Godišnji izvještaj predsjednika Teozofskog društva
Izvještaj predat na skupštini u Ljubljani, 8. maja 1983.

Protekla godina bila je vrlo značajna za razvoj Teozofskog društva u Jugoslaviji, i to iz više razloga:

- riješili smo niz problema koji već godinama muče društvo, pročistili smo članstvo onih neaktivnih (ostaje nam manje, ali onih vrijednijih), i zacrtali smjer koji prvenstveno vodi računa o održanju ravnoteže između konzervatizma i krajnjeg radikalizma.

- ostvarili smo niz uspješnih izdavačkih poduhva­ta, i još nekoliko ih je pred završetkom, čime je učinjen velik korak u pravcu približavanja teozofije većem broju tragalaca.

- za nama je i još jedna ljetna škola, osma po redu, koja možda nije bila toliko uspješna kao neke prethodne, ali nas je mnogo toga naučila. U prvom redu, naučili smo da bez zajedništva i prave suradnje nema uspjeha.

- aktivirano je više radnih i studijskih grupa, te osnovan jedan novi krug (Feniks u Zagrebu). Tako se istovremeno radi na više polja i paralelno obavlja veći broj aktivnosti. Imamo studijske grupe u kojima je naglasak na sticanju dubljeg razumijevanja, devocijske grupe s naglaskom na dubljem doživljavanju (nutarnjem, osjećajnom, intuitivnom) i radne grupe s naglaskom na praktičnom služenju (posebno na polju opskrbljivanja literaturom, za kojom postoji ve­lika, neutažena žeđ). Uz brojna predavanja, tečajeve i grupni rad, posebno u Zagrebu, mnogi interesenti često su u nedoumici na koje bi sastanke išli, jer ne stignu na sve!

Razmotrimo ove točke detaljnije.

1. Članstvo: Upravni odbor je mjere u pravcu podizanja kvalitete članova poduzeo. Ustanovljeno je da se ljudi često učlanjuju iz sasvim krivih razloga. Ponekad se učlanjuju samo zato jer misle da jedino na taj način mogu dolaziti na naše sastanke. Ponekad ih motivira želja za dobivanjem posebnog statusa, posebnog tretmana; te ubrzo razočarana odlaze kad to ne dobiju. Ponekad se učlanjuju samo zbog toga što ih je fascinirala ličnost nekog od naših članova. Relativno ih je malo onih koji razumiju smisao postojanja našeg društva i funkciju članstva u tom društvu. Mnogi imaju vrlo maglovite ideale koji se brzo rasplinu. Rijetki ustraju nakon pojave prvih teškoća.

Rezultat toga je da se ljudi učlane na brzinu, a zatim vrlo brzo nestanu i godinama ne čujemo ništa o njima, tako da imamo više članova na papiru nego li stvarno aktivnih i kvalitetnih. Zato je upravni odbor odlučio da se ozbiljnije postavi prema tom pitanju, djelujući na tri načina:

a) da se nikoga ne primi u članstvo čim to prvi put zatraži. Svakog interesenta treba srdačno primiti, ali mu dati vremena da se dobro i temeljito upozna sa društvom prije nego što se učlani, da upozna i naše slabosti i probleme, i da se konačno učlani da bi dao svoj doprinos a ne sa željom da bi nešto više primio. Procijenjeno je da bi za to upoznavanje trebalo bar 6 mjeseci, a možda i čitava godina.

b) da se brišu iz članstva pasivni članovi koji se godinama ne javljaju, budući da predstavljaju samo dodatno administrativno opterećenje. Naravno, u skladu sa statutom, prije brisanja svakog se člana upozorava dva puta pismeno. Mnogi su nedavno dobili takve opomene. Pri tome treba istaći da nije toliko bitno samo plaćanje članarine, već u prvom redu to da li se dotični još osjeća članom i namjerava li na bilo koji način pomoći u radu društva.

c) Da se u iznimnim slučajevima pojedini član i isključi ili da se nekome ne odobri učlanjenje ako se zaključi da bi dotični štetio ugledu društva.

Kao rezultat tih mjera, do sada je iz društva istupilo trinaest članova, a za još sedmero smatramo da im je članstvo isteklo, budući da smo izgubili svaki kontakt sa njima. Neki se jednostavno nisu javili, ni nakon druge opomene, a sa nekima ne možemo ni uspostaviti kontakt jer su se preselili a ne javljaju se.

Promjene u članstvu tokom protekle godine bile su slijedeće:

Novi članovi

51

Ispisali se

13

Članstvo isteklo

7

Umrli

3

Ukupno

23

Razlika

+ 34 člana


Stanje po krugovima na dan 8. maja 1983

 

Služenje - Ljubljana

33

Bratstvo - Ljubljana

30

Rukmini - Vojnik

7

Razumevanje - Celje

6

Istina - Beograd

29

Ljubav - Rijeka

7

Sklad - Zagreb

92

Feniks - Zagreb

35

Nevezani član društva

1

Ukupno

245

2.Rad krugova i pojedinaca: O radu svakog pojedinog kruga ćut ćemo detaljnije iz njihovih izvještaja. Ipak, treba istaći rad onih koji su tokom posljednjih godinu dana pokazali posebno zalaganje. Pohvale su zaslužili:

- J. S. (voditelj kruga “Feniks”) - za sistematski i ozbiljan rad na prenošenju drevne mudrosti, za vođenje brojnih ciklusa predavanja, te za sposobnost da svoj entuzijazam prenese i na druge. Taj rad kulminirao je u formiranju novog kruga, pod imenom “Feniks”.

- V. R. (tajnik društva) - za veliki teret koji je preuzela na sebe u vođenju društva, ostvarivanju izdavačkih projekata, te koordiniranju svim fazama pripreme naših publikacija, od pisanja i prevođenja do grafičkog uređenja. Njenoj inicijativi i trudu imamo zahvaliti za postojanje Jezgre, časopisa Staze, kao i za konačno ostvarenje knjige Čovjek vidljiv i nevidljiv, 7 meditacija, i mnogih drugih publikacija.

- A. J. i S. P. - za marljiv i nese­bičan rad na umnožavanju literature. Ova dva vrijed­na momka uložila su mnogo sati rada na umnožava nju Jezgre, raznih predavanja, skrupata, knjiga, i društvenih obavijesti, radeći na ručnom šapirografu društva.

- L. Š. - za izuzetno vrijedan rad u omogućavanju interesentima širom naše zemlje da se informiraju o našem društvu i dođu do naše literature. Ona je zaslužna za preko 50% prodane literature, tj. za sve knjige koje se šalju pouzećem.

- Z. F. - za izvanredno umjetničko i tehničko ostvarenje ilustracija za knjigu Čovjek vidljiv i nevidljiv.

- I. J. - za uspješan poticaj rada kruga “Istina” u Beogradu.

- R. T. - za konstantan rad u krugu “Istina” u Beogradu, još prije nego što je I. došao. Za održavanje beogradskog kruga nakon što je N. B. umro a R. se povukao.

- Svi voditelji krugova - za neumoran rad u kome su najčešće bili prepušteni sami sebi.

- G. V. - za veliki trud kuji je uložila u pripremanju izuzetno bogate zakuske za ovu skupštinu, nahranivši tako sedamdesetak ljudi, te za isti takav trud na pretprošloj skupštini, koja je također održana u Zagrebu.

3. Rezime i smjernice: Mnogo je učinjeno u pravcu podizanja kvalitete članstva, podizanju kvalitete publikacija, uspostavljanja većeg broja aktivnih manjih grupa, itd.

a) Mogli bismo učiniti još i veće stvari kada bi se više članova posvetilo radu;

- kada bi se više ljudi uključilo u distribuciju literature;
- kada bismo se aktivnije uključili u prikupljanju pretplata za Čovjeka, vidljivog i nevidljivog.
- kada bismo se više pripremali za prenošenje svojih znanja i iskustava na druge, umjesto da sebično uživamo u osjećaju da smo postigli bog-zna-što ako smo pročitali koju knjigu više od drugih;
- kada bismo se više uključili u organizaciju raz­ličitih aktivnosti u društvu.
Sve to su rani oblici davanja.

b) Treba naglasiti da je naš rad prvenstveno u razvijanju duhovnih vrijednosti a ne bavljenje isključivo fizičkim ciljevima i fizičkim sredstvima. U posljednje vrijeme postaju sve popularniji razni putevi za sticanje i očuvanje zdravlja. Metoda ima bezbroj: hatha yoga, vegetarijanstvo, makrobiotika, masaža, akupunktura, akupresura, pročišćenje atmosfere pomoću vatre (Agni Hotra), i slično. Sve su to zanimljive pojave, i ne negiramo činjenicu da na zdravje treba paziti, ali ono ne smije postati samo sebi cilj. Zdravlje je samo sredstvo, pomagalo, jedna od prvih faza ili preduvjeta za daljnji put. I sve gore spomenute metode samo su pomagala ... Naš je cilj daleko viši.

Mnogi se, međutim, izgube u ovom zanimljivom svijetu fenomena. Sve daju za zdravlje, i zdravlje postaje vrhovni ideal. Što se time postiže? Životinje žive u skladu sa prirodom i ne oboljevaju kao čovjek, ali su ipak samo zdrave životinje. Čovjekov cilj je viši i od samih zvijezda. Treba tražiti pravu duhovnu hranu, i uroniti u nju, a ne gubiti vrijeme na kemijskim analizama fizičke hrane.

c) Mnogima još nije jasno da naše društvo ne zastupa takozvani “psihički” razvoj već ga smatra u najvećem broju slučajeva negativnim i štetnim. Mi se zalažemo za duhovni razvoj.

Do nesporazuma ponokad dolazi zbog različitog definiranja riječi “psihički”. Kad kažemo “psihički” ne mislimo na patološku ravnotežu i razne mentalne sposobnosti. U teozofskoj literaturi se pod “psihičkim” podrazumijeva razvoj tzv. psihičkih moći, parapsiholoških sposobnosti, medijumizma, padanja u transeve i sl. Sve takve pojave smatraju se negativnima. To je tako­zvani niži psihizam.

Mi potičemo i nastojimo razviti više sposobnosti, više aspekte čovjekovog bića, kao što su mudrost, intuicija i univerzalna duhovna ljubav. Razvijanje bilo kakvih moći bez predhodno razvijene mudrosti i ljubavi može samo štetiti, u prvom redu onome tko ih je razvio.

Osim toga, razvojem duhovnih vrijednosti, psihički razvoj postaje nezanimljiv. Kako kaže Taimni: “Kada svane Sunce duhovne ljubavi, sve sitnije zvijezdice izblijede.”

Emilio Trampuž
Predsjednik T. D. U SFRJ

Zadnjič obnovljena: januar 2009
Copyright © 2005 Teozofija v Sloveniji