Dr. Igbal Kishen Taimni
1898 - 1978

Sedmega maja 1978 je v starosti 80 let umrl v Luknowu, Indija, Dr. Igbal Kishen Taimni. Dr. I. K. Taimni je bil po poklicu profesor za kemijo na univerzi v Allahabadu. Na svojem strokovnem področju se je ukvarjal predvsem z raziskovalnim delom ter je o tem napisal več kot 50 znanstvenih razprav, ki so izšle v tujih tehničnih revijah. Prijateljem teozofije pa je bolj poznan po svojih knjigah in člankih, v katerih je kot globok poznavalec starih verskih spisov hinduizma uredil njih ezoterično in istočasno tudi praktično razlago. Nakazoval je tudi na mostove, ki vodijo k novim znanstvenim spoznanjem. Njegova knjiga The Science of Yoga (Znanost o Yogi) je najbolj temeljito delo o joga aforizmih Patanjalija kar jih obstaja. Dr. Taimni je bil v zadnjih letih najbolj pomemben ezoterik v teozofskem gibanju.

Dva meseca pred njegovo smrtjo ga je na domu njegove hčerke v Luknowu obiskal urednik novega teozofskega časopisa Phoenix Rising ter ga poprosil za njegovo stališče oziroma mnenje o raznih vprašanjih, ki mu jih je zastavil.

Vprašanje: Mnogi člani sprašujejo, zakaj že toliko časa ni več slišati o Vas. Zakaj ne objavite več nobenega članka o Upanishadah?

Dr. Taimni: Jaz sem, kakor sami vidite, v zadnjem času zelo oslabel. In kar zadeva članke, sem vendar toliko tega napisal! Toda ljudje hočejo vedno nekaj novega, vedno pričakujejo nekaj izrednega, da bi slišali nekaj, kar še niso slišali, kakor da tisto, kar je bilo že povedano, ne bi bilo zadosti!

Vprašanje: Ljudje, in še posebej mlajši ljudje, se čutijo pritegnjeni po večni ... strani duhovne poti, ja, prav lačni so tega. Kakšne metode bi priporočili?

Dr. Taimni: Kdor stremi po duhovnem razvoju, mora najprej razviti moralno stran svoje narave. Brez te podlage je nemogoč bilo kakšen koli duhovni razvoj. To je treba upoštevati ves čas. Mnogi začnejo razvijati svojo duhovno naravo medtem ko njihova moralna stran še potrebuje razvoj, kar končno privede do padca. Vzemite se torej krepko v roke in začnite korak za korakom odstranjevati moralne šibkosti in začnite razvijati vse moralne vrline do zadnje. Potem začnite živeti življenje duhovnega človeka. Moralno čiščenje je prvi korak.

Vprašanje: Kaj je naslednji korak?

Dr. Taimni: Naslednji korak je ta, da se naučite meditirati. Ljudje mislijo, da se morajo, če hočejo meditirati, usesti za pol ure, zapreti oči, pri tem pa mislijo na vse mogoče stvari. To ni meditacija. Meditacija je praktično ravnanje, neka ubranost zavesti. V tej zbranosti ostanite tako kot ste zbrani pri jedi, čitanju ali na sprehodu. Ta zbranost naj bo ves čas v ozadju. To je prava meditacija. Često ljudje sedejo in meditirajo, ampak čim se predajo svojim vsakodnevnim poslom, lažejo, se puste podkupovati ter počno vse mogoče nezaslišane stvari. Na tak način se ne bodo razvijali, ker zanemarjajo svojo moralno naravo.

Vprašanje: Vse, kar pravite, zveni po karma yogi?

Dr. Taimni: Karma yoga je prvi korak. Postati morate neosebni. Če ne boste postali neosebni, ne boste mogli postati duhovni. Karma yoga vas nauči kako postati neoseben; in ko se boste naučili tehnike karma yoge, potem bo prišlo duhovno življenje.

Vprašanje: Toda ali ne mislite, da je vsakodnevna meditacija, dolga kakšne četrt ure ali pa pol ure koristna?

Dr. Taimni: Da, to je povsem v redu. Toda, če se že usedete k meditaciji, morate resnično meditirati, ne pa da pustite vašim mislim, da tavajo sem in tja. Mislite morate na najvišje aspekte življenja, na vaše odnose do Boga, do Mojstra, na ideale duhovnega življenja in ne dovolite uhajati vašim mislim k vsem mogočim posvetnim stvarem.

Vprašanje: Mnogi ljudje, pa tudi marsikateri swamiji, pravijo, da se je potrebno usesti k meditiranju s prekrižanimi nogami, kakor na primer v padmasana legi.

Dr. Taimni: Nikakor, nikakor! Jaz meditiram leže. Kadar meditiramo, uporabljamo razum in ne telo. V Kakšnem položaju se nahaja telo, ni prav nič važno, to ne ustvarja razlike. Važno je samo to, da se počutimo udobno, da lahko pozabimo na telo. To je kvalifikacija dobrega položaja (lege).

Vprašanje: Toda hrbtenica pa le mora biti vzravnana, ali ne?

Dr. Taimni: Ne in ne! Ločiti se morate od fizičnega telesa! Lega hrbtenice ni pomembna. Če dnevno meditirate se vaše mišljenje loči od telesa. Ali razumete?

Vprašanje: To vprašanje prakse se mi zdi zelo važno, ker si toliko ljudi sedaj želi praktičen pouk. Če se jim tega ne nudi, pogosto zapustijo Teozofsko društvo, ker le tega občutijo kot preveč teoretskega in se priključijo raznim gurujem, ki pogosto niso sto odstotno v redu. Morda bi lahko mi v okviru društva ustanovili neko teozofsko yoga šolo?

Dr. Taimni: Jaz sem zelo za to, sam sem delal na tem, toda imamo člane, ki se s tem ne strinjajo. Toda lahko bi bila v vsaki sekciji takšna yoga šola. Resnično v vsaki sekciji!

Vprašanje: Ali imate za takšno yoga-šolo v vidu kašen določen učni načrt?

Dr. Taimni: O, ja. Imam zelo jasno predstavo o tem. Potrebujemo neko število mladih ljudi, ki bi se povsem posvetili tej nalogi. Ti seveda ne bi smeli iti zjutraj v službo in se nato vračati zvečer ter pričakovati, da bi v tej smeri opravili veliko dela. Za njih preživetje bi bilo potrebno ustvariti potrebna sredstva. Skrbno bi si morali pripraviti načrt, temeljito preštudirati yogo in nato poskusiti pričeti z yoga-šolo. Takšna šola obstaja v Krotoni v Kaliforniji.

Vprašanje: Toda mnogi ljudje imajo yogo za nekaj nevarnega. Obstaja mnogo knjig, ki svarijo pred yogo.

Dr. Taimni: Yoga se prične z moralnim razvojem. Nato sledi asana. Vse to je popolnoma nenevarno. Sledijo dihalne vaje. Ritmično vdihovanje in izdihovanje ni nevarno. Pranajama pa postane nevarna, če zadržujete dih - Kumbhaka. Ni pa prav nič nevarno, če izmenoma dihate skozi levo in desno nosnico, dokler ne zadržujete diha. Berite Vivekanandino Raja Yogo, to je dobra knjiga! Toda pri vseh ostalih korakih navzgor je potrebna previdnost. Brez usposobljenega guruja prav lahko zapadete v zablodo.

Vprašanje: Večina informacij o Mojstrih izhaja iz knjige Mojstri in pot, ki jo je napisal C. W. Leadbeater. Toda ta knjiga je bila objavljena leta 1925. Ali so te informacije še točne, ali se je med tem kaj spremenilo?

Dr. Taimni: Da, nastale so mnoge spremembe. Mnogi Mojstri so lahko medtem že zapustili svoja telesa, toda to ni važno. Bistvo je v tem, da svojo zavest spojite z zavestjo Mojstra. Mojstri so še vedno tu, čeprav ne fizično. To stvari nič ne spremeni. In tudi sicer bi vam to nič ne pomagalo, če bi jih fizično videli. O tem nima smisla razmišljati. Raje se razvijte. V kakršni smeri se boste razvijali, v takšni smeri boste prišli v stik z ljudmi z višjo zavestjo. In na koncu boste lahko prišli v stik s svojim lastnim Mojstrom.

Prevod: Anton Jesse

Zadnjič obnovljena: januar 2009
Copyright © 2005 Teozofija v Sloveniji