Naša identiteta - istovetnost
Anton Rozman

Zadnje čase se v našem vsakodnevnem govoru pogosto pojavljata besedi identiteta in njena slovenska ustreznica istovetnost. Vendar pa se zdi, da ti dve besedi uporabljamo nekako medlo in da bi si morali vzeti, če bi nas povprašali, s čim se pravzaprav istovetimo, čas za razmislek.

Če bi se vprašanje nanašalo na nas kot posameznike, na to, kako dojemamo samega sebe, kakšno podobo imamo o samem sebi, bi naše omahovanje razkrilo, da gre pretežno za nezaveden proces, na podlagi katerega kot posamezniki oblikujemo svoje misli, čustva in dejanja.

Seveda pa so med nami tudi takšni, ki so dojemanju samega sebe posvetili več svojega časa in zato razvili zmožnost samo-zavedanja. Takšni imajo dokaj jasno podobo o samem sebi ter tudi navzven kažejo dokaj prepoznaven značaj.

Če bi nas torej povprašali po naši identiteti, po tem, s čim se istovetimo, bi bili torej naši odgovori večinoma povezani z našim običajnim, vsakodnevnim pogledom na naš način ravnanja, medtem ko bi odgovori samo-zavednih posameznikov pogosto razkrili istovetenje z, ali vsaj stremljenje k nekemu idealu ali k nekemu sistemu vrednot.

Podobno bi bilo tudi v primeru, ko bi se vprašanje nanašalo na nas kot pripadnike naroda, na to, kako dojemamo slovenstvo, kakšno podobo imamo mi sami o našem narodu.

Odgovori bi se verjetno večinoma navezovali na naš običajen, najbolj pogost način razmišljanja, čustvovanja in delovanja; da smo sicer racionalni, a hladni in zaprti, pogosto nevoščljivi in zamerljivi, vendar pa disciplinirani in marljivi, in po mnenju nekaterih celo ponižni in hlapčevski, pri čemer se ne zavedamo dejstva, da so to pogosto stereotipi, ki so nam jih dodelili drugi, tisti, ki so nam vladali skozi zgodovino.

Vendar pa tudi v tem primeru najdemo med nami posameznike, ki so se bolj poglobili v razmišljanje o podobi našega naroda in odkrili, da so rojenice položile v našo zibelko ideal, h kateremu naj bi stremeli, katerega naj bi poskušali uresničiti v svojem vsakdanjem življenju, če hočemo zaživeti svojo lastno suverenost.

In ta ideal je, kakor pravi dr. Anton Trstenjak, slovenska poštenost - edinstven, le nam lasten ideal, ki združuje sistem vrednot, kot so: bistroumnost, odkritosrčnost, odločnost, veselost, neodvisnost, dostojanstvenost, nenasilnost, podjetnost, odgovornost, ...

Če bi bili torej radi narod, ki nekaj šteje, potem se moramo začeti zavedati svoje lastne notranje edinstvenosti in veličine ter ju uveljaviti v našem vsakodnevnem življenju suverenega naroda, kajti, po besedah našega sonarodnjaka: “S poštenostjo živi in propade slovenstvo!”

Zadnjič obnovljena: januar 2009
Copyright © 2005 Teozofija v Sloveniji