Teozofsko gibanje v Jugoslaviji med drugo svetovno vojno

Ob zasedbi Kraljevine Jugoslavije, v aprilu leta 1941, so člani Teozofskega društva v Jugoslaviji na sedežu društva v Zagrebu, prekinili z vsakršno dejavnostjo in društvene prostore spremenili v stanovanje, da bi na ta način zavarovali društveno premoženje pred kvizlinško oblastjo.

Člani društva iz Ljubljane pa so navkljub okupaciji nadaljevali z delom in se ilegalno sestajali v notarski pisarni na Dalmatinovi 3. Ob gmotni podpori nekaterih članov Rotary Kluba, ki so priskrbeli osnovno opremo za tipkanje in razmnoževanje, so pripravljali pismena gradiva in se vključili v delovanje Osvobodilne Fronte.

Od 378-tih članov Teozofskega društva v Jugoslaviji je v vojni izginilo 186 članov, tako da se članstvo praktično prepolovilo. Od članov teozofskega kroga v Ljubljani sta bila dva člana deportirana v taborišče, šest na prisilno delo, trije so bili zaprti, štirje pa ubiti.


To je peti v nizu člankov, ki naj bi predstavili zgodovino teozofskega gibanja v Sloveniji in bivši Jugoslaviji. Temelji na trenutno dostopnih podatkih in je zasnovan razvojno, tako da bo sproti dopolnjevan z novimi spoznanji. Zato bralce vljudno naprošam, da tvorno sodelujejo pri tej predstavitvi z njim dostopnimi podatki, ki bi nadalje osvetlili zgodovino teozofskega gibanja v Sloveniji in bivši Jugoslaviji.

Anton Rozman

Zadnjič obnovljena: januar 2009
Copyright © 2005 Teozofija v Sloveniji