Ali je bila H. P. Blavatsky nacistka?
Katinka Hesselink

Vez med Ariozofijo in Teozofijo

[Opomba: Ta članek je še v razvoju in nastaja ob branju knjige The Occult Roots of Nazism
Nicholasa Goodrick-Clarka. Osnutek je predstavljen zaradi pomembnosti te teme.]

H. P. Blavatsky ni bila nacistka. Živela in umrla je v 19. stol., ko nacizma še ni bilo.

Nacizem in Neo-nacizem predstavljata pogled na svet, pri katerem so razlike med ljudmi uporabljene za opravičilo za "očiščenje" človeške rase z iztrebljenjem nekega njenega dela (Židov, homoseksualcev, itd.)

Teozofi pa, po drugi strani v svoji organizaciji utelešajo univerzalno bratstvo, brez razlikovanja v rasi, veroizpovedi, spolu in družbenem položaju. To je prvi in najbolj pomemben od treh ciljev Teozofskega društva, ki je bil v veljavi že v času smrti H. P. Blavatsky, leta 1891. Tako je v Ključu k teozofiji H.P.B. poudarila, da mora Teozofsko društvo, če želi biti uspešno:

... porušiti rasna in nacionalna nasprotja ter prepreke in odpreti pot praktični uresničitvi bratstva vseh ljudi.

To je očitno povsem nekaj drugega kot ideja, da je koristno in ustrezno, če se pobijejo vsi Židje, k čemur teži Ariozofija. Teozofi na splošno ne vedo za trditve, ki se pojavljajo na internetu, da je bila H. P. Blavatsky navdih za nacistično Nemčijo. Če bi to vedeli, bi bili šokirani, kajti nacizem je povsem v nasprotju z vsem tem, v kar verujejo.

Na nesrečo pa to ne pomeni, da med teozofijo H. P. Blavatsky in ariozofijo ni nobene povezave. Da bi to ustrezno razumeli, moramo tako H. P. Blavatsky kot zgodnje ariozofe postaviti v ustrezen čas in prostor.

V 19. stol. je postajala Darwinova teorija evolucije vse bolj znana in bila zaradi svoje prepričljivosti uporabljena, ne le za razlago tega, kako so se na svetu pojavila različne vrste, ampak tudi kot družbena usmeritev. Uporaba te teorije za človeško družbo se je imenovala “socialni darvinizem”. Goodrick-Clarke povzema odnose med različnimi vključenimi činitelji na naslednji način:

Razlog za osrednji pomen 'arijskega’ rasizma v ariozofiji, ki je sestavljena iz okultnih nazorov, ki izhajajo iz teozofije, lahko najdemo v rasnih vprašanjih, ki jih v Nemčiji obravnaval socialni darvinizem.

To očitno pomeni, da napadalni vidik ariozofije, to je, potreba po iztrebljenju drugih ‘ras’, kadar je to nujno, izhaja iz socialnega darvinizma in ne iz teozofije. Ta trditev pove tudi to, da ariozofija izvira in se je razvila v Nemčiji. Dokaj pomenljivo pri tem je, da nemški teozofi niso nikoli uspeli delovati kot ‘bratstvo ljudi’.

Teozofija H. P. Blavatsky res vključuje teorije o rasi, ki jih v svoji knjigi povzema tudi Goodrick-Clarke, vendar pa očitno v 19. stol. nihče ni mogel napovedati nevarnosti, da je mogoče te teorije uporabiti kot opravičilo za rasno sovraštvo.

Prevod članka: Was Blavatsky a Nazi? The link between Ariosophy and Theosophy

Več o socialnem darvinizmu: http://en.wikipedia.org/wiki/Social_Darwinism
Več o ariozofiji: http://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_mysticism#Ariosophy
Več o nacističnem misticizmu: http://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_mysticism

 

Pojasnila
Rasa, pod-rasa in sociološko tolmačenje

Rasa

Pri H. P. Blavatsky je imela beseda “rasa” različne pomene. Včasih je pomenila sedanje človeštvo, včasih človeško “pod-raso”. Ko je mislila na sedanje človeštvo, ni uporabila besede človeštvo, ker je bila mnenja, da gre človeštvo skozi številne stopnje (imenovane obhode), ki obsegajo izredno dolga časovna obdobja. Vsa naša znana zgodovina, ki se je začela v Indiji, Egiptu in Mezopotamiji, po njenem mnenju pripada trenutnemu (četrtemu) obhodu. Zato je mogoče besedo “rasa”, kot jo je uporabila H. P. Blavatsky, pogosto prevesti kot “človeštvo” ali “sedanje človeštvo”.

Pod-rasa

Prebivalci severne Amerike in zahodne Evrope so gotovo najbolj premožni in najbolj intelektualno dejavni v trenutnem zgodovinskem obdobju. H. P. Blavatsky jih je zato razlikovala od drugih ljudstev in imenovala pod-rasa pete korenske-rase. To se mi zdi bolj sociološko razlikovanje kot fizično. Na primer, Američani so se izoblikovali v narod iz imigrantov s celega sveta, pa vendar v njenem izrazoslovju tvorijo eno “pod-raso”. To pa še ne pomeni, da H. P. Blavatsky gleda na to pod-raso zahodnih ljudi zelo pozitivno. Po njenem mnenju smo bolj intelektualni kot pa duhovni. Zaradi tega se moramo, ko gre za duhovnost, še veliko naučiti od naših indijskih bratov (in sester). Poleg tega je zahodna rasa še mlada. Smo šele začeli z našo civilizacijo, medtem ko ima indijsko ljudstvo (ki se, mimogrede, imenuje tudi arijsko) po mnenju H. P. Blavatsky za sabo že stoletja neprekinjene civilizacije.

V preteklem stoletju so H. P. Blavatsky pogosto imenovali rasistka. Vendar pa ona v svojih spisih le redko izraža rasistična mnenja. O Židih se na primer izraža tako pozitivno kot negativno. Po tem lahko vidimo, da, čeprav razlikuje med različnimi skupinami ljudi, o zahodnjakih (katerim je pripadala v fizičnim smislu) nima vedno dobrega mnenja. To je bilo za čas, v katerem je živela, konec devetnajstega stoletja, dokaj revolucionarno. Ob postavljanju Teozofskega društva je vedno znova pozivala k bratstvu, ne glede na raso, veroizpoved, spol, socialni položaj ali barvo kože. Njeno delo za Teozofsko društvo je omogočilo vzpostaviti most med vzhodnim in zahodnim mišljenjem. To ne bi bilo mogoče, če ne bi bila povsem prepričana v vrednost vzhodnega mišljenja.

Sociološko tolmačenje

Če razumemo njeno pojmovanje “rase” bolj v sociološkem kot biološkem smislu, potem to razjasni večji del protislovja. Na primer, v povezavi z rasami in pod-rasami H. P. Blavatsky veliko govori o ciklih. Vsaka pod-rasa ima tako, na primer, na voljo obdobje svoje rasti, veličastja in odmiranja. V vsakem takšnem obdobju se inkarnirajo monade (bistvo bodočega človeka), ki se lahko v tem obdobju največ naučijo in ki so sposobne (na višjem nivoju evolucije) opraviti delo, ki je najbolj potrebno za to obdobje.

Prevod članka: Explanations. Race, Sub-race and sociological interpretation

Več o obhodih in rasah: Rounds and Races by W. Q. Judge
Več o korenskih rasah: http://en.wikipedia.org/wiki/Root_Race
Več o duhovni evoluciji: http://en.wikipedia.org/wiki/Spiritual_evolution

Prevod: Anton Rozman

Zadnjič obnovljena: januar 2009
Copyright © 2005 Teozofija v Sloveniji