Jacobus Johannes Van der Leeuw
Bogovi v izgnanstvu

Vsebina:

1. Poglavje

Drama duše v izgnanstvu

2. Poglavje

Pot do Ega

3. Poglavje

Svet Ega

4. Poglavje

Moči Ega

5. Poglavje

Povratek iz izgnanstva

Predgovor

Pričujoče strani temeljijo na prebuditvi Ego-zavesti, ki sem jo izkusil pred kratkim. Ta je s seboj - čeprav se je zgodila v enem samem trenutku - prinesla znanje, ki sem ga lahko dojel šele po mnogih dneh in lahko opisal le na številnih straneh.

J. J. VAN DER LEEUW

1. Poglavje
Drama duše v izgnanstvu

Pot Okultizma se pogosto imenuje pot Žalosti. Vendar pa ni razloga za to, da bi jo morali imenovati Pot Žalosti, ne pa Pot Veselja; kajti isti dosežek, ki za našo nižjo naravo pomeni žalost, pomeni za naš višji Jaz veselje, tako da je le od prevzetega stališča odvisno, ali bo naša izkušnja vesela ali žalostna. Neposreden cilj na poti okultizma pa je prav izpolnitev združenosti teh dveh; tega, kar na splošno imenujemo naš nižji in naš višji Jaz. In to združenost dosežemo v prvi od velikih Iniciacij. Od trenutka individualizacije ni večjega dogodka v zgodovini človeške duše kot je Iniciacija. Ki pa je, kakor pravi že sama beseda, nov začetek, začetek novega življenja, zavestnega življenja v našem lastnem, resničnem Jaz-u ali Egu.

Prebuditev duše

Tako dolgo, dokler se človek v svojem romanju skozi materijo povsem istoveti s svojimi telesi, dokler v celoti sledi njihovemu nareku ter ob tem povsem pozablja na svojo resnično, božansko naravo, ne trpi, ampak na nek živalski način izkuša zadovoljstvo. Trpljenje se začne šele potem, ko začne duša v svoji zemeljski ječi znova oživljati svoj božanski dom, iz katerega je bila izgnana in ko zavest njene resnične narave prebudi pravo ljubezen, lepoto in resnico. Mi smo priklenjeni na skalo materije kot Prometej, vendar pa se, dokler se ne zavemo, kaj resnično smo, sploh ne zavedamo, da smo ujetniki, izgnanci. Tudi človek, ki je bil v času svoje mladosti pregnan iz svoje rodne dežele in ki je mnoga leta preživel med tujci, se v bedah in nadlogah svojega izgnanstva le malo spominja, da je nekoč poznal drugačna okolja. Toda, ko nekega dne morda zasliši pesem, ki jo je poznal v svoji mladosti, se v mučnem trenutku spomni vsega, kar je izgubil, ter v bolečini spozna, da je v izgnanstvu, daleč od vsega, kar mu je bilo drago. Ob tem spominu se znova rodi koprnenje po njegovi rodni deželi, ki postane močnejše kot kdaj koli. In šele takrat se začneta trpljenje in boj; trpljenje zaradi spoznanja tega, kar je izgubil, in boj zaradi poskusa, da bi znova pridobil to, kar je nekoč imel.

In ko enkrat v toku človekove evolucije na podoben način pride do prebuditve duše, le-to s svojo oživitvijo ne prinese le veselja, ampak tudi trpljenje. Tako dolgo, dokler človek živi živalsko življenje svojih teles, pozna le tovrstno zadovoljstvo. Ob prebuditvi spomina na svojo resnično naravo in pogleda na svet, ki ji pripada, pa se rodi tisti dolgotrajen boj, v katerem se človek poskuša osvoboditi vpletenosti v svetove materije, ki jo je dosegel z istovetenjem s svojimi telesi. Do tega trenutka si svojih teles ni predstavljal kot omejitve, sedaj pa kar naenkrat ta zanj postanejo goreče Nessusovo oblačilo, ki se vse bolj, in bolj ko se skuša znebiti njihovega dotika, obešajo nanj. Odslej naprej prepoznava samega sebe kot dve osebi v eni. Začenja se zavedati višjega božanskega Jaz-a v notranjosti, ki ga stalno kliče nazaj v njegov božanski dom, in nižje živalske narave, svoje zavesti, ki je vezana na in pod nadvlado teles.

E-knjigo si lahko ogledate na naslednji povezavi: Bogovi v izgnanstvu.
Za ogled eknjige potrebujete kratek program DNL Reader.
Kako delujejo e-knjige si lahko preberite v našem Priročniku.
Svoj izvod e-knjige pa lahko snamete in kupite na naslednji povezavi:Bogovi v izgnanstvu.

Zadnjič obnovljena: april 2009
Copyright © 2005 Teozofija v Sloveniji