega sestava, tako človeškega kot živalskega, ki je enaka zemeljski toploti.
PRANIČNI ELEMENTALI so zelo male goreče esence, ki imajo sposobnost prežemanja telesnega tkiva človeka, drevesa ali vsega, kar najdemo v človeškem, živalskem in rastlinskem kraljestvu in v vsem, kar se povezuje z ognji mikro-kozmičnih sistemov.
NEKATERI IZ DEVA KRALJESTVA, ki jih lahko opišemo kot tiste, ki so vdihnjeni velikim sedmim žarkom. Oni so esence teh žarkov. Druge oblike takih elementalnih življenj in deva skupin bi tudi lahko našteli, vendar to zadostuje za naš sedanji namen.
AGNICHAITANS so višja stopnja duhov ognja, ki oblikujejo vrtince ognja, ki jih vidimo ob vulkanskih izbruhih in širokih, uničujočih požarih. Tesno so povezani z bolj pomembno skupino dev, ki oblikujejo goreči ovoj sonca.” (T.C.F., 65)

“... Agnichaitans, ki so povezani z “devami ognja” mentalne ravni, imajo precej moči in jih lahko ustrezno nadzira le solarni Angel, On sam.” (T.C.F., 1025)

NA ASTRALNI RAVNI so goreče esence, ki jih težko razumemo, ker sedaj nimamo vpogleda na tej ravni. Oni so, sami po sebi, toplota in vročina čustvenega telesa, telesa občutkov. So nižjega reda, ko so na poti želja, in višjega reda, ko so na poti stremljenja, ko se elemental razvije v devo.
Njihove stopnje in rangi so številni, njihova imena pa ne tako pomembna, razen v enem primeru. V primeru dev ognja, katerih vloga je, da varujejo ognje, ki bodo pozneje uničili kavzalno telo. Spomnimo se, da je vzpenjanje latentnih ognjev materije in njihovo stapljanje z dvemi drugimi ognji vzrok uničevanja. Ti elementali in deve so imenovani AGNISURYANS. V njihovi celoti so goreče esence buddhija, zato je njihova najnižja manifestacija na šesti ravni, v astralu.” (T.C.P., 66)

“Večina psiholoških fenomenov sveta - ki se jih zavedate, če mislite jasno - je pod kontrolo Deva Gospoda Agni, velikega, primarnega Gospoda Ognja, Gospodarja mentalne ravni. Kozmični ogenj oblikuje ozadje naše evolucije. Notranja kontrola in nadvlada ognja mentalne ravni ter njegova očiščevalna pomoč, združena z njegovimi očiščevalnimi učinki je cilj evolucije našega trajnega življenja. Ko se notranji ogenj mentalne ravni in latentni ogenj nižjih teles spojita s svetim ognjem triade (atma-buddhi-manas) je delo zaključeno in človek postane adept.” (L.O.M., 100)

NIŽJI IN VIŠJI ANGELI

“Deve so na evolucijski poti, na dvigajoči se poti. Oni so Graditelji sistema, delujoči v strnjenih in stopnjevanih vrstah.” (L.O.M., 174)

“V višjih nebesih živijo Deve višje stopnje, znani kot Arupa Deve ali Deve “oblikovalci”, ker je materija njihovih teles iz treh višjih pod-ravni mentalne materije, tehnično imenovane “oblikovalec”. Termin “oblikovalec” se uporablja zato, ker misel v tej materiji ne precipitira v določeno zgradbo, ki ima obliko, ampak se izrazi kot kompleksna, žareča vibracija.
Na štirih nižjih pod-ravneh, imenovanih Rupa ali “oblika” pod-ravni, obstajajo Rupa ali “oblika” Deve, nižji Angeli. Tu misel ustvari miselne forme, ki imajo določeno zgradbo z zunanjim obrisom.” (F.P. T., 138)

“Njihova aktualna metoda komuniciranja je z glasbo in barvo in ne govor. Vsak njihov gib je, dejansko, produkcija okusnega zvoka in barve ...” (I.M.H.M., 103)

“Obstoj, prisotnost in delo teh inteligenc v administriranju Narave, v izvrševanju Božanske volje, je znano v vsaki veliki veri, ki jo je svet kdajkoli poznal. V preteklosti je bilo to delo Bogov znano in opisano v svetih knjigah. Nenehno so se pojavljali med ljudmi in nadaljevali s svojim delom, tako rekoč, v polnem izbruhu dneva. Sedaj se ljudem ne prikazujejo tako pogosto in mnogi so pozabili na njihov obstoj ...” (Theos., 40, 187)

“Deve in ljudje se razlikujejo v pojavnosti. Prvič, deve so sposobne večjih, bolj tekočih raztezanj in krčenj. Drugič, imajo določno žarečo lastnost, ki se jasno razlikuje od tiste običajnega človeka. Edina vrsta človeškega bitja, s katerim bi jo lahko primerjali, je visoko razviti arhat, tisti, ki ima široko in dobro urejeno auro; toda celo tedaj se tisti, ki bi obenem opazoval oba, ne bi zmotil ...” (I.L., Vol 2, 246)

“V aurah Bogov zaznamo najmanj dvoje različnih pogojev, in sicer raztezanje in krčenje. Pri raztezanju je pozornost obrnjena navzven v Božansko Življenje in v Um v Naravi. Aura se tedaj širi navzven iz osrednje oblike v tro-dimenzionalnem krilnatem žarčenju. V tej fazi raztezanja sile valujejo v svoji polni moči in proizvajajo veliko svetlobo, skozi auro in navzven, ter zaslepljujočo svetlobo v različnih centrih moči, chakrah ali, kakor jih imenuje Ezekiel, kolesih. Ob krčenju je pozornost Boga usmerjena navznoter proti Izviru celotnega Življenja in Moči. Aura tedaj postaja relativno mirna, z izjemo žarčenja nad glavo, ki lahko naraste tako po dimenziji kot po svetlosti.
V auri angelov so različne plasti sil. Vsaka plast ima lastne odtenke in smer valovanja. Splošen učinek je tro-dimentionalen, svetlobno obarvan, bolj iz valujočih sil kot iz neke trdne substance, v nenehnem valujočem gibanju. Skozi te aurične emanacije nenehno sijejo, od znotraj navzven, tokovi žareče energije, pogosto beli in zaslepljujoče svetli.” (M.S.P., 65)

“Smer teh tokov v aurah angelov je, na splošno, navzgor in navzven iz centrov moči, iz sredine glave in čela ter grla in predela solarnega pleksusa. Osrednjo, po človeškem obrisu oblikovano obliko zarisujejo fina žarčenja, po navadi bela ali zlata. Glava je skoraj vedno kronana z navzgor valujočimi plamenom podobnimi silami, ki dajejo bolj visoko razvitim Bogovom podobo kraljevskega sijaja.” (P., 66)

“Angelsko obliko najdemo pod istim Arhetipom, božansko “idejo” ali oblikovanjem kot človeško ... Angeli se delijo po videzu, v skladu z Redom, ki mu pripadajo, po funkcijah, ki jih izvajajo in ravnijo evolucije, ki so jo dosegli.” (I.L., Vol 2, 249)

“Človeška podoba v auri deve je precej manj opredeljena kot pri človeku. On živi bolj na obodu, bolj po celi auri kot človek. 99% materije človeške aure je znotraj območja fizičnega telesa. Razmerje pa se pri devi precej spremeni. Deva se navadno pojavi kot človeško bitje velikanskih mer.” (P., 250)

“Deva proizvaja miselne oblike kot mi, a njihove po navadi niso tako konkretne kot naše, čeprav dosežejo visoko stopnjo. Imajo precej posplošujočo naravo in nenehno ustvarjajo sijajne načrte.
Oni so, kot lahko takoj zaznamo, bitja širokega znanja, velike moči ... žareče, svetleče podobe v številnih odtenkih, kot mavrice spreminjajočih božanskih barv, dostojanstveno kraljevskega izraza.” (Theos., 40, 188)

“Oni običajno voljno tolmačijo in primerjajo stvari iz njihove smeri evolucije vsakemu človeškemu bitju, ki je dovolj razvit in ki jih spoštuje. Največ navodil je bilo podanih na ta način. Vendar se večina ljudi še ni pripravila na stik z njimi, tako da so nesposobni imeti od tega koristi. Ne vemo še ničesar o kakršnemkoli pravilu ali mejah pri delu dev; imajo toliko smeri delovanja, da to presega našo predstavo.” (I.L., Vol 2, 253)

“Indija je čudovita dežela. Tam so celo najbolj nepoučeni seznanjeni s stvarmi, ki jih mi na Zahodu šele sedaj začenjamo postopno sprejemati. Številni Indijci iz opazovanja vedo, da vsako veliko, staro drevo poseduje začasno individualnost, ki se je sposobna občasno pozunanjiti v človeško podobo. Oni tudi vedo, da obstaja v gaju takšnih dreves, ki je bil več let v miru, precej višja entiteta, drugačnega tipa, o kateri govorijo kot o vodstvenem Angelu ali božanstvu gaja, katerega imenujejo Kama-deva. Vedo, da takšno bitje vlada nad manj razvitimi naravnimi duhovi drevesa (brez vmešavanja), od katerih sprejemajo čaščenje, kakršno so mu pač sposobni izraziti. To bitje voljno sprejema tudi kakršnokoli predanost, ki mu jo ponujajo človeška bitja; in včasih poskuša prevzeti tudi tisto, kar ni posebej namenjeno njemu.” (H.S.C.F., 278)

Mr. Geoffrey Hodson na podlagi ekstra-senzorne percepcije pravi o gori, da:

“... je živ, razvijajoči se organizem. Telo z Dušo, oblikovano iz Nedeljivega Božanskega Življenja, ki prežema celotni univerzum ...
Znotraj vsake gore se odvijajo trije procesi. Ti so: prvič, kreacija in evolucija atomov, molekul in kristalov, iz katerih je zgrajena - z akcijo Logosa ali Božanske Volje-Misli-Zvoka; drugič, oživljanje substanc in oblik z Nedeljivim Božanskim Življenjem; tretjič, prebujanje in razvoj inkarnirane mineralne zavesti. V vsakem od tet treh procesov sodelujejo z Naravo množice naravnih duhov in angelov, ki delujejo pod usmerjanjem odgovornega Uslužbenca, ki je njihov glavni Arhangel. Če je vrh gore del niza gora, je celoten niz podrejen še višje razvitemu Bitju istega Reda kot so angeli posameznih vrhov. Ti pokrajinski angeli so običajno dva ali tri tisoč čevljev nad vrhom ali nizom, ki jim je dodeljen. Njihov videz je zelo veličasten. Ogromen v višino, pogosto med 30 in 60 čevlji, pa tudi več, obkrožen z vseh strani z navzven prodirajočimi, bleščeče obarvanimi auričnimi silami. To valovanje iz centralne oblike navzven, v valovih, vrtincih, se v odgovor na spremembo zavesti in aktivnosti spreminja v barvi. Na splošno je obraz bolje viden kot drugi deli podobe, ki je redko prekrita s tekočimi auričnimi energijami. Poteze obraza so vedno izredno lepo oblikovane. Čelo je široko, oči široko odprte in plameneče v moči in svetlobi.” (M.S.S.P., 70)

“Oni oživljajo ali dajejo dušo, valijo (vsi ti izrazi so uporabljivi, čeprav nobeden ni zadovoljiv) nad določenim področjem površja zemlje - včasih prostrano pokrajino ali velikim gozdom, včasih samo nad poljem, gozdičkom ali vrtom. Nekateri se zdijo ravnodušni do tega fizičnega oblačila, drugi pa živo vznemirjeni nad najmanjšo spremembo v njem. Nekateri očitno ne marajo človeških vdorov in celo storijo korake, da to preprečijo, drugi pa z veseljem sprejmejo določene prijatelje. Skoraj vsi kažejo veliko presenečenje in naklonjenost, ko srečajo človeško bitje, ki jih lahko vidi in razume ter se z njimi pogovarja. Četudi višji redovi Angelov sežejo daleč preko katerekoli ravni, ki jo je večina človeštva kdajkoli dosegla ali si jo sploh predstavljala, so nižji redovi neenaki razvitemu človeku. Tako je precej lahko razlikovati med nižjimi člani angelskega kraljestva in najbolj naprednimi naravnimi duhovi ...” (H.S.C.F., 272)

“Naravni duh je v enakem odnosu do Angela, kakor živalsko kraljestvo v odnosu do človeškega, kjer je ločitvena linija v obeh primerih individualizacija. Vendar se v manj materialnih evolucijah doseže pred individualizacijo precej višja stopnja inteligence in razumske moči. Tako se dogaja, da pogosto naletimo na eterične in astralne entitete, ki so po inteligenci in iznajdljivosti popolnoma enake človeku, vendar brez kakšnega posebnega etičnega občutka ali čuta odgovornosti.” (H.S.C.F., 273)

“Poleg Adeptov ima vsaka rasa ali dežela tudi svojega Duha Rase, Devo ali Angela Varuha, ki jo opazuje in pomaga voditi njeno rast. Na veliko načinov odgovarja konceptu plemenskega Božanstva, čeprav zaseda višjo raven. Takšna je bila na primer Pallas Athena.” (M&P., 214)

“Angel naroda poskuša voditi čustva ljudi. Njegova pozornost je namenjena celotnemu narodu. Ko je potrebno, spodbuja velik patriotizem, sili k velikim dejanjem, ravno tako, kakor spodbuja general svoje bojevnike k napredovanju na bojnem polju. Toda Angel ni brezbrižen do njihovih življenj ali brezskrben ob njihovem trpljenju.” (P., 215)

“Angeli, ki upravljajo nad deželami in rasami, bdijo nad njimi, jim nekako vdihujejo dušo. Pripravljeni so se tesno povezati z njimi, jim svetovati, če so ljudje dežele ali rase le dovolj dovzetni. Pride čas, ko tisti, ki v deželi vladajo, postanejo dovolj modri, da si želijo nasvetov Angela Varuha, in se dovolj razvijejo za posvetovanje z njim. Tako lahko imajo velike koristi od njegovega sodelovanja.” (P., 288)

“Jaz sem utelešenje narodove misli,
Človeških teženj, njihovih sanj, njihovih stremljenj,
Nevidni simbol njihovega kolektivnega življenja,
Oblika, ki so jo sami, skozi svojo najvišjo misel, razvili.
Jaz stojim, neprestano bdim nad njihovo deželo,
Jaz se spreminjam z njihovim neprestanim spreminjanjem,
Jaz se razvijam z njimi,
Meni je dana moč, da s preobrazbo ublažim,
Njihove napake, v skladu z voljo,
ki je božje inherentna v njih,
Jaz sem njihov ponos Rase. (R.S.S., 63)

“Ideja Angela Varuha je draga srcem ljudi, vendar pa je resnični Angel Varuh vsakega od nas, naše lastno notranje Božanstvo. Med velikim potresom, pred mnogimi leti, v Taormini na Siciliji, so po mnogih dnevih pod ruševinami odkrili majhnega dečka. Pravil je, da mu je vsak dan prinašala hrano gospa v svetlih belih oblačilih.” (A.W.L., 189)

“Celoten Kozmos vodi, nadzira in oživlja posredovanje neskončnega niza Hierarhij občutljivih Bitij, od katerih ima vsaka svoje poslanstvo, ki ga izvaja, in ti - če jih imenujemo Dhyan Chohani ali Angeli - so “Poslanci” samo v tem pomenu, da so agentje Karmičnega in Kozmičnih Zakonov ... Za vsako od teh Bitij velja, da so bili ali pa se pripravljajo na to, da postanejo človek; če ne v preteklosti, potem v prihodnosti ali pa v prihajajočem ciklu. Oni so popolni ljudje, ko niso začetniki, in v njihovih manj materialnih sferah se razlikujejo od človeških bitij samo po tem, da so brez občutka osebnosti in brez človeške čustvene narave.” (S.D., Vol 1, 318)

UPORABLJENA BIBLIOGRAFIJA

Astral Plane

C. W. Leadbeater

A P

Ageless Wisdom of Life

C. Codd

A W L

Brotherhood of Angels and Men

G. Hodson

B A M

Collected Writings of H.P.B.

B. de Zirkoff ed.

C W

Christian Creed

C. W. Leadbeater

C C

Divine Plan

G. Barborka

D P

Esoteric Astrology

A. Bailey

E A

Esoteric Healing

A. Bailey

E H

Esoteric Psychology 1

A. Bailey

E P 1

Education in the New Age

A. Bailey

E N A

First Principles of Theosophy

C. Jinarajadasa

F P T

First Steps on the Path

G. Hodson

F S P

Glimpses of Masonic History

C. W. Leadbeater

G M H

Ghosts in Shakespeare

L. W. Rogers

G S

Heavenly Plan

E. L. Gardner

H M

Hidden Side of Christian Festivals

C. W. Leadbeater

H S C F

Hidden Side of Things 1

C. W. Leadbeater

H S T 1

Influence of Music on History and Morals

C. Scott

I M H M

Initiate in the Dark Cycle

His Pupil

I D C

Inner Life 1

C. W. Leadbeater

I L 1

Letters on Occult Meditation

A. Bailey

L O M

Light of Asia

Sir Edwin Arnold

L A

Mahatma Letters

A. H. Barker ed.

M L

Masters and the Path

C. W. Leadbeater

M & P

Music: Its Secret Influence throughout the Ages

C. Scott

M I S I

Man’s Supersensory and Spiritual Powers

G. Hodson

M S S P

Man: Whence, How and Whither

A. Besant and C. W. Leadbeater

M W H W

Ritual of Higher Magic

L. Furze Morish

R H M

Regents of the Seven Spheres

H. K. Challoner

H S S

Secret Doctrine

H. P. Blavatsky

S D

Sacred Flame

P. Bendit

S F

Seven Rays

E. Wood

S R

Some thoughts on the Gita

W. Q. Judge

S T G

The Theosophist

Theos

Treatise on Cosmic Fire

A. Bailey

T C F

Treatise on White Magic

A. Bailey

T W M

What Colour Means to You

E. B. Whitten

W C M

Wider View

E. L. Gardner

W V

Pripravil: Anton Rozman

Zadnjič obnovljena: januar 2009
Copyright © 2005 Teozofija v Sloveniji