Cilji Teozofskega Društva

Leta 1867 je Helena Petrovna Blavatsky poskušala oblikovati neko vrsto organizacije, ki bi javnosti predstavila velike "Resnice". V Združenih Državah Amerike je namreč od leta 1847 dalje zbujal veliko zanimanje javnosti spiritizem. H.P.B. je takoj začela zagovarjati svojo stvar. Polkovnik Henry Steel Olcott, človek, ki je užival pomemben položaj v družbi, se je zelo zanimal za spiritistične pojave, ki so v tedanjem času vznemirjali materialistično usmerjen svet. Nenavadni pojavi na domačiji Eddyjevih so pritegnili tolikšno pozornost, da ga je tja poslal newyorški dnevnik, da bi o njih poročal. Tam je srečal H.P.B. in z njo navezal dolgotrajno prijateljstvo. Slednja sta v New Yorku, skupaj z drugimi, med katerimi je bil tudi William Q. Judge, po nekaterih sestankih, ustanovila društvo, za katero sta sklenila, da se bo imenovalo Teozofsko Društvo. Po pripravljalnih sestankih je na dan, 17. Novembra 1875, Polkovnik Olcott podal otvoritveni nagovor. Ta datum je postal rojstni dan Društva. Polkovnik je bil izvoljen za predsednika, H.P.B. za dopisno sekretarko (naziv, ki je zamrl z njo) in Mr. Judge za svetnika. Cilji novoustanovljenega Društva so se glasili: “zbirati in razširjati znanje o zakonih, ki vladajo vesolju”. V preambuli statuta so bila predstavljena izhodišča, ki so odtlej vplivala na celotno politiko Društva. In sicer: “Ne glede na zasebna mnenja članov, Društvo nima dogem, ki bi ih zagovarjalo, ne prepričanj, ki bi jih širilo. Ni ustanovljeno zato, da bi služilo kot prijateljsko ali sovražno kateri koli sektaški ali filozofski skupini. Njegov edini aksiom je vse-moč resnice, njegovo edino prepričanje izražanje neopredeljene predanosti njenemu razkrivanju in zagovarjanju. Pri obravnavi usposobljenosti za članstvo se ne ozira na raso, spol, barvo, deželo in niti veroizpoved.Ta zadnji stavek se je kmalu spremenil (1878) v izražanje ideala "vzpostavitve Bratstva Človeštva ... vseh ras". Leta 1879 se je prvi člen glasil: Teozofsko Društvo je ustanovljeno na temelju Univerzalnega Bratstva Človeštva; Drugi člen pa:Celotno Društvo je pod posebnim skrbstvom Generalnega Sveta in Predsednika Teozofskega Društva, njegovega Ustanovitelja, ki je tudi sam podrejen avtoriteti Najvišjega Sveta, ki predstavlja najvišjo Sekcijo Društva. Leta 1888 so člani, ki so se posebej zanimali za tretji cilj društva in bili pod neposrednim vodstvom H.P.B., oblikovali ločen, zaseben in “ezoteričen” del Društva kot Ezoterično Sekcijo. 1896 pa so dobili Trije Cilji Društva besedilo, ki ga sedaj tako dobro poznamo:

1. Oblikovati jedro univerzalnega bratstva človeštva brez razlikovanja po rasi, veroizpovedi, kasti ali barvi.

2. Opogumljati preučevanje primerjalne religije, filozofije in znanosti.

3. Raziskovati nepojasnjene zakone narave in latentne moči v človeku.

Zadnjič obnovljena: januar 2009
Copyright © 2005 Teozofija v Sloveniji