Kronologija teozofskega gibanja

1875

H. S. Olcott, H. P. Blavatsky, W. Q. Judge in drugi v New Yorku v Združenih Državah ustanovijo Teozofsko Društvo.

1877

H. P. Blavatsky objavi Isis Unveiled (Odstrta Izida).

1878

H. S. Olcott in H. P. Blavatsky odpotujeta v Indijo.

1879

H. S. Olcott in H. P. Blavatsky začneta izdajati revijo The Theosophist.

1881

A. P. Sinnett objavi The Occult World (Okultni svet) z opisom okultnih pojavov.

1883

A. P. Sinnett objavi Esoteric Buddhism (Ezoterični buddhizem), na podlagi vsebin iz Mahatminih pisem.

1884

C. W. Leadbeater se pridruži T. D. in odpotuje v Indijo.
M. Collins objavi The Idyll of the White Lotus (Povest o belem lotosu).
Zasnovana je The Inner Group (Notranja skupina) London Lodge (londonske lože).

1885

H. P. Blavatsky odpotuje v Evropo.

1886

W. Q. Judge začne izdajati revijo The Path (Pot).

1887

H. P. Blavatsky začne izdajati revijo Lucifer.

1888

H. P. Blavatsky objavi The Secret Doctrine (Tajni Nauk).
M. Collins objavi Light on the Path (Luč na pot) in Through the Gates of Gold (Skozi vrata iz zlata).
Ustanovljena je Esoteric Section (Ezoterična sekcija) T. D.

1889

T. D. se pridruži A. Besant.
H. P. Blavatsky objavi The Key to Theosophy (Ključ k teozofiji) in The Voice of the Silence (Glas Tišine).

1890

Umre T. Subba Row.

1891

Umre H. P. Blavatsky.
A. Besant and W.Q. Judge postaneta skupno vodji Ezoterične sekcije.

1892

Objavljen je The Theosophical Glossary (Teozofski besednjak) H. P. Blavatsky.

1894

Spor zaradi nasledstva vodenja Ezoterične sekcije med W. Q. Judgeom in A. Besantovo.

1895

C. W. Leadbeater in A. Besant začneta zdajati The Theosophical Manuals (Teozofske priročnike).
Ameriška sekcija T. D. se odcepi in se sedaj imenuje Theosophical Society in America.

1896

Umre W. Q. Judge.

1900

A. Besant prejme Mahatmino pismo.

1902

R. Steiner ustanovi nemško sekcijo T. D.

1906

C. W. Leadbeater zapusti T. D. zaradi domnevno neprimernih vzgojnih metod.

1907

Umre H. S. Olcott.
A. Besant postane predsednica T. D.

1908

C. W. Leadbeater se ponovno vključi v delo T. D. Večina lož angleške sekcije T. D. zapusti društvo.

1909

C. W. Leadbeater "odkrije" J. Krishnamurtija.
R. Crosbie ustanovi The United Lodge of Theosophists (ULT).

1911

C. W. Leadbeater objavi knjižico J. Krishnamurtija At the Feet of the Master (Ob nogah učitelja).
Ustanovljen je Order of the star in the East (Red zvezde) za potrebe “Učitelja sveta” (J. Krishnamurtija).

1912

R. Steiner in z njim večji del nemške sekcije zapusti T. D., ker odklanja obvezno vključevanje v Red zvezde. Ustanovljeno je Antropozofsko društvo.

1922 

B. P. Wadia zapusti T. D. in se pridruži ULT.

1923

Objavljena so Mahatma Letters (Pisma Mojstrov).

1925 

Umre R. Steiner.

1927

Umre M. Collins.

1929

J. Krishnamurti razpusti Red zvezde.

1930

J. J. van der Leeuw napiše Razodetje ali uresničenje.

1931

P. G. Bowen objavi zapiske svojega očeta, R. Bowena: H.P.B. on how to study of the Secret Doctrine (H.P.B. o tem, kako preučevati Tajni Nauk).

1933

Umre A. Besant.

1934 

Umre C. W. Leadbeater.
Predsednik T. D. postane G. S. Arundale.

1945

Umre G. S. Arundale.
Predsednik T. D. postane C. Jinarajadasa.

1953 

Umre C. Jinarajadasa.
Predsednik T. D. postane N. Sri Ram.

1973 

Umre N. Sri Ram.
Predsednik T. D. postane J. Coats.

1980

Predsednica T. D. postane R. Burnier.


Zadnjič obnovljena: januar 2009
Copyright © 2005 Teozofija v Sloveniji