Začetki teozofskega gibanja v Sloveniji

Doslej znani podatki o začetkih teozofskega gibanja v Sloveniji izhajajo iz biografije prve predsednice Teozofskega društva v Rusiji, g. Ane Kamenski, ki jo je napisala g. Helena Pisareva. Slednja v njej omenja, da je leta 1901 obiskala Riklijev [1] Zdravstveni zavod na Bledu in tam srečala skupino tridesetih do štiridesetih ljudi, ki so se nekako razlikovali od ostalih gostov. Ena od teh, Angležinja g. Hamilton, ji je povedala, da gre za teozofe. Medtem ko ji je drug predstavnik te skupine, g. W. B. Fricke, tedaj generalni sekretar Nizozemske Sekcije Teozofskega Društva, izročil nekaj teozofskih knjig in jo seznanil z gibanjem.

G. Pisareva nadalje omenja, da je Riklijev zavod na Bledu, leta 1904, obiskala tudi g. Ana Kamenski. Razlog za njen prihod je bila želja po obnovi zdravja, prizadetega zaradi živčne izčrpanosti. Med svojim bivanjem na Bledu naj bi slednja imela celo preroške sanje o svojem poslanstvu, povezanem s teozofskim gibanjem.

Na podlagi teh podatkov je torej mogoče sklepati, da je bil Riklijev Zdravstveni zavod na Bledu ob koncu XIX. in začetku XX. stoletja med drugim tudi stičišče teozofov in posledično center za širjenje informacij o teozofskem gibanju in preko katerega so teozofske ideje prodrle tudi v slovenski prostor, saj je enkrat v letu 1989 tam prišlo tudi do stika med g. Frickejem in dr. Edvardom Šerkom, nedvomno začetnikom teozofskega gibanja na slovenskem.

Med njima se je razvilo redno dopisovanje, v katerem je g. Fricke nadalje seznanjal dr. Šerka s teozofijo in teozofsko literaturo ter ga spodbujal k širitvi teozofskih idej in k prevajanju teozofskih besedil. Na podlagi tega je dr. Šerko v Ljubljani organiziral manjši teozofski študijski center štirih aspirantov, ki se je nekaj časa redno sestajal ob nedeljah.

Ker je bilo slovensko ozemlje tedaj del Avstro-ogrske Monarhije, so slovenski teozofi gojili stike z avstrijskimi teozofi v Gradcu in na Dunaju, kjer je bila leta 1912 ustanovljena Avstrijska Sekcija Teozofskega društva. Prva svetovna vojna je nato prekinila delovanje vse do leta 1918, ko so ponovno zaživele težnje po tokrat resnem organiziranju teozofske organizacije v Sloveniji.


[1] Dr. Arnold Rikli, (13.02.1823 - 30.04.1906) švicarski hidro in heliopat, ki je leta 1895 postavil na Bledu preprosto leseno kopališče in Zdravstveni zavod.


To je prvi v nizu člankov, ki naj bi predstavili zgodovino teozofskega gibanja v Sloveniji in bivši Jugoslaviji. Temelji na trenutno dostopnih podatkih in je zasnovan razvojno, tako da bo sproti dopolnjevan z novimi spoznanji. Zato bralce vljudno naprošam, da tvorno sodelujejo pri tej predstavitvi z njim dostopnimi podatki, ki bi nadalje osvetlili zgodovino teozofskega gibanja v Sloveniji in bivši Jugoslaviji.

Anton Rozman

Zadnjič obnovljena: januar 2009
Copyright © 2005 Teozofija v Sloveniji