Odlomki iz pisma Alojza Piltavra

Drage sestre i braćo,

... Kritiziranje i ogovaranje medju članovima u našoj zemlji toliko se raspaslo, da je postalo kao zarazna bolest, koja može preuzročiti SMRT ŠKOLE. ...

Medju nama imade sestara, koje si svojataju apsolutno pravo kritiziranja i skoro nijedan član nije ostao poštedjen i skoro nijedan član nije ušao u Školu, da ne bi pala po koja riječ negodovanja. ...

Imade medju nama i takovih, koji misle, da se čitavi Teozofski rad sastoji od toga, da budno paze na svoje suučenike, da uhvate po koju njihovu pogrešku i da o tome govore senzacionalno medju svojim suučenicima - sudeči naravno u granicama svojih predrasuda i svoje moralne i etičke konstitucije. S takovim mjerilom oni mjere druge, te unašajo razdor u redovima svojih suučenika. Oni čvrsto vjeruju, da su time učinili “dobro djelo”, dok su uistino time pokazali sami svoju vlastitu prirodu i poslužili, da se putem njih preljevala negativna struja, koji oni sami prečesto spominju i nazivaju “tamnom silom” u svrhu razaranja tkiva Škole. ...

U našoj zemlji imade iznenadjujuči postotak onih, koji su Pravila grubo kršili. Bila mi je u svakom slučaju dužnost, da postupim prema gornjem nahodjenju V. Pročelnika. Ipak uza sve to, u jednom jedinom slučaju, kada je škola došla na rub propasti, upotrijebio sam takovo pravo, ali i tada nisam ja izvršio izključenje, več sam V. Pročelnik, dok sam za ostale preuzimao svu odgovornost na sebe. Uza sve to, braća su našla bezbroj razloga za klevetanje pod parolom “Teozofska dužnost”. ...

Imade sestara, koje misle, da su one isključivo zato tu, da se njih pita za savjete po svakoj stvari Ezoteričke Škole - inače grozna uvreda. ...

Eto, zbog takovih stvari i sličnih, kazala je dotična sestra ovo: “Naš vodič ne valja, moramo da si nadjemo drugoga, uostalom, osnovati ćemo za Istru novo T. D. W.” ...

Neki stariji članovi misle, da kada ogovaraju svoje suučenike pred mladjima, da će to u njima probuditi neko naročito poštovanje prema njima, a prema ogovaranome mržnju. To je slaba psihologija. Zakon Karme je savršena tezulja. Medjusobno ogovaranje se toliko raspaslo, kao zarazna bolest, da nije čudo što nas obični ljudi kritiziraju. ...

Evo još nešto iz našeg života: Pardon brate, Vi ste partijac, zar ne? Izvinite sestro, ne znam kako ste došli do takove ideje. Pa, ... zar niste Vi bili član odbora bivšeg T. D. ? Pa, jesam, ali sestro draga, to nema nikakove veze sa partijom. Kako da ne, čitavi odbor je bio komunistički, pa ste morali biti i Vi!

Braćo, mislim da ovdje nije potreban nikakav komentar i da tu jasno izbija na površinu bolest uma. ...

Vjerujem, da će svaki od Vas biti toliko jak, da će moći ISTINI pogledati u oči i da će pomno razmisliti o svemu i siguran sam, da će ISTINA pobjediti. To, što se kod nas raspaslo kao zaraza, mora da prestane pod svaku cijenu. Pazite, da Školu zauvijek ne izgubite! ...

Zato ću zamoliti svaku sestru i brata, da mi primitak ovog pisma potvrdi svojim potpisom. Svaki neka pomno razmisli i neka mi najkasnije u roku od 30 dana po primitku ovog pisma odgovori onako, kao on misli, da je najbolje za njega. Želim, da se svaki nadje na onom mjestu, kamo misli, da spada. Bolje je da ostanu troje, pa su lojalni Školi, nego 100 takovih, koji misle, da je Škola stecište i prilika za osobno izživljavanje. Tko mi u roku od 30 dana ne odgovori, smatrati ćemo, da se i šutnjom opredjelio ...! Nakon toga, podnijeti ću izveštaj Vanjskom Pročelniku!

Uz bratski pozdrav,
Vaš odani Vam brat,
Alojz.

Zadnjič obnovljena: januar 2009
Copyright © 2005 Teozofija v Sloveniji