Teozofija in Agni Yoga
Natalia Kovaliova

Ruska avtorica knjig o Agni Yogi, Teozofiji ter Heleni in Nikolaju Roerichu,
članica ruskega Teozofskega društva.

Teozofsko učenje je tako celovito in univerzalno, da si je težko predstavljati, da bi lahko imelo neko nadaljevanje. Vendar pa je temu vseeno tako. Modrost Mahatem ne pozna meja; okoli 35 let po objavi Tajnega nauka, sta nova učenca Belega Bratstva - zakonca Roerich - začela zapisovati novo učenje, ki nadaljuje z razlago glavnih teozofskih tem, vendar pa na drugačen, bolj praktičen način. Učenje je znano kot Agni Yoga ali Živa Etika.

Kot je dobro znano, sta temeljno vsebino Tajnega nauka Heleni Petrovni Blavatsky s pomočjo duhovne telepatije posredovala Mojstra M. in K. H., saj je slednja posedovala jasnovidne sposobnosti. Madam Blavatsky je nato sama zapisala del besedila tega temeljnega dela. Učenje Agni Yoge pa je Mahatma M. posredoval Heleni Ivanovni Roerich, ki je tudi posedovala dar jasnovidnosti in (še v večji meri) telepatije. Slednja ga je zapisala med leti 1924 in 1938, nato pa v pismih svojim privržencem napisala več zvezkov komentarjev in razlag Agni Yoga Učenja, ki je sedaj v Rusiji izredno priljubljeno in objavljeno kot Pisma Helene Roerich.

O tesni zvezi med Teozofijo in Agni Yogo ni nobenega dvoma: enaka pojmovanja in načela, enake metode, enako tolmačenje najbolj pomembnih metafizičnih zakonov. O tem v knjigah novega učenja Mahatme pravijo:

“Človek se lahko vpraša, kakšna je zveza med našim novim in našim predhodnim Učenjem, ki smo ga posredovali preko H. P. Blavatsky. Povej vsem, da je na vsakih sto let, po razkritju globokega razodetja, predan zaključni vrhunec, ki dejansko svet usmeri na bolj človeško pot. Tako naše novo učenje zaokrožuje “Tajni Nauk”. Tako je bilo tudi takrat, ko je krščanstvo služilo kot vrhunec modrosti starodavnega Egipta in Babilona. Potrebno je zgolj razumeti pomen ključnih učenj. Edina stvar, ki si jo želimo, je ta, da ljudje ne bi zgolj brali naših knjig, ampak bi jih morali takoj sprejeti, saj sem zelo jedrnat glede tega, kaj si je potrebno zapomniti” (The Fiery World - Ognjeni svet, Del 2, str. 79).

Povezavo med Teozofijo in Agni Yogo je mogoče razbrati iz tem, ki izstopajo v obeh Učenjih: Teozofija pojasnjuje teoretično osnovo Učenj mahatem, ontologijo, kozmogonijo, filozofsko antropologijo in učenje evolucije. Agni Yoga raziskuje praktične vidike duhovnega samo-izpopolnjevanja in se predvsem posveča etiki in psihologiji. Nadalje, če je bila Teozofija, zaradi svoje metafizične globine in zapletenosti, izvorno namenjena predvsem intelektualni eliti društva, pa je bilo Učenje Agni Yoge (morda z izjemo zahtevne knjige Infinity - Neskončnost) podano v bolj neposrednem jeziku in je zato dostopno širši javnosti. Z izjemo zapletenih metafizičnih zakonov, ki jih vključuje Agni Yoga, so temeljni filozofsko/etična načela tega Učenja opisana na precej preprost način, včasih tako, da spominjajo na Jatake - vrsto starodavnega indijskega filozofskega spisa, ki je podan v obliki basni in prispodob, ki so dostopne ljudem vseh razvojnih stopenj (ta vrsta učenja - to je, podajanje zapletenih stvari na preprost način - je bila posebej značilna za Ramakrishno).

Ena od glavnih značilnosti Žive Etike (ki tudi razlikuje to učenje od Teozofije) je posebna narava njene literarne oblike. Ta se, prvič, nanaša na notranji ustroj besedila knjig Agni Yoge, in drugič, na literarni slog in na način, na katerega je podana snov. Posebnost ustroja besedila v Živi Etiki počiva v dejstvu, da v knjigah tega učenja ni tradicionalne razvrstitve snovi glede na neke posebne probleme ali vprašanja. V besedilih Agni Yoge ni poglavij ali odsekov. Knjige tega učenja (z izjemo dveh zvezkov prve knjige o Živi Etiki - The Leaves of Morya’s Garden - Listi iz Moryinega vrta) so razdeljene v odstavke, od katerih je vsak posvečen eni, dvema ali trem temam. Agni Yogo označuje edinstven način pojasnjevanja snovi, ki ga njeni avtorji opisujejo kot “spiralnega”. Besedila v knjigah o Živi Etiki predstavljajo niz posebnih tem in problemov, ki so v ločenih odstavkih obdelani z različnih zornih kotov. Še več, v vsakem novem odstavku postane snov, ki je posvečena nekemu posebnemu konceptu ali temi, bolj zapletena in globoka. Očitno je, da je namen tega ustroja ta, da bi se dokaj zapletena filozofska snov prilagajala zavesti bralca, ki ni posebej izurjen na področju ezoterične indo-tibetanske filozofije.

Zaporednost Učenja in postopno večanje zapletenosti snovi tako ustreza univerzalnemu načelu kateregakoli sistema učenja - od preprostega proti zapletenemu. Agni Yoga o sistemu pojasnjevanja snovi pravi naslednje: “Spiralno branje knjig Učenja - ko se te knjige prebirajo zaporedno - je bolj učinkovito, saj v tem primeru zavest sledi vzorcu rasti in poglabljanja razumevanja Učenja” (Facets of Agni Yoga - Obrazi Agni Yoge).

Nadalje, zaporedje določenih tem in konceptov v besedilih tega učenja ustvarja v bralčevem umu določeno stanje zavesti, ki spodbudi njeno/njegovo duhovno intuicijo.

Ena od posebnih potez, ki označujejo notranji ustroj besedil Agni Yoge, je njihov semantičen pomen in - če lahko tako rečemo - večplastni ustroj. Vsak odstavek v Učenju zajema več nivojev razumevanja obravnavanih problemov - od najbolj preprostega, površinskega nivoja, do najbolj globokega, ki uteleša svet, ezoteričen pomen. Tako je vsak bralec sposoben tolmačiti predano vedenje Žive Etike na nivoju, ki ustreza njegovi osebni, duhovni in intelektualni razvitosti. Razlog za tovrstno predstavitev snovi je ta, da bi le-ta zagotovila, da bi se najbolj sveti vidiki tega Učenja bralcu razkrivali in postali dostopni postopoma, z vsakim njenim/njegovim ponovnim branjem.

Predgovor k prvi knjigi Učenja, The Leaves of Morya’s Garden - Listi iz Moryinega vrta, v The Calling - Poziv, o tem stvari pravi: “Dragi bralec, če ne razumeš, postani malo in nato znova preberi”. Ustroj in slog Agni Yoge sta takšna, da, če človekova zavest še ni dosegla potrebnega duhovnega in intelektualnega razvoja za razumevanje kateregakoli vidika ezoteričnega znanja, potem določeni odlomki besedila ob prvem branju zanjo ne bodo dojemljivi.

Vendar pa je informacija, ki se ni shranila v zavestnem umu, posest ‛nad-zavestnega’ nivoja razumevanja.

Še več, intuitivno-duhovni izvor človeštva, ki se ga mi ne zavedamo, vsrka prejeto informacijo in zaradi tega procesa omogoča dostop do nje ob ponovnem branju, če je bralec ni razumel že ob prvem.

Privrženci Agni Yoge poznajo neobičajen učinek, ki se objavlja, ko človek prebira to Učenje: ko ga prebere več kot enkrat, bralec čuti kot da bi se srečeval z njim prvič, ali da je med prvim branjem nekako spregledal nek odstavek v knjigi.

O razlogih za tovrstni učinek Učenje Žive Etike pravi: “To učenje lahko prebereš večkrat, in ko se tvoja zavest širi, boš v njem našel vedno nove misli. Celo, če se je zavest od predhodnega branja za določeno stopnjo razširila, pa boš v njem vedno našel nekaj novega. Če pa se zavest ni razširila, ampak ostala na istem nivoju, potem nobeno novo branje ne bo prineslo ničesar novega in ne bo zanimivo. Zato, ko z vsakim novim branjem Učenja tvoj duh raste, ti bo odkrival vedno nova razodetja” (Facets of Agni Yoga - Obrazi Agni Yoge).

Čeprav se Učenje Agni Yoge osredotoča na splošno na etiko in psihologijo, pa vseeno prinaša zelo raznolike teme (tako kot Teozofija). Zato ni mogoče predstaviti vseh vprašanj, ki jih zajema.

Med temi vprašanji, ki so še posebej zanimiva in aktualna za sodobnega bralca, je mogoče omeniti tisto o spremembi človeške Rase in kozmičnih Ciklov, o višjih energetskih centrih zavesti, o stikih (tako zavestnih kot nezavednih) s subtilnim svetom, o psiho-energetskem potencialu zavesti in duhovnih vidikih ustvarjalnosti. Vendar pa je morda najbolj privlačna tema, ki je podrobno opisana v Agni Yogi, duhovna dejavnost Belega Bratstva. Teozofska literatura se je te teme komajda dotaknila, saj jo tedaj Mahatme niso razkrili.

Celo H. P. Blavatsky na splošno ni pisala o sposobnostih Adeptov, ampak o tistih njihovih učencev in privržencev, ki so bili priča materializacijam Učiteljev in drugim pojavom, ki so bili povezani z njimi. Je pa to vprašanje, ki ni bilo razkrito širšemu krogu bralcev, nepričakovano podrobno obdelano v Učenju Agni Yoge: v dveh zadnjih in najbolj obsežnih zvezkih (med vsemi v nizu Učenj Agni Yoge) - The Brotherhood - Bratstvo in Super mundane - Nadzemeljsko, ki je posvečeno skrivnostnemu Zatočišču, ki ga v Tibetu imenujejo Shambala.

Informacija, ki jo vsebujejo te knjige je resnično edinstvena. Če hočete oceniti njeno vrednost, jo morate prebrati sami: preprosto povedano, ta informacija navdušuje s tem, da ne pove ničesar ...

Drugo vprašanje - ki je morda najbolj aktualno v družbenem smislu - je vprašanje kozmično-planetarne spremembe, kateri bomo priča v bližnji prihodnosti. Ker v družbi že dolgo let potekajo razprave o neizogibni apokalipsi, bi rada vsaj na kratko omenila poglede piscev Agni Yoge na to vprašanje. Skladno z njihovim učenjem, bo novo kozmično obdobje, ki se je začelo z vstopom v tretje tisočletje, označeval neobičajen astronomski pojav, katerega rezultat bodo nato nenadne spremembe v naravnem okolju.

Že leta 1934 je Helena Roerich zapisala: “Kozmične kataklizme se pojavijo kot rezultat odklona zemeljske osi. Dandanes so znanstveniki sposobni dokaj natančno zabeležiti to stalno-odvijajoče se odklanjanje, ki še vedno grozi, da bo povzročilo razdejanja”.

Številni sodobni astronomi in fiziki menijo, da se je vpliv te tako-imenovane ‛promenade planetov’ začel čutiti v drugi polovici leta 2003 in da bodo v prihodnosti posledice tega pojava še bolj resne. Rezultat novega astronomskega položaja planetov bodo resne naravno-kozmične spremembe - najprej sprememba v kotu nihanja, to je, v nagibu zemeljske osi. In tako starodavne prerokbe kot napovedi sodobnih strokovnjakov trdijo, da bo ta proces povzročil spremembo položaja severnega in južnega tečaja. Spremenila se bo tudi razporeditev na nebu (to je, položaj ozvezdij nad planetom), tako da se bodo Zemlji približala nekatera nova nebesna telesa. Zaradi vseh teh sprememb se bo zemljino elektro-magnetno polje nabilo z novimi, silovitimi kozmičnimi silami, ki bodo povsem nov pojav za prebivalce Zemlje.

Kako bodo te nove energije vplivale na ljudi? Učenje Agni Yoge pravi, da bo njihov učinek na vsakega posameznika določen z nivojem njene/njegove moralno-duhovne razvitosti. Ta sklep se bo morda zdel mnogim ljudem nenavaden. Toda v skladu z vzhodnimi ezoteričnimi nauki je vsaka stvar na svetu sestavljena, v prvi vrsti in predvsem, iz različnih vrst energije. Človeška zavest je tudi neka vrsta energetskega polja, ki lahko ali pa ne ustreza energijam, ki prihajajo na naš planet iz vesolja. Človeške misli in čutenja so v osnovi nosilci energije; in ta aksiom Agni Yoge je potrdila sodobna znanost. Te misli in čutenja niso le slabotne električne možganske spodbude, ampak tudi silne kozmične energije, ki se zbirajo v človeškem bio-polju in v auri celotnega planeta. Kakovostno naravo miselnih energij ljudi (in sočasno njihov vpliv na celotno okolje) določa moralna vsebina njihovega mišljenja. Altruistični umski okvir, ki stremi k dobroti, ljubezni in medsebojni pomoči, je usmerjen k temu, da bi pomagal ljudem in vsem živim stvarem na planetu. Samo-izpopolnjevanje in iz tega sledeči visoki moralni ideali vzbudijo v človeškem mikro-kozmosu visoko vibrirajočo in čisto energijo, ki je podobna energiji, ki prijaha na Zemljo iz vesolja. Po drugi strani pa imajo v duhovnem smislu nizkotne in sebične misli in čutenja nizek vibracijski nivo in so diametralno nasprotne novim kozmičnim energijam. Agni Yoga pojasnjuje, da lahko nove energije vsrkajo (to je, prevzamejo in obdelajo v svojem mikro-kozmosu) le duhovno razviti ljudje, katerih telesa in bio-poli niso onesnaženi z negativnimi psihičnimi energijami. Ljudje, katerih zavest žarči v okolje pozitivno, visoko vibrirajočo misel, bodo duhovno pripravljeni na vsrkanje novih kozmičnih žarkov. Medtem ko ljudje, ki so nase navlekli negativno karmo, to je, sebični in nemoralni ljudje, tvegajo, da bodo postali žrtve novih bolezni, ki medicinski znanosti niso znane. Vzrok za te bolezni bo spopad med visoko vibrirajočo kozmično energijo, ki prihaja na naš planet, in nizko vibrirajočimi energijami v človeški auri. V starodavnih prerokbah so najvišjo kozmično energijo imenovali ‛Ogenj’ (v sanskrtu ‛Agni’, ki je dala ime tudi učenju Agni Yoge). Ni slučaj, da se bolezni, ki bodo ogrožale človeštvo v bližnji prihodnosti in imele psiho-energetske vzroke, v učenju Agni Yoge imenujejo ‛ognjene’. Nenavadna pljučnica, ki je nedavno prizadela številne dežele in ki se bo, kakor so svarili znanstveniki, gotovo vrnila, je ena izmed posebno nevarnih ognjenih bolezni, pred katero svarijo človeštvo avtorji Žive Etike. V Agni Yogi se ta bolezen imenuje ‛pljučna kuga’: “Pljučna kuga je, s svojimi posebnimi značilnostmi, zelo tipična ognjena epidemija. Bolezen je doletela naš planet več kot enkrat in tako pripravila zavest na možnost katastrofe. Nenavadna vrsta kašlja, o kateri ste gotovo slišali, je prav tako podobna tej bolezni. Bolezen vpliva na otroke, odrasle in celo živali. Toda ljudje ne želijo posvetiti pozornosti temu pripravljalnemu objavljanju strašanske katastrofe. Površno gledajo nanjo kot na eno izmed različnih bolezni, namesto da bi v njej odkrili karkoli nenavadnega”, je bilo zapisano v knjigi Agni Yoge že leta 1933 ...

“Prišel sem, da vržem na zemljo ogenj, in kako želim, da bi se že vnel!” Te besede, ki jih je izrekel Jezus Kristus v evangeliju, se nanašajo na ta Kozmični Ogenj ali na vzvišene kozmične energije. Ali je mogoče, da niso starodavne povesti o očiščujočem kozmičnem ognju, ki se bo spustil na zemljo in uničil vso zlo in zemljo osvobodil izprijenosti, tako naivne kot se zdi na prvi pogled. Včasih je povsem dovolj, da za razumevanje starodavnih filozofskih spisov s pomočjo znanosti besedo ‛ogenj’ zamenjamo z besedo ‛energija’.

Prav ta činitelj - pojav novih kozmičnih energij v auri planeta - bo glavni vzrok za naravne kataklizme, ki bodo neizogibne med spreminjanjem kozmičnega obdobja.

Mnogi ljudje niti ne slutijo, da ne gre zgolj za fizične činitelje - to je, za globalno segrevanje, itd. - ki igrajo zelo pomembno vlogo pri rušenju ravnovesja v naravi, ampak da igrajo svojo vlogo tudi psiho-energetski činitelji. Energija negativnih misli in čutenj, ki žarči iz človeških bitij v prostor, ruši ravnovesje aure zemlje, kar se na koncu odrazi v še večjih ekoloških katastrofah: potresih, vulkanskih izbruhih, poplavah, neobičajnih in pogostih orkanih, strahovitih gozdnih požarih, nepričakovanih vremenskih spremembah, itd.

Kakor pojasnjuje učenje Agni Yoge, so negativne misli in čutenja privedle do zadušljivega nakopičenja negativne energije v auri zemlje. Pojavljanje višje vibrirajočih kozmičnih energij v planetovi auri, ki niso združljive z nizko vibrirajočimi psihičnimi energijami človeštva, bo povzročilo še večje neravnovesje naravnih pojavov - predvsem v nepredstavljivi seizmični aktivnosti in posledično v nevarnih naravnih katastrofah. Zato avtorji Žive Etike mislijo, da najbolj ‛izrazita poteza’ apokalipse ne bodo naravne spremembe same po sebi, ampak nizek nivo duhovne razvitosti večjega dela človeštva, ki se lahko odrazi v kataklizmah in smrti ogromnega števila ljudi.

Obenem pa avtorji Agni Yoge poudarjajo, da bi bila napaka, če bi videli samo negativni vidik sprememb, s katerimi se bo soočil naš planet. Živa Etika, za razliko od religioznih učenj, obdobja prehoda iz ene Kozmične Dobe v drugo ne obravnava kot ‛konec sveta’. Mahatme menijo, da bo pojavljanje nove energije v auri zemlje očistilo planet proti-evolucijskih sil in prineslo novo, napredno dobo v razvoju planeta in človeštva. Kot potrjuje učenje Agni Yoge, apokalipsa ne bo konec sveta, ampak prej prototip kozmičnega sodišča, “tako da bo vsak nagrajen ali kaznovan zaradi svojih dejanj”. To omenjajo celo religiozni viri. V biblijski apokalipsi je navkljub vsem orisanim nesrečam, ki grozijo človeški rasi, zapisano: “In videl sem novo nebo in novo zemljo”. V skladu z Agni Yogo se bo po obdobju globalnih, naravnih in družbeno-duhovnih, sprememb, s katerimi se sooča naš planet in družba, nastopila nova, svetlejša doba Satya Yuge.

Če povzamemo, potem nam ostaja le to, da poudarimo, da so, pri predajanju novega učenja svetu, Mahatme želeli v prvi vrsti in predvsem to, da bi opozorili svet na prihajajoče naravne spremembe in s tem pomagati ljudem preživeti hude čase prehoda iz ene Kozmične Dobe v drugo. Zaradi tega ima Agni Yoga zelo jasen, praktičen namen. Bralce naj spomnimo le še na to, da je novo učenje Mahatem tesno povezano s Teozofijo in bo moralo biti preiskano predvsem s strani ljudi s teozofskim ozadjem.

Prevod: Anton Rozman

Zadnjič obnovljena: januar 2009
Copyright © 2005 Teozofija v Sloveniji