Kratek pregled teozofije[1]
James A. Santucci

James A. Santucci je profesor študija religije in jezikoslovja na California State University,
Fullerton in urednik revije Theosophical History.

 

Teozofija ali “Božanska Modrost” se, kakor pravi Helena Petrovna Blavatsky (1831-91) in njenih naslednikov, se nanaša na Končno Resnico o Najvišjem, Kosmosu in Človeštvu. To je Resnica, ki je v svoji čisti obliki prvobitna, v tem smislu, da je obstojala že ob začetku Človeštva; ezoterična, kajti prejme jo lahko le tistih nekaj posameznikov, ki so sposobni razumeti takšno znanje; in univerzalna, ker so isto Modrost objavljali vsi veliki umi sveta. Čeprav ezoterična, pa je bil vsaj del te Modrosti “znan v vsaki starodavni deželi, ki je trdila, da je civilizirana”. [2]

Nadalje, Blavatsky je trdila, da je mogoče Modrost ponovno deloma osvojiti s “primerjalnim študijem in analizo” [3] izbranih filozofov (Pitagore, Platona, Plotina, Porfirija, Proklusa, Patanjalija in Shankare) ali šol filozofije (grških misterijskih šol, neo-platonizma, vedante, taoizma, kabalizma) in svetih spisov velikih zgodovinskih religij (krščanstva, hinduizma, buddhizma).

Njen študij teh filozofov, šol in religij, pod vodstvom dveh Mojstrov te Starodavne Modrosti [4] - enega se običajno istoveti z začetnicami K. H. (Koot Hoomi), drugega pa z začetnico M. (Morya) - je pripeljal do pisanja dveh njenih velikih del, Isis Unveiled (Odstrta Izida) in The Secret Doctrine (Tajni Nauk), del, ki sta deloma razkrili Starodavno Modrost v sodobni obliki. [5]

“Resnico”, ki je bila razkrita v Tajnem Nauku [TN], glavnem viru sodobnega teozofskega nauka, [6] in del, ki temeljijo na njegovi vsebini, lahko povzamemo z naslednjimi navedbami:

(1) obstoj, edinega, Najvišjega, Večnega, Nespremenljivega, Neznanega in Nespoznavnega, Neskončnega Principa ali Realnosti [TN 1:14];

(2) temeljne združenosti vsega obstoja: nobena stvar se ne nahaja izven Neskončne Realnosti [7];

(3) večni, manifestirani Univerzum in vsaka stvar v njem se podreja “zakonu periodičnosti, priliva in odliva, plime in oseke”: takšen je nauk ciklov [TN 1:17];

(4) evolucija narave – materialne in duhovne [8] – odseva progresiven razvoj in ne zgolj ponavljajoče se delovanje [TN 1:43, 277-78; 11:653];

(5) posameznikova evolucija ni omejena na eno samo življenje, ampak se nadaljuje preko brezštevilnih življenj, ki jih omogoča process reinkarnacije, vstop Jaza - trojice Duh, Duša in Um - v drugo (človeško) telo [9];

(6) to evolucijo omogoča Zakon Vtroka in Učinka - Karme - učenja, ki pripisuje polno in individualno odgovornost posamezniku, ki deluje in si obenem zagotavlja spodbudo za bodoča rojstva ali inkarnacije [10] ;

(7) ustroj vesolja, vključno s človeštvom, je po naravi sestave sedmeren [TN II:605-41] [11] ;

(8) cikličen, razvijajoči se univerzum je po sestavi hierarhičen, pri čemer vsak sestavni del – na primer naš Sončni Sistem, Planetarni Obhod, Zemljin Obhod – ponavlja isto časovno delitev kot Univerzalni Sončni Sistem, vendar na različnih stopnjah [TN II:68f., 434f.];

(9) v zvezi s Človeštvom poteka evolucija na Zemlji v sedmih glavnih skupinah, imenovanih Korenske Rase, od katerih se vsaka deli na sedem pod-ras. Trenutno ljudje pripadamo peti pod-rasi (anglo-saksonski) pete Korenske Rase (arijske) [TN 1:610; II:lf., 86f., 300f., 434f., 688f.];

(10) posameznik je dejansko mikrokozmos, “miniaturna kopija makrokozmosa” [TN 1:274], ali če se izrazimo z besedami Hermetičnega Aksioma:

Kakor znotraj, tako zunaj; kakor v velikem, tako v malem; kakor zgoraj, tako spodaj; obstoja le ENO ŽIVLJENJE IN ZAKON; in tisti, ki deluje je ENO. Nič ni notranje, nič ni zunanje; nič ni veliko, nič ni malo, nič ni visoko, nič ni nizko, v Božanski ekonomiji [12] ;

(11) univerzum vodi in oživlja kozmična Hierarhija čutečih bitij, od katerih ima vsako posebno poslanstvo [TN 1:274-77].


[1] Ta članek je izvleček iz "The Aquarian Foundation", James A. Santucci.

[2] H. P. Blavatsky, “What is Theosophy?,” v Boris De Zirkoff, H. P. Blavatsky: Collected Writings, Volume II (Wheaton, IL: The Theosophical Publishing House, 1967), 89.

[3] James A. Santucci, “Theosophy and the Theosophical Society” (London: Theosophical History Centre, 1985), 1.

[4] Moralno, intelektualno in duhovno visoko razviti ljudje, ki pripadajo Bratstvu (Veliki Beli Loži, kakor ga včasih imenujejo) in ohranjajo Modrost Dob ter vodijo evolucijo človeštva. Glej H. P. Blavatsky, “The Theosophical Mahatmas,” Theosophical Articles by H. P. Blavatsky, Volume 1 (Los Angeles: The Theosophy Co., 1981), 302, 301-7; in Bruce F. Campbell, Ancient Wisdom Revived: A History of the Theosophical Movement (Berkeley: University of California Press, 1980), 53f.

Povezanost Teozofije z Mojstri je jasno izrazila Annie Besant v svojem nagovoru The Theosophical Congress, ki je potekal na Parliament of Religions v Chicagu, pod naslovom “Theosophy is a System of Truths Discoverable and Verifiable by Perfected Men”. Te resnice ohranja v svoji čistosti veliko bratstvo, ki jih občasno objavi, ko to dovoljuje evolucija človeka; na ta način smo sposobni v vseh religijah izslediti ta izvor, enako učenje, ki je njih osnova .  [The Theosophical Congress ki ga je priredilo Theosophical Society na Parliament of Religions, World’s Fair of 1893, v Chicagu, IL, 15., 16. in 17. Septembra: Report on Proceedings and Documents, (NY: American Section headquarters, 1893), 24.]

[5] Charles D. Ryan, What is Theosophy? (San Diego: Point Loma Publications, Inc., 1975):

Temu primeren je naslednji citat iz Tajnega Nauka:

Tajni Nauk je nakopičena Modrost Dob in njena kozmogonija sama je najbolj čudovit in izdelan system … Brez koristi je, če rečemo, da ta sistem [starodavne kozmogonije] ni izmišljotina enega ali več osamljenih posameznikov. Da je neprekinjen zapis tisočih generacij Vidcev, katerih izkušnje so bile preverjene, da bi potrdile tradicije, ki so se ustno prenašale iz ene rase v drugo, s strani visokih in vzvišenih bitij [Mostrov], ki so nadzirali otroštvo Človeštva … Nobena vizija posameznega adepta ni bila sprejeta, dokler je niso preverile in potrdile vizije – pridobljene na ta način, da lahko stojijo kot neodvisno pričevanje – s strani drugih adeptov in stoletnih izkušenj [TN 1:272-3 izdaja iz opombe 6.].

[6] H. P. Blavatsky, The Secret Doctrine, 2 zvezka v enem (Los Angeles: The Theosophy Company 1974). To je faksimile izvirne izdaje iz leta 1888.

[7]  Commander Robert Bowen, “The Secret Doctrine and its Study,” (Tajni Nauk in njegov študij) v Foundations of Esoteric Philosophy (Temeli ezoterične filozofije) Ianthe H. Hoskins (London: The Theosophical Publishing House, 1980), 17, 64.

[8] William Q. Judge, The Ocean of Theosophy (Los Angeles: The Theosophy Company 1915), 61 [ponatis izvirne izdaje iz leta 1893].

[9] Ibid., 60f.

[10] Ibid., 89f., 90: “ … Karma proizvede njegovo [vzrok] objavljanje v možganih telesa in v umu, ki ju je priskrbela reinkarnacija”. Za splošen pregled Karme in reinkarnacije, kakor sta predstavljenih v spisih H. P. Blavatsky glej Ronald Neufeldt, “In Search of Utopia: Karma and Rebirth in the Theosophical Movement” v “Karma and Rebirth: Post Classical Developments”, Ronald W. Neufeldt, ed. (Albany: State University of New York Press, 1986), 233-55.

[11] V Isis Unveiled (Odstrti Izidi) 1:508, Blavatsky pravi, da “Vse v tem svetu je trojica, ki jo dopolnjuje četverica, in vsak element je deljiv po istem načelu”. Uporabljeno izdajo je objavila The Theosophy Company (Los Angeles, 1982), v fotografskem faksimilu izvirne izdaje iz leta 1877.

[12] Bowen, “The Secret Doctrine and its Study,” (Tajni Nauk in njegov študij) 18, 65-66.

Prevod: Anton Rozman

Zadnjič obnovljena: januar 2009
Copyright © 2005 Teozofija v Sloveniji