Začetki teozofskega gibanja na Hrvaškem

Začetki teozofskega gibanja na Hrvaškem so tesno povezani z Avstrijsko sekcijo Teozofskega društva in njenim ustanoviteljem, škofom LKC (Liberalne Katoliške Cerkve), Johnom Cordesom. Tako so se leta 1922 loži na Dunaju priključili Valerija Mayerhoffer, prof. Jelisava Vavra, Milena Šišić, Marija in Ivan Butković. Ta skupina se je redno sestajala na domu Valerije Mayerhoffer in preučevala temeljne misli o teozofiji in okultizmu.

17. januarja 1924 je po obisku dr. G. S. Arundalea, tedaj osebnega tajnika predsednice Teozofskega Društva Annie Besant, ta skupina sklenila ustanoviti Ložo Teozofskega društva v Zagrebu. Julija 1925 pa je nato dozorela potreba po ustanovitvi Jugoslovanske sekcije Teozofskega društva.

Prof. Jelisava Vavra se je nato leta 1925 udeležila 50. obletnice Teozofskega Društva v Adyarju in ob vrnitvi prinesla s seboj Charter, ki je priznaval ustanovitev Jugoslovanske sekcije Teozofskega Društva s sedežem v Zagrebu in ki je bil datiran na dan 14. 09. 1925.

Vse do druge svetovne vojne je bilo Jugoslovanska sekcija tesno povezana z Avstrijsko, z njenim generalnim sekretarjem, g. Fritzem Schleiferjem, njenim tajnikom, g. Karlom Riedlom in njenim ustanoviteljem, škofom Johnom Cordesom, pa tudi s kasnejšim predsednikom Teozofskega Društva, dr. G. S. Arundaleom in njegovo ženo Rukmini Devi.

Več v članku g. Milice Gradišnik: Historijat Teozofskog Društva, iz 1. št. glasila Teozofski Radnik iz leta 1947 in njenemu poročilu: O osnutku Teozofskog Društva, Izvršnemu Odboru Teozofskega društva v SFR Jugoslaviji, leta 1974.


To je drugi v nizu člankov, ki naj bi predstavili zgodovino teozofskega gibanja v Sloveniji in bivši Jugoslaviji. Temelji na trenutno dostopnih podatkih in je zasnovan razvojno, tako da bo sproti dopolnjevan z novimi spoznanji. Zato bralce vljudno naprošam, da tvorno sodelujejo pri tej predstavitvi z njim dostopnimi podatki, ki bi nadalje osvetlili zgodovino teozofskega gibanja v Sloveniji in bivši Jugoslaviji.

Anton Rozman

Zadnjič obnovljena: januar 2009
Copyright © 2005 Teozofija v Sloveniji