Govor Alojza Piltavra
Round Table Conference - Lutzelau-Weggis, Švica, 4. do 12. julij 1947.
Teozofski radnik, Br. 5/1947

Draga braćo i sestre!

Donašam vam iskrene i srdačne bratske pozdrave ne samo od Vaše uže braće Teozofa, već Vam nosim izliv bratske Ljubavi sviju naroda Jugoslavije.

Čitavi svijet čuo je o neopisivim patnjama Jugoslavenskih naroda za vrijeme rata, no jedva će se moći tko stvoriti pravu sliku sviju grozota i strahota kroz koje su oni prelazili, jer ti napori uistinu daleko nadilaze svako predočivanje.

Kod izbruha strašnog drugog svjetskog rata, jugoslavenski su narodi smjesta shvatili svoju dužnost I stupili hrabro I neustrašivo u obranu ONIH, koje se nepravedno napalo. Oni so najpripravnije i s drage volje položili na oltar najteže žrtve za IDEAL ljudskog napretka I savršenstva.

Okorjeli uslijed patnja, Oni danas podnose sve lične nepravde, koje im se nanose u pogledu ujedinjenja sa onom jugoslavenskom braćom, koji žive izvan današnjih državnih granica. 13 vjekovne patnje, proganjanja i odnarodjivanje, što su jih jugoslavenski narodi podnosili, dobro su nam poznati iz historije i zato baše je sprečavanje njihovog ujedinjenja u jednu bratsku familju, toliko nepravednije. Zaista je već vrijeme, da se tom ispačenom narodu dade jednom jedan miran i ljudski život.

Sve te patnje, moja braćo i sestre, razotkrile su u srcima naših naroda MISTERIJ PRAVDE, koja razvija evoluciju I MISTERIJ LJUBAVI, koja je pokreće, te su tako razvili osečaj pravog BRATSTVA, koje je vrhunac ljepote ljudske duše.

Naši narodi znaju, da je Teozofija kao NAUKA ŽIVOTA jedina u stanju, da razotkrije kako svakom pojedincu, tako I svakom narodu SVRHU ŽIVOTA.

Oni znaju, da je Teozofija kao MUDROST, jedina u stanju da dade kako svakom pojedincu, svakom narodu, tako i čitavome čovječanstvu NAČIN ŽIVOTA.

Noseči u svojim srcima to dvoje kao najveće blago, Oni pozdravljaju svu braću dobre volje po čitavome svijetu, prenoseći im preko Vas SVJETLO JEDINSTVA ŽIVOTA, što ga razvija NOVA DOBA, koje nas vodi do NOGU ONOG JEDNOG, koji si je uzeo zadatak, da izlanča čitavo čovječanstvo u jedno OBITELJ.

Alojz Piltaver

Zadnjič obnovljena: januar 2009
Copyright © 2005 Teozofija v Sloveniji