Aforizmi o Karmi
William Q. Judge

Theosophia, Zima 1953-54.

[Pričujoče misli, so mi poleg drugih, še ne objavljenih, posredovali razni učitelji, med katerimi je bila tudi H. P. Blavatsky. Nekatere so bile zapisane, druge posredovane na drugačen način. Sporočeno mi je bilo, da izhajajo iz rokopisov, ki sedaj niso dostopni splošni javnosti. Izbral sem jih po svoji presoji in razumu; in prav tako kot so se po resni obravnavi, brez kakršne koli zunanje avtoritete, potrdile mojemu razumu, tako upam, da si bodo pridobile odobravanje tistih mojih sodelavcev, za katere jih sedaj objavljam. - William Quan Judge.]

(1) Ne obstaja Karma, če ni bitja, ki bi jo ustvarjal ali občutil delovanja njenih učinkov.

(2) Karma je urejanje učinkov, ki valujejo iz vzrokov, med katerimi bitje, na katerega ali preko katerega se to urejanje vrši, izkuša bolečino ali ugodje.

(3) Karma je nenehno delujoča, stanovitna in nezmotljiva težnja Vesolja, da bi vzpostavilo ravnovesje.

(4) Navidezna zaustavitev te ponovne vzpostavitve ravnovesja je posledica nujnega urejanja motnje na nekem drugem mestu, kraju ali gorišču, ki je vidno le Jogiju, Modrecu ali popolnemu Vidcu; zato dejansko ne obstaja nobena zaustavitev, ampak zgolj izmaknjenje pogledu.

(5) Karma deluje na vse stvari in bitja, od najmanjšega atoma do Brahme. Izhajajoči iz treh svetov ljudi, bogov in elementalnih bitij se njenemu zamahu ne izogne noben kotiček v objavljenem Vesolju.

(6) Karma se ne podreja času, zato tisti, ki ve, kakšna je končna delitev časa v tem Vesolju, ve, kaj je Karma.

(7) Za vse ostale ljudi je bistvo Karme neznano in nespoznavno.

(8) Toda njeno delovanje je mogoče dojeti s preračunavanjem vzroka v učinek; in to preračunavanje je mogoče zato, ker je učinek skrit v vzroku, ne pa da bi iz njega sledil.

(9) Karma te zemlje je kombinacija dejanj in misli vseh bitij vseh stopenj, ki so bila povezana s predhodno Manvantaro ali evolucijskim tokom, iz katerega valuje naš.

(10) In ker ta bitja vključujejo Gospode Moči in Svete Ljudi, tako dobre kot zlobne, je obdobje trajanja zelje daljše kot tisto katere koli entitete ali rase na njej.

(11) Ker se je Karma te zemlje in njenih ras začela v preteklosti, ki je preveč oddaljena, da bi jo lahko dosegli človeški umi, je raziskovanje njenih začetkov nekoristno in nesmiselno.

(12) Karmičnim vzrokom, ki so bili že pognani v gibanje, je potrebno dovoliti delovati vse dotlej, dokler se ne izčrpajo, kar pa ne dovoljuje nobenemu človeku, da bi zavrnil pomoč svojim soljudem in vsakemu čutečemu bitju.

(13) Učinke je mogoče preprečiti ali ublažiti z mislimi in dejanji človeka samega ali nekoga drugega; potem takšni učinki predstavljajo kombinacijo in vzajemno delovanje celega števila vzrokov, ki so vključeni v ustvarjanje učinkov.

(14) V življenju svetov, ras, narodov in posameznikov Karma ne more delovati, če ne obstaja ustrezen inštrument za njeno delovanje.

(15) In dokler se ne najde tak primeren inštrument, ta Karma ostaja nepotrošena.

(16) Ko človek izkuša Karmo v priskrbljenem inštrumentu, se njegova nepotrošena Karma ne izčrpa preko drugih bitij ali sredstev, ampak ostaja v rezervi za prihodnje delovanje; in razpon časa, v katerem ni nobenega delovanja te Karme, ne povzroči nikakršnega zmanjšanja njene sile ali kakršne koli spremembe v njeni naravi.

(17) Primernost inštrumenta za delovanje Karme predstavlja natančna povezava in odnos Karme s telesom, umom, intelektualno in fizično naravo, ki jih v katerem koli življenju za svojo rabo pridobi Ego.

(18) Vsak Inštrument, ki ga uporabi kateri koli Ego v katerem koli življenju, je primeren za to, da skozenj deluje Karma.

(19) Med enim življenjem lahko pride do sprememb v inštrumentu, zato da postane primeren za nov razred Karme; do tega pa lahko pride na dva načina: (a) preko silovitosti mišljenja in moči zaobljube, in (b) preko naravnih sprememb, ki so posledica popolnega izčrpanja starih vzrokov.

(20) Ker imajo telo, um in duša moč neodvisnega delovanja, lahko vsak od teh, neodvisno od drugih dveh, izčrpa nekatere Karmične vzroke, ki so bolj ali manj oddaljeni od časa njih nastanka kot tisti, ki delujejo skozi druge kanale.

(21) Karma je tako milostna kot pravična. Usmiljenost in Pravičnost sta le nasprotna pola ene same celote; v delovanjih Karme Usmiljenost brez Pravičnosti ni mogoča. To, kar človek ponavadi imenuje Usmiljenost in Pravičnost je nekaj pomanjkljivega, zmotnega in nečistega.

(22) Karma je lahko treh vrst: (a) Trenutno delujoča v tem življenju preko ustreznih inštrumentov; (b) tista, ki bo ustvarjena ali shranjena za izčrpanje v prihodnosti; (c) Karma, ki se je ohranila iz preteklega življenja ali življenj in ki še ne deluje, ker jo hromi neprimernost inštrumenta, ki ga uporablja Ego, ali pa sila sedaj delujoče Karme.

(23) Karma uporablja pri vsakem bitju tri polja delovanja: (a) telo in okoliščine; (b) um in intelekt; (c) psihične in astralne ravni.

(24) Tako ohranjena Karma kot trenutna Karma lahko delujeta, tudi sočasno, na vseh treh poljih karmičnega delovanja, ali pa lahko na katerem koli od teh polj deluje različen razred Karme, pa četudi sočasno delujejo tudi drugi.

(25) Rojstvo v katero koli vrsto telesa in pridobitev katerih koli sadov Karme je posledica presežka karmične težnje.

(26) Če se ne uporabijo ukrepi zatrtja, odstranitve ali nasprotnega delovanja, zamah karmične težnje vpliva na inkarnacijo Ega, ali katere koli družine Egojev, za vsaj tri življenja.

(27) Ukrepi, ki jih sprejme Ego, da bi zatrl težnjo, odstranil napake in deloval nasprotno z vzpostavljanjem drugačnih vzrokov, bodo spremenili zamah karmične težnje in skrajšali njen vpliv v skladu z močjo ali šibkostjo naporov, ki so porabljeni za izpeljavo sprejetih ukrepov.

(28) Noben drug človek kot le Modrec ali resničen Videc ne more presoditi Karme drugega. Zato je lahko videz, kljub temu, da vsak prejme to, kar si zasluži, zavajajoč, saj rojstvo v revščino ali težko preizkušnjo ni nujno kazen za slabo Karmo, kajti Egoji se stalno inkarnirajo v revno okolje, v katerem izkušajo težave in preizkušnje, ki so disciplina za Ego in se nato izrazijo kot njegova moč, trdnost in sočutje.

(29) Karma Rase vpliva na vsako enoto v rasi preko zakona Porazdelitve. Nacionalna Karma deluje na člane naroda z večjo koncentracijo istega zakona. Družinska Karma vlada le v narodu, v katerem družine ohranjajo čistost in določnost; kajti v vsakem narodu, kjer prihaja do mešanja družin - kar se dogaja v vsakem obdobju Kali- yuge - se družinska Karma na splošno porazdeli po narodu. Toda celo v takšnih obdobjih ostanejo nekatere družine dolga obdobja povezane, tako da njihovi člani čutijo zamah družinske Karme. Beseda “družina” lahko vključuje številne manjše družine.

(30) Karma deluje preko naravnih katastrof z veriženjem preko mentalnih in astralnih ravni bivanja. Katastrofo je mogoče povezati z nekim neposrednim fizičnim vzrokom kot sta na primer notranji ogenj in motnja v ozračju, vendar pa ti dve povzroči motnja, ki jo je ustvarila dinamična moč človeškega mišljenja.

(31) Egoji, ki nimajo nikakršne karmične povezave z delom sveta, na katerem pride do katastrofe, se izognejo delovanju slednje na dva načina: (a) z odvrnitvijo, da bi delovala na njihovo notranjo naravo, in (b) tako, da jih opozorijo tisti, ki pazijo na napredek v svetu.

Prevod: Anton Rozman

Zadnjič obnovljena: januar 2009
Copyright © 2005 Teozofija v Sloveniji