Vzpenjajoči se cikel
George W. Russell - A. E.

Irish Theosophist, 15. november, 1893.

Učenja Tajnega Nauka delijo obdobje, med katerim se odvija človeška evolucija na tej obli, na sedem obdobij. Med prvimi tremi obdobji in pol je eterično človeštvo, ki se je pojavilo v Prvi Rasi, postopoma postalo po obliki materialno, psihična duhovnost notranjega človeka pa se je preoblikovala v intelektualnost. Med preostalimi tremi obdobji in pol prihaja do postopne dematerializacije oblike; notranji človek pa se s počasnimi koraki dviguje iz zgolj možganske intelektualnosti v bolj izpopolnjeno duhovno zavestnost. Pravijo nam, da obstajajo ustreznosti med zgodnjimi in kasnejšimi obdobji evolucije; stari pogoji se ponavljajo, vendar na višjih ravneh; znova dosegamo staro duhovnost z dodano modrostjo in intelektualno močjo. Če gledamo na ta način, potem vidimo, da Sedma Rasa ustreza Prvi; Šesta Drugi; in Peta Rasa (naša) ustreza Tretji. “Sedaj se približujemo času,” pravi Tajni Nauk, “ko bo nihalo evolucije usmerilo svoj nihaj določno navzgor in pripeljalo, po duhovnosti, človeštvo nazaj na položaj, vzporeden s primitivno Tretjo Korensko-Raso.” To je, na zemlji bodo ob koncu Pete rase obstajali pogoji, ki do neke mere ustrezajo tistim, ki so prevladovali, ko je s svojo evolucijo začela Tretja Rasa. Čeprav je to obdobje lahko oddaljeno še stotine tisoč let, pa je vseeno zanimivo za napoved prihodnosti, kakršna bi lahko bila, kajti prihodnost je skrita v sedanjosti in je rezultat sil, ki delujejo danes. S takšno raziskavo lahko odkrijemo resnično naravo gibanj, kakršno je Teozofsko društvo.

Eden od najbolj zanimivih odlomkov v Tajnem Nauku je tisti, ki opisuje začetke Tretje Rase. “To potomstvo ni bilo Rasa. Najprej je bilo to čudežno Bitje, imenovano “Iniciator”, in za njim skupina pol-božanskih in pol-človeških bitij.” Ne da bi sploh poskusili pojasniti dejansko naravo tega skrivnostnega Bitja ali Rase, lahko domnevamo, da je ena od stvari, na katero namiguje ta odlomek, zavest združenega bivanja, ki so jo posedovali ti starodavni Adepti. Ko so hodili po zemlji kot inštruktorji slabo razvitega človeštva, sta imeli njihova modrost in moč skupni koren. Učili so resnico z zaznavanjem sveta s srcem, ki je bilo stalno sveže in večno, ki je prežemalo naravo in se pojavljalo v njih samih. To zaznavanje s srcem je zavest o združenosti notranjega bivanja. Nihalo evolucije, ki se nahaja na vzpenjajočem se delu nihaja in bo pripeljalo človeštvo nazaj na položaj, vzporeden s primitivno Tretjo Korensko-Raso, bi moralo prinesti nazaj nekaj, kar ustreza tej prvobitni hierarhiji božanskih modrecev. Na koncu Kaliyuge bi tako morali biti priče novemu bratstvu, oblikovanemu iz tistih, ki so se dvignili iz materialnega življenja in ciljev, ki so premagali jaz, ki so se očistili s trpljenjem, ki so pridobili moč in modrost in ki so se prebudili za staro magijsko zaznavo njihove združenosti z resničnim Bivanjem. “Ob koncu Kali, naše sedanje dobe, se bo Vishnu, ali “večni Kralj”, pojavil kot Kalki in na zemlji vzpostavil pravičnost. Umi tistih, ki bodo živeli v tistem času, bodo prebujeni in postali prosojni kot kristal” (Tajni Nauk, II., 483).

Ob prehajanju te točke obrata evolucije, na kateri je zabloda ločenosti popolna, in ko se podajamo naprej proti prihodnosti, ki nas čaka v neskončni oddaljenosti, ko bo Veliki Dih prenehal s svojim gibanjem navzven in se bomo prelili v Eno - na tem popotovanju navzgor se bodo skupine ljudi prvič tesneje povezale in vstopile, preden se združijo v viru vse svetlobe in življenja, v duh svojih lastnih starševskih žarkov. Pričakujemo lahko, da se bo porodilo bratstvo moških in žensk, zavestno v združenosti, razmišljajoče iz enega uma in delujoče iz ene duše. Vse takšne dosežke rase že dolgo vnaprej napovedujejo znamenja, ki jih lahko prepoznajo tisti, ki preučujejo življenja ljudi. Preden se pojavi živo bitje, poteka v temi maternice nosečnost. Najprej v mišljenju obstajajo ideali in iz misli se uresničijo v objektiven obstoj. Teozofsko društvo je bilo zasnovano z namenom, da oblikuje jedro univerzalnega bratstva človeštva in podaja se proti temu idealu. Ali ne domnevamo opravičeno, da smo dandanes v temu gibanju priče rojstvu nove rase, ki ustreza božanskim Iniciatorjem Tretje, rase, ki bo v svojem notranjem življenju resnično “Čudežno Bitje”.

Jaz mislim, da bomo opravili naše najbolj pravo služenje Društvu, če bomo nanj gledali na ta način, kot na dejansko entiteto, katere otroška leta in mistično otroštvo je potrebno vzgojiti. Obstajajo mnogi ljudje, ki vedo, da je z določenim metodami mogoče sodelovati v sodelavčevem življenju duše; in če je to mogoče, četudi le za kratek čas, pri enem kolegu, poem je mogoče na enak način sodelovati tudi v širšem življenju velikih gibanj. Prišel bo čas za vse, ki so se predali tej ideji tako kot H. P. Blavatsky in drugi, ko bodo vstopili v notranje življenje tega velikega Bitja in delili upanja, stremljenja, herojstvo in neuspehe, do katerih nujno pride, kadar skupaj deluje tako veliko moških in žensk. Da bi to dosegli, bi morali stalno imeti na umu ta občutek združenosti; si poleg tega prizadevati, da bi se dvignili v meditaciji, dokler ne bomo občutili širnost utripanja teh brezštevilnih src, ki žarijo v herojskem namenu; morali bi poskusiti s humanizacijo našega misticizma; “Mi lahko dosežemo Univerzalni Um le preko umov človeštva,” in mi lahko prodremo v njihovemu ume le s stalno koncentracijo, s prizadevanjem, da bi spoznali njihove misli in čutenja, dokler ne nosimo v domišljiji stalno s seboj, kot je zapisal Walt Whitman, “tista ljubka bremena, moške in ženske.”

Prevod: Anton Rozman

Zadnjič obnovljena: januar 2009
Copyright © 2005 Teozofija v Sloveniji