Ezoterična pisma
Pripravljalni Odbor Jugoslovanske Teozofske Družbe v Ljubljani

 

Pismo IV.
Ljubljana, v avgustu 1922.

Dr. E. Š.:
Eterski dvojnik in fenomenalizem v okultizmu.

V okultni literaturi se naziva fizično telo včasih tudi gosto telo, kar pa nikakor ne odgovarja istini. Fizično telo obstoja iz neštetih milijard ognjenih bitij, t.j. neizrečeno malih žarečih točk. Ne smemo si misliti teh točk tesno drugo pri drugi. Nasprotno, razdalja med njimi je z ozirom na njihovo majhnost naravnost ogromna. Kakor se v svetskem prostoru krog solnca gibljejo planeti in kroži solnce krog drugega večjega solnca, tako je tudi z ognjenimi bitji. Okrog vsakega pozitivnega ognjenega bitja se z neznano brzino suče več negativnih bitij in vsa skupina krog drugega centra v razdaljah, ki je relativno slična razdaljam v svetskem prostoru. Človeško telo je univerzum, sestoječ iz posameznih solnc, ki so tako neizrečeno majhna, da je ravno radi tega razdalja med njimi tako velika. Če bi imeli mikroskop, s katerim bi bilo mogoče videti posamezna ognjena bitja, tedaj bi se nam zdel mikroskopično majhen košček našega telesa ogromen prazen prosto, v katerem se v silnih razdaljah sučejo ognjena bitja, slično, kakor se na večernem nebu lesketa tu in tam zvezdica. Naši čuti pa niso prikrojeni za tako majhne razmere, naše oči niso zmožne diferencirati posameznosti, ampak sprejemajo le splošen vtis. Na fotografski plošči, katero denemo v reflektor kakšne zvezdarne, vidimo dostikrat sliko goste megle. Število zvezd je tam tako veliko, da niti občutljiva plošča ne more več razlikovati posamezne pikice, kljub temu, da je razdalja med njimi po več sto tisoč milj. Tako je tudi z našim telesom. Število ognjenih bitij je tako ogromno in so tako majhna, da jih kljub temu, da so med seboj v ogromnih razdaljah, s svojimi priprostimi čuti doznavamo kot gosto maso.

Kakor veže med zvezdami eter z nevidnimi magnetičnimi črtami posamezne oble in tvori iz kaosa kozmos, tako ima etersko telo nalogo posamezna ognjena bitja družiti v organično celoto. Etersko telo je tedaj veliko gostejše, kakor fizično telo, ker napolnjuje prostor med posameznimi ognjenimi bitji, ono je, ki povzroča "težo" telesa in daje telesu »obliko«. Etersko telo je organizatorični princip, ki druži ognjena bitja v stanice, vodi rast in razpad celic, ter regulira vse komplicirane procese pri prebavi, oksidaciji i.t.d. Zato se imenuje tudi življenjski eter, seveda v popolnoma drugačnem smislu, kakor so si ga mislili vitalisti v prejšnjem stoletju, ko so si predstavljali telo kot mrtvo maso, katero oživlja posebna moč slična stroju, katerega goni para. Toda okultizem pravi, da etersko telo ni oživljajoča moč, ampak bi se dalo prej primerjati vajetim, s katerimi brzda človek preiskre konjiče - ognjena bitja, da hite ubrano po začrtani cesti in jim brani, da bi zdivjali in vleki vsak na svojo stran, kar bi pomenilo - smrt.

Etersko telo ni samo fiziološki princip v človeku, ampak je tudi izvrševalni organ človeške volje. Mi se poslužujemo eterskega telesa pri gibu vsake mišice, bodisi, da hodimo, govorimo ali pišemo. Zato so ga imenovali tudi živčni fluid, t.j. tekočino, ki kroži po živci, kakor kroži kri po žilah. V resnici pa napolnjuje tudi kri in mišice, čeprav bi lahko smatrali možgane in druge skupine ganglijev, kot središča eterskega telesa.

Vsak organ našega telesa ima natančno etersko kopijo; imamo eterske možgane, eterske čutnice, etersko srce i.t.d. Na ta način imamo v sebi natančno kopijo našega telesa, katero imenujemo eterski dvojnik.

V normalni povprečnih ljudeh je eterski samo posredovalni organ človeške volje, bodisi zavestne, bodisi podzavestne, brez vsake samostojnosti, približno kakor je zrak posredovalec zvoka.

Naloga in cilj nižjega okultizma, kakor ga izvajajo indijski fakirji in so ga izvajali srednjeveški magiji, pa je organizacija eterskega dvojnika kot saostojno telo in njegova uporaba pri magičnih operacijah. Fakirji premikajo predmete z nevidnimi (eterskimi) rokmi, čitajo zaprta pisma z eterskimi očmi, i.t.d. Telesna anatomija, kakor jo uče indijski magiji (jogiji) in ki se nam zdi tako smešna, se ne nanaša na fizično telo, ampak na organizirani eterski dvojnik. Ona nam govori o dveh glavnih tokih, ki gredo ob vsaki strani hrbtenice, o centrih in pleksusih (čakram), ki so razvrščeni v križu, v ledjih, za želodcem, za srcem, v grlu, v tilniku in v možganih. Ti centri so pri "normalnih" ljudeh latentni, neizraženi, okultizem pa pravi, da jih je mogoče z notranjimi vajami, ki zahtevajo izvanredno samozatajevanje in napor vse človeške energije, napraviti aktivne, jih vzbuditi v življenje. Nadnormalni  človek (magij) jih uspešno uporablja pri svojih manipulacijah

Pri zdravem, normalnem človeku je eterski dvojnik tako tesno vezan na njegovo telo, da bi imela ločitev obeh za posledico težko obolelost, oziroma tudi takojšnjo smrt. Je pa vse polno bolnih, podnormalnih ljudi, pri katerih je eterski dvojnik labilen v svoji sestavi, t.j. ni vsa eterična snov vezana na fizično telo. Pri njih izstopa, se izloča eterska snov iz eterskega dvojnika, oziroma iz fizičnega telesa. Obširno polje epileptičnih bolezni, omračenja zavesti, ki je znanstveno še nerazjasnjeno, temelji na tej posebnosti. Ravno tako ima histerija v nji svoj izvir. Seveda se da eterska snov tudi z zunanjimi sredstvi iztisniti iz telesa. V mrazu nam otrpnejo roke in postanejo neobčutljive, ravno tako ostali udje; v narkozi se s pomočjo kloroforma zgodi isto; v hipnozi zadošča močna volja hipnotizerja, da zrahlja zvezo med fizičnim in etreskim telesom.

Ljudje, katerim uhaja eterska snov imajo čut onemoglosti, utrujenosti, ubitosti in to brez posebnega zunanjega vzroka. Ti so dobri mediji. Mediumizem temelji na tej konstituciji, kajti eterska snov, ki ni vezana na fizično telo je prosta in se da uporabljati izven telesa. Velike važnosti je tudi dejstvo, da postane ta eterska snov pod ugodnimi optičnimi pogoji vidna. To dejstvo je podlaga vsemu fenomenalizmu v okultizmu.

Ni nam treba biti že treniran okultist, da vidimo etersko snov. Vsak količkaj senzitiven človek vidi njegovo izžarevanje iz fizičnega telesa, zlasti iz koncev prstov, iz oči in glave. Če to izžarevanje opazujemo, vidimo, da sestoji iz nebroj finih, meglenih niti, ki imajo različno obliko. Zjutraj, ko je človek spočit, so niti ravne črte, zvečer so podobne plamenčkom, ki se za hip pojavljajo in izginjajo. Pri bolniku, ki je obolel na vnetju možganske mrene, sem zapazil, kako izhlapeva eterska snov v oblakih iz glave.

Med temi pojavi in pojavi (fenomeni) na spiritističnih sejah, je samo kvantitativna razlika. Snov je tu in tam ista, samo da je tam neprimerno gostejša in oblikovana. Seveda je domneva spiritistov, da so ti pojavi »duhovi« (spirits) popolnoma neosnovana. Vedno je eterska snov, ki izhlapeva iz medija, materijal, iz katerega se tvori fantazija, tvorijo misli in želje, razne oblike. Z njegovo pomočjo se dviga mizica, daje odgovore, prorokuje i.t.d. Eterska snov medija je nekako ogledalo v katerem odsevajo podzavestne misli in želje pričujočih, ki jih nitine spoznajo za svoje, ampak jih pripisujejo duhovom. Seveda so izjemni slučaji, v katerih je vpliv inteligentnih, oziroma polinteligentnih bitij, ki niso utelešena v fizični materiji, neoporečen. Nikakor pa ni »duh«, ki se pojavlja. Duh v teozofskem smislu je neviden, neslišen, spoznati ga ni možno objektivno, ampak le subjektivno, t.j. z močjo samoopazovanja. Toda to ni predmet okultizma, ampak mistike. Pojavlja se vedno le telo, in sicer v fizični sferi fizično telo in včasih eterski dvojnik. Tudi problem "dvojenca" (doppel-gänger) spada v to kategorijo. Pri nekaterih ljudeh ima prosta eterska snov nagnjenje, da ohrani, odločivši se od telesa, obliko telesa in da se tako zgosti, da postane vidna. Včasi se oddalji in pojavi na kakem drugem kraju. Ljudje ga vidijo in zamenjujejo z originalom, kar da povod zelo neljubim pomotam in neprijetnostim za dotično osebo.

Omenili smo že, da je eterska snov in tudi eterski dvojnik zelo plastična in se da z mislimi poljubno oblikovati. Če ima medialni človek močno željo videti kako osebo in si to osebo jasno predstavlja, tedaj je mogoče, se večkrat pripeti, da zadobi eterska snov, ki se je odločila od eterskega dvojnika, podobo zaželjene osebe. Ker so religiozna čustva zlasti močna in koncentrirana, je razumljivo, zakaj da so pojavi Marije, Jezusa in drugih svetnikov v samostanih tako pogosti.

Dovolj o tem. Snov je tako obširna, da bi se z razlago in opisovanjem napolnile cele knjige, kar pa ne bi imelo pomena. Naj vsak čitatelj zase skuša s pomočjo teorije eterskega dvojnika si razložiti vse fenomene, katere je doživel in o katerih je slišal.

Razno.

Poziv. Iz krogov interesentov dobivamo odobrovalna priznanja glede zanimivosti in znansvtene vrednosti naših člankov. Obenem izražajo željo, da bi izdajali tiskan list, ki bi, pisan v poljudni in splošno zanimivi obliki, zastopal vse veje okultizma.To željo goji tudi pripravljalni odbor, žal le, da jo radi prenizkega števila interesentov ne more udejstviti. Z ozirom na to prosimo svoje zveste – tudi tiste, ki se še pasivno zadržujejo – da za naše vzvišene ideje pridobivajo nove somišljenike. Mnogo jih je, ki bi radi stopili v naš krog a ne vedo za nas. Opozorite jih na naša stremljenja!

Popravek. V pismu II. je na strani 29, zadnja vrsta, izostalo par besed. Za besedami: ... in fizično telo, ... je zabeležiti: ... ampak astralno telo ...

Izdaja: Pripravljalni Odbor JTD v Ljubljani
Tajništvo: Rimska c. 18/I.