Meditacija in pravilno življenje
Theosophy in New Zealand

Meditacija je rokovanje z energijo. Zato je pomembno, da pred uporabo te energije prečistimo naša telesa. Če tega ne storimo, potem onesnažimo duhovno energijo, tako da ta postane nekoristna ali celo nevarna. Poleg tega tvegamo prekomerno spodbudo in s tem razvijanje negativnih vidikov našega značaja, kar je prav tako nevarno.

Zapomnite si: POT OČIŠČEVANJA SE NAHAJA PRED POTJO RAZSVETLITVE.

Ali se v vsakodnevnem življenju osredotočamo na stvari, ki jih počnemo, ali pa se nam bolj dogaja, da begamo od ene stvari do druge? Če velja to zadnje, potem izvajamo prakso NE - koncentracije skozi dvanajst ur dneva in se učimo, KAKO biti koncentriran le med petnajst ali trideset minutno meditacijo na dan. Zapravljamo čas in med našo meditacijo usmerjamo energijo v napačno smer, kar je v najboljšem primeru le zapravljanje energije, v najslabšem pa nevarno.

Meditacija je povezana tudi s čustvenim in mentalnim nadzorom. To pomeni:

1. Imeti moramo željo, da bi zvedeli resnico o sebi; nič o naših čustvih ali mislih ne sme biti potlačeno ali skrito. Kako naj pričakujemo, da bomo med meditacijo videli v srce Realnosti, če nočemo pogledati niti v svoje lastno srce? Podzavestna vsebina mora biti prav tako jasna kot zavestna.

2. Razviti moramo samo-pozornost. Postati moramo pozorni do naših čutenj in kakšna čustva si dovoljujemo. Pozorni moramo biti tudi na to, kar mislimo, in kakšne misli prihajajo in odhajajo skozi naš um.

3. Nato moramo preseči samo-pozornost. Raziskovati in spraševati bi se morali, zakaj čutimo ta čustva in mislimo te misli. Odkriti bi morali naše vzgibe in naše cilje.

4. Sedaj lahko začnemo nadzirati naša čustva in misli. To moramo začeti z razumevanjem. Razumeti moramo naše cilje in metode, ki jih uporabljamo za dosego teh ciljev. Če reorganiziramo le-te, v skladu z učenji Modrosti, bo velik del naših želja, misli in hrepenenj, ki nam povzročajo težave, izginil.

Eden od namenov meditacije je, da uskladi osebnost z Dušo. Vse, o čemer smo govorili do sedaj, nam pomaga pri tem dosežku, kajti ko so očiščeni materiali našega eteričnega, astralnega in mentalnega telesa, se je usklajenost že odvila.

Prevedeno z dovoljenjem Teozofskega društva na Filipinih iz Theosophical Digest, September 1989. Izvleček iz Theosophy in New Zealand, december 1988, 18 Belvedere st., Epsom Auckland 3, New Zealand.

Prevod: Anton Rozman

Zadnjič obnovljena: januar 2009
Copyright © 2005 Teozofija v Sloveniji