Oda o Samosti
Sri Sankaracharya

A. G. - prevod soneta “Atma-Khatak” (Dobesedno: Pesem v šestih stihih o Atmi.)
Theosophical Siftings, Zvezek 3.

1. Jaz nisem telo [Trojno - Sthula, Sukshma in Karana], niti (bežni) predmeti čutov; da ne govorim o ženi, sinu, posesti ali bogastvu, jaz nisem Ahankara (sebičnost), Prane [Življenjski dihi - pet po številu - Pran, Apan, Vyan, Udyan in Aman], niti Buddhi (duhovni Ego); jaz sem večen, priča (tega, kar je bilo, je ali bo), Pratyagatma. Jaz sem Siva.

2. Resnično, tako kot besede modrega razpršijo zablodo, ki zamenja vrv za kačo, tako navodilo Guruja uniči napačno pojmovanje (samega sebe) kot Jive (utelešenega jaza). Jaz sem Siva.

3. V kozmosu ni nič drugega kot le jaz. In v meni je ne-dvojnost, in preko Maye (utvare) pojavni svet prevzema realnost, kot odsev (predmetov) v ogledalu. Jaz sem Siva.

4. Kot v omamljenosti sna se celo nerealno zdi kot realno; Moha (zaslepljenost) povzroča, da ta svet (predmetov) sije navzven kot realen v Atmi oblike Sat (resnice), Chit (zavesti) in Anandam (blaženosti). Jaz sem neomadeževan, popoln, večen, ne-dvojen. Jaz sem Siva.

5. Jaz nisem rojen. Jaz ne rastem. Jaz ne umrem. O teh treh (rojstvu, rasti in smrti) telo govori kot o lastnostih Prakriti. [Bhagavad Gita, poglavje 2., 20 in 3., 27] Moč porajanja delovanja pripada (se nahaja v) Atmi – Chinmaya – vse-zavesti – in ne Ahankari (utelešeni osebnosti). Jaz sem Siva.

6. Jaz nisem telo - kaj so zame rojstva in smrti? Jaz nisem Prane - kaj sta zame lakota in žeja? Jaz nisem Chittam (um), žalost in zabloda. Jaz nimam nikogar; jaz nisem izvršitelj osvoboditve (Mokshe) ali vezanosti. Jaz nimam nikogar.

Prevod: Anton Rozman

Zadnjič obnovljena: januar 2009
Copyright © 2005 Teozofija v Sloveniji