Charles Webster Leadbeater
Moč in raba misli

Moč in raba misli

Tisti, ki so nepoučeni o teozofiji, včasih razmišljajo o njej le kot o špekulativni filozofiji. Nič ne more biti bolj oddaljeno od resnice kot tako razmišljanje. V zvezi z teozofijo ni ničesar, kar bi bilo špekulativno. V celoti je namreč osnovana na opazovanju dejstev, ter osnovana na poizkusih, ki so bili narejeni v povezavi s posameznimi pojavi in silami v naravi. Iz študija teozofije izhajajo praktična pravila življenja - pravila, ki vplivajo na razmišljanje in delovanje študentov v vsakem trenutku njihovega življenja. Temu je tako zato, ker študij teozofije vključuje življenje, kot se to resnično objavlja in se zato študentje seznanijo s celotnim svetom v katerem živijo, namesto da bi spoznali samo najmanj pomemben del tega sveta. Spoznajo zakonitosti evolucije in se po naravni poti naučijo živeti razumno in v skladu s temi zakoni. Naučijo se, da je potrebno vzeti v zakup tudi nevidni del sveta, prav tako kot tudi vsak njegov najmanjši del, ki je znotraj dosega omejenih fizičnih čutil.

O splošni naravi nevidnega sveta sem pisal drugod. Zato posvetimo svojo pozornost eni od najbolj presenetljivih značilnosti. To je takojšen odziv finih oblik materije na vpliv človeških misli in čustev. Tistim, ki te teme še niso študirali, bo težko razumeti popolno realnost teh sil - razumeti, da je njihovo delovanje na fine oblike materije v vsakem smislu ravno tako določno, kot je jasno delovanje sile električne energije na fizično materijo.

Vsakemu je jasno, da lahko izvedemo koristno delo in proizvedemo konkretne rezultate, če imamo na razpolago velike količine električne energije. Toda le malokdo ve, da ima vsak človek na razpolago določeno količino svoje druge in višje sile in da z njo lahko proizvede rezultate, ki so ravno tako določni in realni. Materija obstaja v fizičnem svetu, a kljub temu ima le malo ljudi na razpolago večje količine sile, ki jo lahko ta materija proizvede, in samo nekateri obogatijo na ta način. Pomembna značilnost nevidne strani življenja pa je, da vsak človek, naj bo bogat ali reven, star ali mlad, razpolaga z nezanemarljivim deležem teh sil. Bogastvo teh višjih ravni, ki je dosegljivo z pravilno uporabo teh sil, je torej na razpolago vsakomur.

To moč torej posedujemo vsi, toda modro jo uporabljajo le maloštevilni. Preučevanje tega področja in napor, da bi ga razumeli, sta vredna našega časa. Nismo še omenili vseh razlogov za proučevanje teh vplivov. Dejstvo je namreč, da do določene mere vsi podzavestno že uporabljamo moč misli in zaradi naše nevednosti jo uporabljamo narobe. S takim početjem delamo slabo, namesto da bi delali dobro. Posedovanje moči vedno pomeni tudi veliko odgovornost. Da bi se izognili nenamerni škodi, da bi natančno in koristno uporabili te veličastne možnosti, bo seveda dobro pogledati, kaj vse se lahko naučimo na to temo.

E-knjigo si lahko ogledate na naslednji povezavi: Moč in raba misli.
Za ogled e-knjige potrebujete kratek program DNL Reader.
Kako delujejo e-knjige si lahko preberite v našem Priročniku.
Svoj izvod e-knjige pa lahko snamete in kupite na naslednji povezavi: Moč in raba misli.

Zadnjič obnovljena: april 2009
Copyright © 2005 Teozofija v Sloveniji