Kaj je teozofija?
Letak Kanadskega Teozofskega Združenja

Če boste teozofe vprašali, kaj je teozofija, boste prejeli zelo različne odgovore. Nekateri bodo rekli, da je to pogled na svet, ki podarja življenju smisel in namen. Drugi bodo rekli, da je to večna, prastara Modrost, duhovna filozofija, ki je z nami od pradavnih časov. Spet tretji, da je to način življenja, pot, ki vodi do miru in razumevanja preko nesebičnega služenja. Teozofija je vse to troje in še več.

Teozofija predstavlja pogled na svet, ki naglaša združenost in medsebojno povezanost vsega življenja, temeljno enost vseh ljudi in vseh bitij na zemlji. To je filozofija, ki jo je potrebno razumeti, ne pa jo slepo sprejeti. Ni religija, pa čeprav mnoga njena pojmovanja in ideje najdemo v vseh večjih religijah sveta. V določenem smislu je teozofija religija sama po sebi. Njena načela so omenjali vidci in modreci skozi celotno človeško zgodovino. Zato so teozofijo poimenovali Starodavna ali Večna Modrost, Religija Modrosti, Tradicija Modrosti in Večna Filozofija.

Tajni Nauk

Bleščeč pregled teozofije je v letu 1888 svetu prinesla objava Tajnega Nauka Helene Petrovne Blavatsky (HPB), so-ustanoviteljice Teozofskega društva. Zvezki tega obsežnega dela so izvor notranje modrosti, v katerih je avtorica omenila tako starodavne modrece kot so Platon, Konfucij, Gautama Buddha in Jezus, kot tudi druge, sodobne filozofe, znanstvenike in mislece njenega časa. Povezala je niti iz različnih izvorov in spletla vzorec, ki predstavlja Kozmos prežet z Duhom in Inteligenco ter voden od znotraj. Človeška bitja je opisala kot zemeljska in božanska, z velikim potencialom, ki ga bo še vedno potrebno razviti v bodočih evolucijskih ciklih.

Razkrila je sedmerno naravo človeškega bitja, z njegovo zmožnostjo razviti stalno večje izraze čustvovanja, konkretnega in abstraktnega mišljenja, intuitivnega vpogleda, sočutja, uresničitve združenosti in Duhovne Volje. HPB je opisala nad-fizične svetove, od koder delujejo na nas in na celotno naravo različne inteligence in energije. Trdila je, da te prežemajo naš vidni, fizični planet.

Odkar je HPB napisala Tajni Nauk so se pojavile še številne druge predstavitve teozofije, vendar pa morda nobena ni tako celovita ali tako globoka razgrnitev temeljnih načel evolucije in teozofskega pogleda na svet kot prav to delo.

Videnje reda

Vesolje stopnjujoče razvija latentne moči preko postopnega prebujanja zavesti. Teozofija poudarja pomembno vlogo človeškega bitja v tem procesu. Teši našo potrebo po pripadnosti nečemu večjemu od nas samih, ko razkriva Iskro v vsakem od nas, ki je stalno del Božanskega življenja, Vir, iz katerega vse izhaja. Pojasnjuje navidezne neenakosti kot posledice Karme, zakona Ravnovesja in Skladja. Ta zakon nam ponuja povratno informacijo o naših dejanjih in priskrbi izkušnje za učenje. Širi naše obzorje, da bi vključilo povezanost mnogih naših življenj, skozi katera rastemo proti duhovni zrelosti.

Način življenja

Teozofija zajema način življenja, ko delujemo iz spoznanja o naši enosti z vsemi drugimi in si prizadevamo prebuditi naše višje zmožnosti intuicije, razumevanja, vpogleda, ljubezni, sočutja in ustvarjalnosti. Teozofija nas opogumlja, da širimo naše ume s študijem in naša srca z razumevanjem drugih. Pomaga nam razviti naše praktične spretnosti preko altruističnega delovanja, ki služi človeštvu. Opogumlja samo-raziskovanje in samo-zavedanje ter pomaga rasti in boljšanju našega značaja s preseganjem ovir, ki ovirajo izražanje Duhovne Volje preko nas samih. Študij teozofije nas spodbuja k meditiranju, umiritvi uma in čustev, da bi občutili globlje ravni zavesti, ki so naše Bistvo in srce vseh bitij.

Osnove teozofije so razumne in lahko dojemljive, vendar pa v njej obstajajo globine, ki lahko predstavljajo študij za celotno življenje za tiste, ki so nagnjeni k intuitivnemu preučevanju teh učenj. Vsak lahko začne ob vsakem času živeti teozofsko življenje, če poskuša živeti v harmoniji s celotnim življenjem.

Duhovna pot, na katero kaže teozofija, nam lahko pomaga doseči višine, ki so onstran običajnega človeškega pojmovanja, saj nas vodi do razvitja našega višjega Duhovnega potenciala. Teozofija ponuja filozofijo, ki nam omogoča rast brez omejitev med učinkovitim življenjem v vsakodnevnih okoliščinah.

Teozofski pogled na svet

Teozofija uteleša tako pogled na svet kot vizijo o človeški samo-preobrazbi. Ta tradicija sloni na določenih temeljnih predpostavkah:

Vesolje in vse, kar obstaja v njem, je medsebojno povezano in so-odvisno.

Vsako bitje, od atoma do galaksije, je ukoreninjeno v isti univerzalni, življenje-porajajoči Realnosti. Ta Realnost je vse-prežemajoča, vendar pa je ni nikoli mogoče povzeti v njenih posameznih delih, saj presega vse svoje izraze. Razkriva se v namenskem, urejenem in razumnem procesu narave kot tudi v najglobljih področjih uma in duha.

Prepoznavanje edinstvene vrednosti vsakega živega bitja se izraža s čaščenjem življenja, s sočutjem do vseh, z razumevanjem potrebe vseh posameznikov, da najdejo resnico sami, ter s spoštovanjem vseh religioznih tradicij. Načini, na katere ti ideali postanejo realnosti v posameznikovem življenju, so tako privilegirana izbira kot odgovorno dejanje vsakega človeškega bitja.

Osrednja skrb teozofije je želja po širjenju razumevanja in združenosti med ljudmi vseh ras, nacionalnosti, filozofij in religij. Zato so vsi ljudje vabljeni, ne glede na raso, veroizpoved, spol, družbeni položaj ali barvo kože, da enakovredno sodelujejo v življenju in delu Teozofskega društva. Resničnega teozofa označujejo predanost resnici, ljubezen do vseh živih bitij ter zavezanost življenju dejavnega altruizma.

Prevod: Anton Rozman

Zadnjič obnovljena: januar 2009
Copyright © 2005 Teozofija v Sloveniji