Največja vseh pustolovščin
Marcia Kotz Markey

Na dan Vseh Svetih priznavamo, častimo in spoštujemo tiste, ki so se naučili živeti od znotraj, ki imajo odprt in dejaven odnos z Božanskim, ki prenašajo duhovne moči v služenje na pozitiven odziv na Tisto, kar bi lahko imenovali Božanska Volja; ki z gorečnostjo svojih duš, plemenitostjo in etičnostjo svojih življenj, s svojim velikim sočutjem, uspejo pomagati drugim, lajšajo trpljenje “osirotelega človeštva”.

Ta kvaliteta življenja, ta gorečnost duše, to dejavno sodelovanje v Božanskem Življenju, to razumevanje in sočutno služenje človeštvu, so opomini za nas vse. Opominjajo nas na prenovo našega srčnega hrepenenja po zrušitvi sten, ki smo jih tako prizadevno zgradili, s takšno bolečino in s takšnim veseljem.

Svetniki služijo kot primeri, učitelji, mistiki, vizionarji in reformatorji. Svetniki nas opominjajo na to, kar bi lahko bili, če bi bili sposobni doseči zavesten in dejaven odnos z Božanskim, ki latentno čaka v vsakem od nas.

S samo naravo svoje zavestne in dinamične zveze z notranjo stranjo življenja, s samim svojim bivanjem in posledično s svojimi dejanji, Svetniki služijo:

- kot Primeri, kaj bi lahko bili in kar smo, če le poskušamo biti primeri učinkovitosti višje in plemenite etike in morale, ki izhajata iz neposrednega izkušanja Združenosti Življenja, primeri kakovosti življenja, ki jo bomo mi vsi objavili v bodočnosti;

- kot Vizionarji in Reformatorji, ki silijo in opogumljajo k izražanju in življenju na bogatejši in bolj celovit način, k življenju Duha, k preobražanju nas samih in naših institucij v podobo Resnice, ki je osnova vse manifestacije, v harmoniji s solarno in s kozmičnimi harmonijami;

- kot Učitelji, ki kažejo pot, ki svetijo v temna področja naše kolektivne duše, prilagajo na ogenj gorečnosti duše in navdiha, zato da bi lahko prevzeli odgovornost za naša dejanja in odgovorno skrb za druge in vso naravo, odgovornost, ki se razvija v modrost in ki razvija modrost. Kajti kakovost posameznikove zavesti določa kakovost kolektivne zavesti;

- kot Mistiki, ki z nami delijo izkušnjo, vonjave, slast Neizrekljivega, preko zapisov in pogovorov v metaforah in alegorijah, preko pesmi in verzov, opisujoč svojo izkušnjo rastoče polnosti duha, zveze z Božanskimi kraljestvi.

V odgovor na vprašanje: “Kakšna je razlika med modrecem in svetnikom?”, je prijatelj šaljivo odgovoril, da bi raje živel z modrecem kot s svetnikom. Zdi se, da smo neprijazni do svetnikov. Ali je to zato, ker ne sledijo družbenim konvencijam in ne izključujejo drugih, ker jim ni nekdo bolj drag kot drugi, ampak vključujejo vse enako?

Odnos z Božanskim in posledična kakovost življenja in dejanj svetnikov vzbudijo našo pozornost in spodbujajo naše navdušenje, zato da bi tudi mi lahko začeli z našo naslednjo veliko pustolovščino, z odkrivanjem in raziskovanjem nove zemlje, kraljestva širše zavesti.

To je največja pustolovščina od vseh - tista duhovnega reda. Pridobimo si zopet dediščino, ki je pripravljena za nas.

Prevedeno z dovoljenjem Teozofskega društva na Filipinih iz Theosophical Digest, 1st quarter 1995. Izvleček iz Circles, no. 18, Autumn 1993, TS in Scotland, 12 Granary Park, Rafford near Forres Moray, Scotland.

Prevod: Anton Rozman

Zadnjič obnovljena: januar 2009
Copyright © 2005 Teozofija v Sloveniji