Godišnji izvještaj predsjednika Teozofskog društva
Izvještaj predat na skupštini u Ljubljani, 9. maja 1982.

Poslijednjih dvanaest mjeseci proteklo je u znaku rastuće aktivnosti, karakteristične za zadnjih nekoliko godina rada našeg društva. Ta se aktivnost najvise oćituje u sve većem broju predavanja, sve većem broju publikacija, te u odgovarajućem porastu broja članova.

Članstvo: Naše Društvo i dalje ima 7 krugova, sa ukupno 211 članova - stanje od 1. maja 1982.

Krug

Broj članova

 

 

Služenje - Ljubljana

35

Bratstvo - Ljubljana

20

Razumevanje - Celje

8

Rukmini - Vojnik

7

Istina - Beograd

17

Ljubav - Rijeka

7

Sklad - Zagreb

116

Ukupno

211

Broj članova, dakle, i dalje pokazuje tendenciju postepenog ali stalnog porasta. Broj aktivnih članova tekom prošlih godina kretao se ovako:

Broj članova

 

Septembar 1978

113

Septembar 1979

130 - povečanje od 17

Septembar 1980

155 - povečanje od 25

Maj 1981

171 - povečanje od 28

Maj 1982

211 - povečanje od 40

Treba napomenuti da do tog porasta članstva dolazi usprkos činjenici da u principu stalno odvraćamo ljude od učlanjenja, govoreći im da ne dolaze primati već davati, da ne očekuju da će u Društvu nešto dobiti, a da i ono što se pruža u Društvu, kao predavanja i publikacije, sve je dostupno i nečlanovima.

Publikacije: Budući da se časopis TEOZOF štampa u offset tehnici, koja je skupa i zahtjeva posebnu pripremu teksta, časopis izlazi svega jednom do dva puta godišnje. Da bi se popunila praznina i omogućilo informiranje članova i u periodu između dva broja, od jeseni prošle godine pokrenut je bilten Jezgra, koji po potrebi izlazi jednom mjesečno ili svaka dva mjeseca. Jezgra se umnožava šapirografom, a šalje besplatno svim članovima i interesentima. Do sada je izašlo ukupno pet brojeva.

Za nove članove pripremljena je mala brošura sa tekstom kojim se bivši predsjednik međunarodnog Teozofskog društva, N. Sri Ram, obraća novim članovima. Ta će se brošura u buduće slati svakom novom članu skupa sa članskom kartom.

Za interesente koji tek počinju dolaziti na naša predavanja pripremljena je posebna brošura u kojoj je odgovoreno na sva značajnija pitanja koja nam ljudi najčešće postavljaju, kao npr.: Što je to Teozofija? Kakva su nam učenja? Što dobijam učlanjenjem u Društvo? Kakve su dužnosti članova i što se od njih očekuje? Da li su članovi religiozni? Šta mislimo o drugim školama, organizacijama i ućiteljima? Kako mogu pomoći u radu Društva?

Štampan je i naš prvi katalog knjiga i publikacija. To je prvi put od kada naše Društvo postoji. U katalog su ušle i knjige objavljene još prije rata, kao Do nogu Učitelja od Alcyona i Astralna razina od Leadbeatera, a kojih još imamo u zalihi, kao i razne knjige i skripta umnožena tokom zadnjih par godina, kao Priručnik za aspirante, Radža Yoga od Vivekanande, Put u sebe od Roberta Siringa, Majstori i učenici od Clare Codd, i druge. Većina ovih umnožena je šapirografom. Osim toga, u katalog su ušle i neke knjige koje su tek u pripremi, ali se njihovo izlaženje očekuje u dogledno vrijeme.

Knjige koje su upravo u pripremi su: 7 meditacija od B. R. Mullika, Svjetlo na Stazi od Mabel Collins, novo izdanje Do nogu Učitelja (u offset tehnici), Karma Yoga od Swami Vivekanande i Čovjek vidljiv i nevidljiv od Leadbeatera.

Osim toga, u katalog su ušla i razna predavanja koja su održana u pojedinim krugovima, a zatim umnožena, da bi time postala dostupna i drugim članovima izvan tih krugova. To su, između ostaloga, predavanja o misterijama Tibeta, drevnog Meksika i drevnog Egipta, zatim o Pitagorejskoj školi, o Psihičkim moćima, o Yogi.

Predavanja: Javna predavanja, za širi krug ljudi, održavana su uglavnom u Zagrebu i Ljubljani, a u drugim gradovima (Rijeci i Beogradu) samo povremeno, kada su naši predavači tamo gostovali. U Zagrebu su održavana redovita predavanja, jednom tjedno, sa oko 60 do 100 prisutnih članova i interesenata.

Osim ovih javnih predavanja, svaki krug ima još i svoje redovite sastanke, na kojima se obavlja dublji studij.

Tečaj Atma-Vidye, koji su pripremili članovi kruga “Bratstvo”, i dalje se uspješno odvija i u Zagrebu.

Pored ovoga, u Zagrebu postoji i mala devocijska grupa, koja posebno radi na razvijanju srca.

Gosti: tokom protekle godine nije bilo mnogo gostiju. Očekivali smo da će nas posjetiti B. R. Mullik iz Indije, te da će prisustvovati našoj Ljetnoj školi, ali je zbog bolesti bio spriječen. Kasnije smo saznali da je i preminuo. Nedavno smo očekivali i Rohit Mehtu ali ta posjeta nije bila ostvarena iz čisto financijskih razloga, budući da naša sekcija nije bila u stanju platiti putne troškove za njegov dolazak i odlazak iz Jugoslavije.

Tako smo od posjetilaca imali samo Heleen Raven (iz Holandije), Benjamin Cremea (iz Engleske) i Caroline Will Rossa (iz Sjedinjenih Država), koji su bili samo na proputovanju kroz našu zemlju.

Filmovi: Filmovi The Universal Flame (Univerzalni Plamen) i How Many Lifetimes (Koliko života), koje je snimila Američka sekcija T. D.-a, a koje je E. Kupio vlastitim sredstvima i donio prošlog ljeta prikazani su već u Beogradu, Ljubljani i Rijeci. Iz tehničkih razloga još nisu prikazani u Zagrebu, ali i to će se obaviti uskoro.

U svim našim krugovima prikazan je i film sa Festivala uma, duha i tijela (8mm u boji, u trajanju od oko 20 minuta) koji je E. snimio u Londonu, popraćeno kraćim predavanjem.

Većina javnih predavanja tokom zadnjih nekoliko mjeseci popraćena je dijapozitivima, a često i muzikom sa kaseta, te se tako sve više približavamo audiovizuelnom prezentiranju teozofskih ideja.

Tečajevi: Osim tečaja Atma-Vidye, koji traje više godina, tokom prošle godine u dva navrata su održani tečajevi za početnike, to jest osnovni tečaj Teozofije. Sada se priprema izdavanje tog tečaja u obliku knjige.

Kontakti sa interesentima: Zahvaljujući katalogu knjiga i sve brojnijoj literaturi, javlja nam se sve više ljudi iz manjih mesta izvan centara gdje već imamo krugove. Tako nam se javilo interesenata iz dvadesetak gradova širom zemlje, uključujući npr.: Banja Luku, Bajinu Baštu, Osijek, Kraljevo, Negotin, Sarajevo, Suboticu, Svrljig, Zvornik, Orašje na Savi, itd. Time naše društvo ulazi u novu fazu otvaranja prema van, za razliku od raniji godina kada je pretežno bilo ograničeno na gradove u kojima su postojali krugovi. Ove kontakte i distribuciju literature vodi L. Š.

Problemi: Od značanih problema s kojima se naše Društvo susreće, mogli bismo izdvojiti tri.

1) Pronalaženje odgovarajuće prostorije za sastanke i predavanja, te za držanje biblioteke predstavlja jedan od velikih problema kruga u Zagrebu. Prostorije za javna predavanja se iznajmljuju i iz raznih razloga često moraju mijenjati, a pogodnu prosto­riju za knjižnicu još nemamo. Na tome treba poraditi, i tu bi se svi članovi treball založiti da se pronađe neko rješenje.

2) Praznovjerje pojedinih članova predstavlja drugi problem. Takvi članovi daju sasvim krivu sliku o našem društvu. Ima par članova koji su u stanju vjerovati u svašta. Ako izgube ključeve od stana, to su im “duhovi” sakrili. A ako imamo određenih problema sa prostorijama, to pripisuju određenoj ilustraciji koju smo objavili u časopisu, kao da ta ilustracija ima neko magijsko zna­čenje. Oni koji šire takve ideje i oni koji jih prihvaćaju i prenose dalje treba da znaju da takve praznovjerne besmislice nemaju nikakve veze sa Teozofijom (drevnom mudrošću).

3) Treći problem sa kojim se Društvo već godinama susreće je razorna djelatnost našeg bivšeg predsjednika, čiji se rad u posljednje vrijeme sastoji pretežno u destruktivnom kritiziranju svega što radimo, u ometanju pojedinih naših sastanaka (čiji tok nastoji skrenuti na eme koje su njoj interesantne, a to se opet svodi samo na kritiziranje), i u pisanju podpaljivačkih pisama onim članovima za koje smatra da može utjecati na njih. Ta njena aktivnost dostigla je vrhunac ove godine, kada je pisala predsjednici međunarodnog Teozofskog društva i tajniku Teozofskog društva u Evropi, ocrnjujući našu sekciju i njenog predsjednika. Kao glavni argument protiv nas koristila je članak iz časopisa Intervju od 25. 12. 1981., u čijem se jednom dijelu spominje E. T. Svima je jasno da je članak neozbiljan i senzacionalistički, te da novinarka nema pojma o višim duhovnim idealima i da ništa nije shvatila. A M. G. Ne samo da se spustila tako nisko da uopče koristi takav članak kao neki argument, već ga je i sasvim krivo prevela, dajući gospođi H. H. i R. B. Utisak da novinarka ima izvanredan uvid u bit stvari, da poznaje vrijednosti pravog, višeg okultizma, te da je njen članak izvanredno objektivan i realističan, dok je on, naprotiv, totalno iskrivljen upravo zbog novinarkinog neshvačanja stvari i zbog njene želje da stvar prikaže što više senzacionalistički.

Takva aktivnost M. G. toliko je ocrnila naše Društvo da je R. B. čak zakljućila da bi bilo nepoželjno da nam dođu u posjetu članovi iz drugih zemalja (kao što su mladi članovi iz Grčke namjeravali učiniti ovog ljeta) da se ne bi “zarazili tim smećem”. Ovo posljednje su R. riječi.

Članovi su praktično jednoglasno protiv takvog M. djelovanja, i ona je upozorena od strane upravnog odbora da ako ima ikakve prigovore na rad Društva ili na aktivnosti pojedinih članova, te primjedbe treba uputiti na zvaične organe društva: upravni, nadzorni odbor ili disciplinsku komisiju, a ne da zaobilazi te regularne kanale i da nama svima iza leđa piše pisma u inozemstvo.

Što se tiče E. aktivnosti, koje M. napada, tu su, objektivno govoreći, mišljenja članova donekle pomiješana. Većina članova koji poznaju M. vide da je to samo još jedan u čitavom nizu napada i križarskih pohoda koje M. preduzima protiv svega i svakoga , što joj je već prešlo u naviku pa ne može živjeti bez toga. Večina članova čudi se tolikoj zas1ep1jenosti pojedinaca i toliko uskom gledanju, čudi se tako negativnim i crnim stavovima onih koji izgleda nisu u stanju vidjeti čistoću duhovneg stremljenja nigdje izvan granica svog vrlo uskog horizonta. A ponajviše se čude smionosti i čak drskosti onih koji napadaju nešto o čemu ništa ne znaju, jer nikada nisu ni vidjeli Plesove univerzalnog mira ni prisustvo­vali tečaju mentalne dinamike.

Jedan broj članova ipak smatra da bi te razne aktivnosti trebale biti odvojene od teozofskog društva. Krug “Služenje” u Ljubljani posebno je tražio određena razjašnjenja u vezi sufi plesa i mentalne dinamike. Ta je rajašnjenja i dobio. Osim opčih razjašnjenja o prirodi tih aktivnosti, postavljena su E. Još posebna četiri zahtjeva (na sastanku 1. 4. 1982., u Ljubljani). Ti zahtjevi uručeni su E. u pismenom obliku na sjednici upravnog odbora u Ljubljani, 10. 4. 1982., a glase:

1) da se pri svakoj takvoj aktivnosti objasni učesnicima da se one ne vrše u okviru T. D.-a, i da su to E. privatne aktivnosti, koje nisu u vezi sa radom T. D.-a.;

2) da E. objasni u kom okviru je organizirao do sada te sastanke, to jest dali u okviru T. D.-a i dali ih je prijavljivao u skladu sa zakonskim propisima;

3) da objasni u koje je svrhe upotrebio primljene iznose za tečajeve, po odbitku putnih troškova i ostalih izdataka;

4) da neka bolje obavlja rad predsjednika društva, i da ga stavi na prvo mjesto, osim naravno svoje službe, te da samo ostatak vremena posveti i drugim aktivnostima koje ne komprimitiraju naše društvo; budući da krug “Služenje” smatra da je posao predsjednika T. D.-a tako opsežan da zahtjeva punu pažnju, te da bi teško ostalo vremena za druge aktivnosti.

E. je već na istoj toj sjednici odgovorio na točke 1) i 2) da su se te aktivnosti i do sada odvijale izvan Društva, najčešče u organizaciji raznih Yoga grupa širom zemlje, te da se ni kod sufi plesa ni kod mentalne dinamike Teozofsko društvo nije uopče spominjalo, a tako će i dalje biti.

U vezi točke 3) sami članovi upravnog odbora odbacili su to kao nepotrebno objašnjenje, ali je E. ipak spomenuo da se radi o minimalnim svotama novca te da se sve to opet koristi za srodne aktivnosti sa duhovnim ciljevima. Na primjer, za nabavu teozofskih filmova od američke sekcije, što je E. sam financirao, ili za pripremanje vlastitih filmova (npr. o vegetarijanstvu) i dijapozitiva koji prate naša teozofska predavanja, a štedi se i za objavljivanje čitavog niza publikacija koje su još u planu.

U vezi točke 4) treba napomenuti da su se sve dosadašnje kritike odnosile samo na vanjske aktivnosti, a nitko se nije žalio da E. ne posvećuje Društvu dovoljno vremena. Naprotiv, nitko ne sumja da je zagrebački krug najaktivniji upravo zbog poticaja koji mu je dao E., a to se posebno odnosi i na izdavačku djelatnost.

Sve dodatne aktivnosti, mentalna dinamika i plesovi univerzalno mira, nisu ni malo komprimitirali Društvo, već su, naprotiv, pobudili jedan zdravi interes za teozofiju kod svakog tko je saznao da je E. član tog društva. Zbog toga se može slobodno reći da M. diže nepotrebnu prašinu oko svega toga, ocrnjujući nešto što je lijepo i čisto, a u slučaju sufi plesa čak i svetu.

Tim svojim napadima samo isprazno troši svoju energiju a i nama svima oduzima vrijeme navodeći nas da stalno iznova objašnjavanje onoga što je već više puta objašnjeno, te skrečući naše sastanke sa konstruktivnih smjerova na sasvim besplodne i nepotrebne diskusije, obojene sa previše emocionalnih ispada.

Najžalosnije je to što je M. izgleda sasvim izgubila zanimanje za istinu. Nije od E. tražila nikakvo razjašnjenje u vezi događaja u Beogradu, to jest u vezi sufi plesa održanog tamo i opisano u časopisu Intervju, već se zadovoljila sa totalno neobjektivnim novinarskim izvještajem. A na sva objašnjenja koja joj je E. ranije davao, u više navrata, sasvim se i uporno ponavlja optužbe o hipnozi, magiji i astralnim moćima, sa ćime ni jedna od E. aktivnosti nema nikakve veze.

Takvo M. delovanje već je odbilo mnoge ozbiljne interesente od učlanjenja u Društvo, te je zbog toga treba javno opomenuti. Žalosno je da jedna naša dugogodišnja članica sada tako razorno djeluje, a još je žalosnije ako bude potrebno prema jednom bivšem predsjedniku našeg Društva poduzimati i disciplinske mjere, ali ćemo i na to biti prisiljeni ako ona i nakon tolikih opomena ne prekine sa takvom aktivnošću.

Ljetna škola: Naša sedma po redu ljetna škola u Gozd Martuljku bila je vrlo uspješna, kao i sve ranije. Bilo je i nekih teškoća već zbog samog velikog broja učesnika, oko sto, što je vi nego ikada do sada. Međutim, u mnogome je ova ljetna škola bila i bogatija programom i uspješnija od ranijih. Glavna tema, meditacija, obrađivana je sa dva razlićita ali komlementarna aspekta: aspekta mudrosti i aspekta ljubavi, to jest Đnjana i Bhakti. Predavanja o ta dva pristupa provlačila su se tokom čitavog kampa, i održavala svakog jutra.

Osim ovoga, imali smo i predavanja i vježbe iz Polarne terapije, razgovore o Vedanti, posjet iscjeliteljke Terezije Kadunc, jutarnje vježbanje hatha-yoge na livadi, i karma-yoge u kuhinji, jedno predavanje o kriya-yogi, par predavanja o smrti, reinkanaciji i karmi, prikazivanje dijapozitiva sa Festivala uma, duha i tijela u Londonu, pjevanje duhovnih pjesama oko logorske vatre, i još mnogo toga.

Kao i obično na ovim kampovima stvorila se jedna izvanredna atmosfera, što su svi osječali. Jedna članica koja je prisustvovala i mnogim ljetnim školama u drugim zemljama izrazila je to ovako: “Zanimljivo, ovdje se riječ “teozofija” ne spominje stalno, ali se razvila jedna bratska atmosfera kakve nema ni na mnogim međunarodnim ljetnim školama i kampovima.” Cilj je, naravno i bio da se teozofija živi a ne da se o njoj samo priča.

Izdavačka komisija: Budući da se u posljednje vrijeme umnožava sve više literature, formirana je izdavačka komisija, čiji je zadatak da pregleda i odobri svaku novu knjigu koja se bude štampala u ime Društva. Da bi knjiga bila odobrena, mora biti pregledana od strane bar dva člana izdavačke komisije i jednog člana upravnog odbora, koji se moraju saglasiti sa time. Osnovno što se traži je da knjiga ima teozofsko usmjerenje te da je jezično dotjerana i lektorirana (što do sada nije uvijek bio slučaj). Članovi izdavačke komisije su: ....

Budući rad: Rad po krugovima i u studijskim grupama nastavlja se uobičajenim tempom. Isto tako i organizacija ljetne škole, koja predstavlja več uhodanu stvar i koja je dostigla zavidnu visinu, što sada treba nastojati i održati. Na tom področju nema većih problema.

Težište pažnje treba sada staviti na ostvarenje zaista obimnog izdavačkog plana, prvo ovršenje svih več započetih publikacija, a zatim i dalje sa pripremom novih. Na tom področju može se još mnogo toga postići, ali nema dovoljno radnika. Planovi so zaista optimistički, i ono što je do sada već urađeno predstavlja veliki uspjeh, ali se pomalo javlja i određeni amor, jer veći dio tereta pada na svega šaćicu ljudi. Potrebno je još pomagača, u prvom redu za prekucavanje teksta pisaćom mašinom, za lektoriranje i za vršenje korekture teksta neposredno prije štampanja, kao i za poslove oko slaganja i uvezivanja knjiga, te njihovog odašiljanja poštom.

Potreba za malim odmorom osjeća se kod skoro svih koji su najaktivniji kako u izdavačkoj djelatnosti tako i u organiziranju i vođenju sastanka, no to je več i prirodno za ovo doba godine, kada se aktivnosti kao i obično prekidaju krajem petog mjeseca (ili početkom šestog), no na jesen nastavljamo sa novim elanom, obogaćeni i iskustvom ljetne škole, koja će sigurno ponovno inspirirati mnoge članove na nove poduhvate.

P. S. Promjene statuta T. D.-a prihvačene na prošloj godišnjoj skupštini (maja 1981.) odobrene su od strane nadležnih organa 21. decembra 1981.

P. P. S. Pojavile su se glasine o nekom odvajanju naše sekcije od Adyara, koje nemaju nikakve osnove. Naša sekcija i dalje ostaje vjerna Teozofiji i radi normalno dalje, bez ikakve pomisli o bilo kakvom odvajanju.

Emilio Trampuž
Predsjednik T. D. U SFRJ

Zadnjič obnovljena: januar 2009
Copyright © 2005 Teozofija v Sloveniji