Za desetu obljetnicu “Teozofije”

Godine 1925 za vrijeme od 11 do 13 jula pohodio je Zagreb tadašnji lični tajnik pokojnoga Pretsjednika Dr. Annie Besant, Dr. George Sydney Arundale, sadašnji Pretsjednik Teozofskoga Društva. Tom je prilikom prvi puta izražena misao o potrebi društvenoga organa. Naredne je godine proboravila u našoj zemlji nekoliko mjeseci gospodja Alice Adair iz Adyara koja je priredila u Zagrebu i zatim u Beogradu vrlo uspjele izložbe slika i reprodukcija indijske umjetnosti. Sav dobitak, u iznosu od sedam stotina dinara, namijenila je i poklonila gda. Adair Jugoslavenskom Teozofskom Društvu, da se pokrene izlaženje društvenog lista “Teozofija”, čiji je prvi broj označen sa - juli 1927. Otada je “Teozofija” izlazila redovno duž deset godina, iako je koji puta poradi nedostatka sredstava, a osobito u svrhu značajnih obljetnica pojedini svezak donio i nekoliko brojeva zajedno.

“Teozofija” je donijela u prvom svom godištu prikaz o biti njenoj kao o osnovnim načelima Teozofije u vezi sa zadacima Teozofskoga pokreta i osnutkom Jugoslavenskoga Teozofskoga Društva u našoj zemlji. Drugo godište iznosi dužnosti i upućivanja mladim studentima okultizma, a treće se izravno priklanja studiju za moć mišljenja. Četvrto i peto godište pohranjuje uspomenu na Osnivače T. D. Helenu Petrovnu Blavatsky i Henry Steel Olcotta prigodom njihove stote obljetnice dana rodjenja. Šesto je godište posvećeno Miru. Sedmo godište sadrži pojedinosti o ličnosti Dr. Annie Besant nakon što je preminula 20 septembra 1933 u Adyaru. Osmo je godište u slavu blagopočivšem Kralju Ujedinitelju, Aleksandru I., novom pretsjedniku Dr. George Sydney Arundaleu i preminulom Biskupu C. W. Leadbeateru. Devetim godištem predano je svijetu značenje Dijamantskog Jubileja šezdesete obljetnice Teozofskoga Društva i Četvrtog Svjetskog Kongresa T. D. u Ženevi uz Plan Pretsjednika za razdoblje od sedam godina i pohod njegov Sekciji Teozofskoga Društva u Jugoslaviji.


“Teozofija” izlazi 6 puta na godinu. - Vlasnik i izdavač: Jugoslavensko Teozofsko Društvo, Zagreb, Mesnička 7, III. Kat. - Odgovorni urednik: Dipl. Ing. Božidar Prikril, Zagreb, Vinkovičeva ul. 9 - Tisak: Zagrebačke Privredne Štamparije - Odgovara: J. Boranić, Mesnička ulica broj 49.

Teozofija - Godina IV. / 1931 / 12 Augusta.
Sadržaj:
Slika H. P. Blavatsky.
Stota obljetnica rođenja H. P. B. - Annie Besant.
Šta je Teozofija? - H. P. B.
Teozofska Himna - Vikontesa de Sande.
Iz Života Helene Petrovne Blavatsky.
Na Braniku - A. B.
Zbogom Helene Petrovne Blavatsky.
H. P. Blavatsky u dvjema svojim prošlim životima.
Ličnost H. P. Blavatsky - C. Jinarajadasa.

Teozofija - Godina VI. / 1933 / Broj 1.
Sadržaj:
Aspiracija
G. Hodson, Naša prilika
J. H. Cousins, Spiritualni Osnovi Mira.
C. Soper, Svjetska Ekonomska kriza
V. Tomić, Teosofija i H.P.B.
G, Hodson, Ono najviše, Znanost i okultizam
G. S. Arundale, Kriza Demokracije

Teozofija - Godina IX. / 1936 / Broj 1 - 2.
Glavni sadržaj:
Pretsjednikova vijest članovima
Otvorena su vrata svima (Dr Annie Besant)
Plan Pretsjednika
Proučavanje svijesti (Dr Annie Besant)

Teozofija - Godina X. / 1937 / Broj 1 - 6.
Sadržaj:
Za desetu Obljetnicu Teozofije
Riječi Uspomene
Govor Pretsjednika u Ženevi 1936
Umjetnost kako da se živi vječno, Rukmini Devi
Doziv Mudrosti, C. Jinarajadasa
Novo Čovječanstvo intuicije, C. Jinarajadasa
Teozofija s općenitnga gledišta, P. M. Cochius
Zapadno znanstveno istraživanje i eterički dvojnik, prof. J. E. Marcault
Dan Mira
Psihoterapija, L. J. Bendit
Tradicija Besant
Intuicija kao instrumenat istraživanja, Adelaide Gardner
Kako ćemo predusresti ratu, Peter Freeman
Kundalini - Zmijska vatra, H. H.
Izvještaj o XIV Kongresu E. F. T. D. u Kopenhagenu, Milica Gradišnik
Vijesti iz Središnjice u Adyaru
Razumijevanje je obilježje teozofskoga rada g. 1937.
Adyar se obnavlja.
Pismo Pretsjednika o ustanovi časnika-posrednika
Pismo Pretstavnika Jugoslavije H. J. Nt. van de Poll-a
Društvene vijesti
Iz Središnjice u Zagrebu
Petrus Marinus Cochius
VIII Kongres i XIV Glavna Skupština