Jiddu Krishnamurti
Vzgoja in izobraževanje in pomen življenja

Vsebina:

O Krishnamurtiju

K izidu knjige

O knjigi

Mnenje

Še nekaj o ...

1. Poglavje

Vzgoja in izobraževanje in pomen življenja

2. Poglavje

Pravilna vzgoja in izobraževanje

3. Poglavje

Intelekt, avtoriteta in inteligenca

4. Poglavje

Vzgoja in izobraževanje in svetovni mir

5. Poglavje

Šola

6. Poglavje

Starši in učitelji

7. Poglavje

Spolnost in zakon

8. Poglavje

Umetnost, lepota in ustvarjalnost

Krishnamurtijeve fondacije, šole in domovi

O Krishnamurtiju

Jiddu Krishnamurti (1895-1986) je rojen v bližini Madrasa. Pri štirinajstih letih je skrbstvo zanj prevzela gospa Annie Besant, socialistka, reformatorka in predsednica mednarodne organizacije International Theosophical Society iz Adyarja v bližini Madrasa. Ona in njen kolega C.W. Leadbeater sta verjela, da je Krishnamurti medij za Mesijo, katerega prihod so teozofi predvideli. Red zvezde na Vzhodu, organizacija, posvečena pripravi človeštva na prihajajočega Učitelja sveta, je bila ustanovljena 1911. leta s Krishnamurtijem na čelu. Istega leta so ga odpeljali v Anglijo, da bi ga privatno vzgojili in izobrazili za njegovo prihodnjo vlogo. Leta 1929 je razpustil red in se odrekel denarju in lastnini, ki je bila zbrana v njegovem imenu. Izjavil je, da resnice ni mogoče najti skozi katerokoli sekto ali religijo, ampak samo s samo-osvobajanjem vseh oblik pogojevanja. “Ustanovite lahko druge organizacije in pričakujete nekoga drugega,” je rekel. “To me ne zanima, kakor tudi ne ustvarjanje novih kletk ... Edino, kar me zanima, je, da naredimo ljudi absolutno, brezpogojno svobodne.”

Krishnamurti, prepoznan kot eden najvidnejših duhovnih učiteljev, je svoje življenje posvetil govorom po svetu. Nikjer ni ostal več kot nekaj mesecev, rekel je, da ne pripada nobenemu narodu, rasi ali deželi. Skozi leta so njegova letna srečanja v Indiji, v dolini Ojai v Kaliforniji, v Saanenu v Švici in v Brockwood Parku v grofiji Hampshire v Angliji pritegnila na tisoče ljudi različnih narodnosti, poklicev in nazorov.

K izidu knjige

Res je, da prihaja Krishnamurtijeva knjiga o vzgoji, izobraževanju in pomenu življenja malce kasno v naš prostor. Ne smemo namreč pozabiti, da je bil Krishnamurti med prvimi “guruji”, ki so skušali prav te probleme osvetliti z drugačnega zornega kota, da je bil eden prvih, ki je posejal te nove zamisli o preporodu človeka in družbe na zahodu. In zato bi bila morebiti ta knjiga pred kakim desetletjem seveda še prodornejša.

Vsekakor ja danes naša družba, ali vsaj njeni posamezniki, bolj odprta za nove zamisli, nove rešitve večno starih problemov izobraževanja, vzgoje in smisla življenja. In če je to res, potem bi to knjigo lahko mirno izročili ministru za šolstvo - kot testno gradivo, preden postane minister. Morda bi tako dobil priložnost, da ozavesti nekatere slabosti izobraževalno-vzgojnega sistema in vnese v šolske programe Krishnamurtijeve zamisli o “celovitosti vzgoje otroka; harmonični preobrazbi staršev in učiteljev; razvoju svobodne osebnosti, osvobojene vseh predsodkov in manipulacij; prisotnost budnosti in energije namesto prepirov in nasilja ...”

Seveda bi bilo potrebno knjigo darovati še vzgojiteljem in učiteljem. Obojim s podčrtanimi stavki, kakršen je na primer tale: “Vzgojitelj-učitelj ne daje otroku le podatkov, temveč mu tudi kaže pot k modrosti, k resnici.” Ali pa tale: “V šoli prave vrste mora obstajati brezmejno sodelovanje med učitelji.” In morda bi se učitelji in vzgojitelji potem res premaknili v smeri modrosti.

Nenazadnje jo lahko ponudimo v branje tudi staršem, najprej zato, da bi poglobili razumevanje samega sebe in celotnega poteka življenja, potem pa še zato, da bi dojeli, da otroci ne potrebujejo samo “kruha in iger”, temveč tudi ljubezen in potrpljenje in razumevanje.

In končno lahko s to knjigo obdarimo tudi sebe. Ob kakršnikoli priložnosti pač. Morda začnemo ob prebiranju globlje razumevati samega sebe in svoje stiske. Morda postanemo tako dojemljivejši za trpljenje drugih. Morda postanemo strpnejši do drugače mislečih. Morda se prav zavoljo te knjige odpremo ptičjemu žvrgolenju ali prijazno pozdravimo neznanca.

To knjigo je torej treba prijazno pozdraviti in ji zaželeti uspešno pot k našim srcem in umu. Prav to, pa se mi zdi, ji je želel tudi pisec.

Ana Padovan

E-knjigo si lahko ogledate na naslednji povezavi: Vzgoja in izobraževanje in pomen življenja.
Za ogled eknjige potrebujete kratek program DNL Reader.
Kako delujejo e-knjige si lahko preberite v našem Priročniku.
Svoj izvod knjige lahko kupite na naslednji povezavi: Vzgoja in izobraževanje in pomen življenja.

Zadnjič obnovljena: april 2009
Copyright © 2005 Teozofija v Sloveniji