Invokacija Soncu

O, zlato Sonce, najbolj vzvišenega sijaja,
napolni naša srca in razsvetli naš um,
da bomo spoznali edinstvo
s Teboj, ki si srce Univerzuma;
da bi tako mogli videti Pot
pred svojimi nogami in kreniti po njej
k tistim oddaljenim ciljem popolnosti,
h katerim nas Ti, Sonce,
usmerjaš s svojimi žarki Svetlobe.


Slike / Paintings - Nicholas Roerich


Bridge of Glory (Most slave), 1923


Univerzalna molitev
Annie Besant

O skrito Življenje, ki vibriraš v vsakem atomu.
O skrita Luč, ki siješ v vsakem bitju.
O skrivna Ljubezen, ki družiš vse v Eno.
Naj vsak, ki čuti, da je eno s Teboj,
ve, da je zato eno z vsakim drugim.


Universal Prayer

Annie Besant

O Hidden Life, vibrant in every atom;
O Hidden Light, shining in every creature;
O Hidden Love, embracing all in Oneness;
May all who feel themselves as one with Thee,
Know they are therefore one with every other.

Molitev Sv. Frančiška

Gospod, napravi iz mene orodje Tvojega miru.
Kjer je sovraštvo, naj sejem ljubezen;
kjer je krivica, odpuščanje;
kjer je dvom, verovanje;
kjer je obup, upanje;
kjer je tema, luč;
kjer je bridkost, veselje.
Božanski Mojster, nakloni mi,
naj ne bi iskal tolažbe, ampak raje tolažil;
naj ne bi bil razumljen, marveč da bi razumel;
naj ne bi bil ljubljen, marveč da bi ljubil.
Kajti v dajanju je to, kar prejemamo,
v odpuščanju nam je odpuščeno,
v umiranju se rodimo za Večno življenje.


St. Francis prayer

Lord, make me an instrument of your peace.
Where there is hatred let me sow love,
Where there is injury pardon,
Where there is doubt faith,
Where there is despair hope,
Where there is darkness light,
Where there is sadness joy.
Divine Master, grant that I may not so much seek
To be consoled as to console,
To be understood as to understand,
To be loved as to love,
For it is in giving that we receive,
It is in pardoning, that we are pardoned,
It is in dying that we are born to eternal life.

Iskanje Resnice

Znan izrek pravi: “Ne bi me iskal, če me ne bi že našel”. Resnica obstaja prav tako, kakor obstaja tudi ogledalo; smo jo že našli. Ko bomo nehali zanikati to očitno dejstvo in se bomo naučili gledati naravo, vsakega človeka in vsako živo bitje brez pomisleka ali predsodka, brez duševnega vzburjenja, se bo zgodila temeljita notranja sprememba. Tedaj bomo začeli videti lepoto in Luč Resnice.


Slike ruskega slikarja in mistika Nicholasa Roericha
so objavljenje z dovoljenjem
Nicholas Roerich Museum

v New Yorku, ki hrani njegov slikarski in literarni opus
ter obsežen arhiv, in katerega simbol in motto je
Pax Cultura - Do miru s kulturo.

Paintings of Russian artist and mystic Nicholas Roerich
are published with the consent of
Nicholas Roerich Museum

in New York, where his artistic and literary work and extensive archive is preserved,
and which symbol and motto is
Pax Cultura - Peace Through Culture.
 


Tebi

Ključev sedem vrata velika odpira;
osem jih v enem in eden v osmih tiči.
Najprej pomiriti moraš svoje telo;
ga povezati z voljo kot mumijo,
trdno kot mrliča, da boš splaviti mogel
otroke nemira, ki ti motijo misli.
Zatem dihanja ritem prefini;
naj lahen bo, pravilen v lagodju.
Tako se uskladiš s tišino globoko,
ki na jezeru vlada prostranem.
Tretjič naj ti življenje bo čisto in blago,
palmi podobno, ki jo zgane že nežni dih vetra.
Slo po življenju, četrtič, povezati moraš
z ljubeznijo eno do raziskovanja globine.
Naj ogleduje, petič, ti misel
bistvo svoje, čutov osvobojena božansko.
Na misel vsako pazi, ki vznikne,
bodi od ure do ure kar najbolj čuječ!
Ko si obrnjen v notranjost, buden in zbran,
uiti ne sme ti noben atom analize!
Misel le ena te docela navdajati sme,
tedaj lahko vsak šepet vetra umiriš!
Podoben plamenu v zatišju
svojo bit v eni besedi zažgi.
Potem pomiri ekstazo in dalje, moj sin,
meditiraj strmo in močno.
Zatri tudi Boga, če bi njegov obstanek te motil,
ti odvrnil pozornost od izbranega dela!
Slednjič vse v eno zažari silovito
in roža polnočna cvesti začne!
Edinstvo obstaja. Toda moj sin,
vsak njega izraz zatri celo tod.
V zanosa vir temni se zazri bliskovito.
Ne ceni imena, oblike, videza, teže,
niti s te zavesti visoke.
Prodri do srca! Tu te zapuščam;
Mojster si ti. Častim te v tvojem sijaju,
ki iz dalje, Brat zvezde srebrne, blesti!


Mother of the World (Mati sveta), 1930


Stopi na pot

Sir Edwin Arnold, Luč Azije

Stopi na pot! Tam ni bridkosti kakršno je sovraštvo!
Ne bolečine kakršna je strast, ne slepila kakršno so čuti!
Stopi na pot! Daleč je prišel tisti, čigar noga
je pohodila nepremišljeno žalitev.

Stopi na pot! Tam izvirajo zdravilni studenci,
ki utešijo vsako žejo! Tam cvetijo nesmrtne cvetice,
ki pregrinjajo vso pot z veseljem! Tam se zgrinjajo
najhitrejše in najslajše ure!

Enter the path
Sir Edwin Arnold, Light of Asia

Enter the path! There is no grief like Hate!
No pains like passion, no deceit like sense!
Enter the path! far hath he gone whose foot
Treads down one fond offence

Enter the path! There spring the healing streams
Quenching all thirst! there boolm th' immortal flowers
Carpeting all the way with joy! there throng
Swiftest and sweetest hours!


Izpoved indijskega Rishija

Vse človeštvo je moja družina. Sile narave so moji prijatelji, božanska iskra v slehernem izmed vas pa je predmet mojega občudovanja. Ne morem delati razlike med svetniki in grešnimi, ali pa človeštvo deliti na dobre in slabe. Obstajajo le ljubezni vredni otroci na zemlji, eni bližje, drugi pa bolj oddaljeni od vsemogočne, vsevedne in življenje izžarevajoče božanske navzočnosti. Življenje je šola, v kateri so eni v višjih, drugi pa v nižjih razredih. Tudi učenci nižjih razredov bodo nekoč stali na zgornji stopnici. Lepota je povsod tam, kjer se izraža dobrota, povsod, kjer je na delu ljubezen, povsod, kjer krepost obvladuje nagonsko naravo in navdihuje harmonijo socialnim odnosom, povsod, kjer človeška inteligenca odkriva sredstva in pota za zmago nad neznanjem in bedo človeštva. Nimam svojih želja, razen želje za blaginjo vseh ljudi na zemlji. Nikomur ne pridigam, marveč govorim samemu sebi, nikogar nočem prepričevati in ne iščem priznanja. Vse moje življenje je nemo oboževanje živega, povsod pričujočega in vse ustvarjajočega Božanstva.She Who Leads (Tista, ki vodi), 1924

Invokacija
Sestavila A. Besant, 1910; priredil C. Jinarajadasa

O učitelj Velike Bele Lože,
Gospod verstev sveta,
zopet si z Zemljo, ki Te potrebuje.
Vodi naše korake po poteh Resnice in Ljubezni.
Spregovori besedo o Miru,
ki bo odvrnila ljudstva od njihovih prepirov.
Spregovori besedo o Bratstvu,
ki bo vojskujočim se stranem prinesla spoznanje, da so Eno.
Vodi nas z lučjo Tvoje Ljubezni,
krepi nas s sijajem Tvoje Moči,
da bo v Tebi in po Tebi svet ozdravljen in rešen.
O, Ti, ki si Učitelj angelov in ljudi.Birds of the Morning (Messengers of Morn), 1917
Jutranje ptice (Poslanke jutra), 1917

Iz stare irske molitve

Vzemi si čas za delo,
ki je cena za uspeh.
Vzemi si čas za razmišljanje,
ker je v njem vir moči.
Vzemi si čas za igro,
v njej je skrivnost večne mladosti.
Vzemi si čas za branje,
saj je to temelj modrosti.
Vzemi si čas za ljubeznivost,
ta te bo povedla v srečo.
Vzemi si čas za sanje,
ki te bodo dvignile do zvezd.
Vzemi si čas, da boš ljubil in te
bodo ljubili, saj je oboje prva pravica bogov.
Vzemi si čas in se ozri naokrog.
Dan je prekratek, da bi bil sebičen.
Vzemi si čas za smeh, ker je to glasba za dušo.


Old Irish prayer

Take time to work,
It is the price of success.
Take time to think,
It is the source of power.
Take time to play,
It is the secret of perpetual youth.
Take time to read,
It is the foundation of wisdom.
Take time to be friendly,
It is the road to happiness.
Take time for dreams,
It is the road to the stars.
Take time to love and be loved,
It is the privilege of the gods.
Take time to share,
Life is too short to be selfish.
Take time to laugh,
Laughter is the music of the soul.


Sporočilo

Annie Besant

Ljudje so iskali Boga na različne načine, a ga niso našli, ker ga niso pravilno iskali. Iskali so ga v gozdu in džungli, v puščavi in skalovju; iskali so ga v askezi in mučenju svojega telesa, v naukih in dokazih, toda On je bil še vedno daleč od njih. Njega je mogoče najti samo na enem mestu - in ga nikdar več izgubiti - in to je onkraj razuma in čustvovanja, v globini vašega lastnega duha, ki je v bistvu On sam. Tam On stalno biva; v kali vašega srca; skriti Bog, Svetloba nad temo, večni, Oni, ki je Moč, Ljubezen in Lepota. Poiščite ga tam in našli ga boste; in od takrat ga bodete našli povsod, v vsakem človeškem bitju, v vsaki živali, v vsaki bilki, v vsaki rudi in kamnu; v modrih vodnih globinah, v nebesnih višinah; v radosti in žalosti, v blaženosti in smrtnem boju, pa tudi v temi mračne zavisti, zlobe in sramu. Obožujte ga v vseh bitjih, služite mu v vsaki obliki, nasitite ga v lačnih; tolažite ga v jokajočih; učite ga v tistih, ki ne vedo; ljubite ga v tistih, ki ne znajo ljubiti; naj bo vaše srce Njegov hram, a vaše življenje žrtev, ki jo prinašate na oltar tega hrama. Tedaj bodo nekega dne vaše oči zagledale Kralja, v vsem sijaju Njegove lepote, najvišje izražanje Boga na Zemlji - a tedaj boste že popoln, božanski človek.


Knight of the Evening (Vitez večera), 1918


Veliki Mojster pravi

Zedinite vašo zavest z vsem življenjem okrog vas,
glejte mene v vsem.
Vsi ljudje so samo deli mene samega,
in tudi narava je v vsem, kar obstaja.
Mislite vedno na to - da sva jaz in ti Eno,
in tudi On, Gospod, da celo Najvišje, kar si moreš zamisliti
- je Eno z vsem, tako z najmanj razvitim,
kakor tudi z Najvišje stoječim.
MI VSI SMO ENO - EN BOŽANSKI PLAMEN.
Edinstvo in Ljubezen morata zato postati stvarna resničnost,
in ne smeta ostati samo pri besedah.
Brez Ljubezni se Edinstvo ne more nikoli uresničiti.
Ljubezen pomeni ravno Enost z vsem.
Ljubezen brez sebičnosti je življenje vsega.
Če ste Ljubezen, ne imejte nobene druge želje,
kot da vanjo vključite ves svet,
ker se boste potem - toda šele potem -
začeli zavedati, da ste del tega sveta, ki je Celota.


Path to Shambhala (Pot v Shambhalo), 1933


Home About this site Contact us Contribute Terms of use
 
Zadnjič obnovljena - Last update: januar - January 2009
Copyright © 2005 - Teozofija v Sloveniji - Theosophy in Slovenia