Ezoterična pisma
Pripravljalni Odbor Jugoslovanske Teozofske Družbe v Ljubljani

 

Vabilo.
Ljubljana, 9. maja 1923

Vaše blagorodje!

Skoraj bo dve leti, odkar se je konstituiral pripravljalni odbor J.T.D. Zasledoval je namen zainteresirati del slovenske inteligence za teozofijo in okultna vprašanja ter sondirati teren za ustanovitev teozofske družbe.

V dosego svojega namena smo izdali brošurico "Teozofija ...", ki je le informativnega značaja. Bila je dobrohotno sprejeta ter je zadostila svojemu namenu. Večji praktični uspeh pa smo dosegli z izdajajem periodičnih "Ezoteričnih pisem", ki so tvorila stalno vez med interesenti in odborom.

Delali smo tiho brez vsake reklame; velike misli, podane sicer v najskromnejši obliki, naj bi šle svojo pot in našle tu in tam odprto srce. Na splošno zanimanje občinstva nismo računali, prepričani pa smo bili, da se bodo posamezniki iz vseh krogov in krajev odzvali. To pričakovanje nas ni varalo: priglasilo se je precejšnje število oseb, ki so dale izraza svojemu zanimanju za probleme notranjega sveta na ta način, da so pristopili v naš krog in obljubili svoje sodelovanje.

Po dveletnem delu smatramo, da je čas za ustanovitev teozofske družbe dozorel. Nikakor nismo taki optimisti, da bi pričakovali od ustanovitve T.D. že takoj v začetku bog ve kaj. Vendar pa bodemo na boljšem, kakor sedaj, ker postanemo juridična oseba, uživajoča v javnosti ugodnosti društvenega zakona.

Z oziroma na navedeno je potrebno, da sestavimo pravila bodoče družbe.

Razen tega postaja vprašanje lista nujno. Tiskan list, čeprav v še tako majhnem obsegu, je najuspešnejše sredstvo za agitacijo. Litografiran listič ne zadošča več potrebam ter stavi prevelike žrtve na posameznike.

Enako važno je vprašanje knjižnice. Teozofsko življenje je notranje življenje, ki se krepi in razvija v stalnem razmišljanju in študiju. Knjig ni možno pogrešati.

Da se o teh in še drugih vprašanjih bodoče družbe med seboj posvetujemo, vabimo vas na naš zaupni sestanek dne, 20. maja (na binkoštno nedeljo) 1923 ob 16. uri popoldne. In sicer se ob tem času snidemo v "Prešernovi sobi" restavracije "Novi svet" na Gosposvetski cesti v Ljubljani.

Želimo slišati nasvete vseh naših cenjenih interesentov in interesentinj, zato pričakujemo, da se sestanka gotovo udeležite.

Z odličnim spoštovanjem.

Izdaja: Pripravljalni Odbor JTD v Ljubljani
Tajništvo: Rimska c. 18/I.