"Theosophia" was published every Three Months, from May 1944 till June 1981.
"Theosophia" je izhajala na vsake tri mesece, od maja 1944 do junija 1981.

It was sponsored by an International Group of Theosophists.

Njeno izdajanje je podpirala mednarodna skupina teozofov.

It's objectives were:
To uphold and promote the Original Principles of the modern Theosophical Movement, and to disseminate the teachings of the Esoteric Philosophy as set forth by H.P. Blavatsky and her Teachers.
Njeni cilji so bili:
Ohranjanje in promoviranje Izvirnih Načel sodobnega teozofskega gibanja ter širjenje učenj
Ezoterične Filozofije, kakor so jo predstavili H. P. Blavatsky in njeni Učitelji.

It's Editor was Boris de Zirkoff.

Njen urednik je bil Boris de Zirkoff.

None of the organized Theosophical Societies, as such, was responsible for any ideas expressed in this magazine, unless contained in an official document. The Editor was responsible for unsigned articles only.

Nobeno od organiziranih Teozofskih Društev kot tako, ni bilo odgovorno za kakršnekoli ideje, ki so bile izražene v tej reviji, razen v primeru, ko je šlo za nek uraden dokument. Urednik je bil odgovoren le za nepodpisane članke.

Present issues of "Theosophia" were scanned and proofread and made available for publication by Mr. Jake Jaqua.
Pričujoče izdaje "Theosophie" je skeniral, lektoriral in omogočil njih objavo g. Jake Jaqua.
"Theosophia" issues of Volumes XVIII - XXVII and their respective covers images were made available by Alexandria West, Turlock CA. - www.alexandriawest.org.
Objavo številk "Theosophie" zvezkov XVIII do XXVII in slik njihovih platnic je omogočila Alexandria West, Turlock CA. - www.alexandriawest.org.
Tribute Issue - html - pdf - Summer 1981
Index by Article Title
A B C D E F G H I K L M N O P&Q R S T U V W X&Y
Index by Author
A B C D E F G H J K L M N O P R S T U&V Z W XY
 
Volume I
No. 1 (1)
May - June 1944
Volume II
No. 1 (7)
May - June 1945
No. 2 (2)

July - August 1944

No. 2 (8)

July - August 1945

No. 3 (3)
September - October 1944

No. 3 (9)

September - October 1945

No. 4 (4)

November - December 1944

No. 4 (10)

November - December 1945

No. 5 (5)

January - February 1945

No. 5 (11)

January - February 1946

 
No. 6 (6)

March - April 1945

 

No. 6 (12)

March - April 1946

           
Volume III
No. 1 (13)
May - June 1946
Volume IV
No. 1 (19)
May - June 1947
 
No. 2 (14)

July - August 1946

 
No. 2 (20)

July - August 1947

 
No. 3 (15)
September - October 1946
 
No. 3 (21)
September - October 1947
 

No. 4 (16)

November - December 1946

 

No. 4 (22)

November - December 1947

 

No. 5 (17)

January - February 1947

 

No. 5 (23)

January - February 1948

 
No. 6 (18)

March - April 1947

 
No. 6 (24)

March - April 1948

           
Volume V
No. 1 (25)
May - June 1948
Volume VI
No. 1 (31)
May - June 1949
 
No. 2 (26)

July - August 1948

 
No. 2 (32)

July - August 1949

 
No. 3 (27)
September - October 1948
 
No. 3 (33)
September - October 1949
 

No. 4 (28)

November - December 1948

 

No. 4 (34)

November - December 1949

 

No. 5 (29)

January - February 1949

 

No. 5 (35)

January - February 1950

 
No. 6 (30)

March - April 1949

 
No. 6 (36)

March - April 1950

           
Volume VII
No. 1 (37)
May - June 1950
Volume VIII
No. 1 (43)
May - June 1951
 
No. 2 (38)

July - August 1950

 
No. 2 (44)

July - August 1951

 
No. 3 (39)
September - October 1950
 
No. 3 (45)
September - October 1951
 

No. 4 (40)

November - December 1950

 

No. 4 (46)

November - December 1951

 

No. 5 (41)

January - February 1951

 

No. 5 (47)

January - February 1952

 
No. 6 (42)

March - April 1951

 
No. 6 (48)

March - April 1952

           
Volume IX
No. 1 (49)
May - June 1952
Volume X
No. 1 (55)
Summer 1953
 
No. 2 (50)

July - August 1952

 
No. 2 (56)
Fall 1953
 
No. 3 (51)
September - October 1952
 
No. 3 (57)
Winter 1953-54
 

No. 4 (52)

November - December 1952

 

No. 4 (58)

Spring 1954
 

No. 5 (53)

January - February 1953

     
 
No. 6 (54)

March - April 1953

     
           
Volume XI
No. 1 (59)
Summer 1954
Volume XII
No. 1 (63)
Summer 1955
 
No. 2 (60)
Fall 1954  
No. 2 (64)
Fall 1955
 
No. 3 (61)
Winter 1954-55  
No. 3 (65)
Winter 1955-56
 

No. 4 (62)

Spring 1955  

No. 4 (66)

Spring 1956
           
Volume XIII
No. 1 (67)
Summer 1956
Volume XIV
No. 1 (71)
Summer 1957
 
No. 2 (68)
Fall 1956  
No. 2 (72)
Fall 1957
 
No. 3 (69)
Winter 1956-57  
No. 3 (73)
Winter 1957-58
 

No. 4 (70)

Spring 1957  

No. 4 (74)

Spring 1958
           
Volume XV
No. 1 (75)
Summer 1958
Volume XVI
 
 
No. 2 (76)
Fall 1958  
No. 2 (80)
Fall 1959
 
No. 3 (77)
Winter 1958-59  
No. 3 (81)
Winter 1959-60
 

No. 4 (78+79)

Spring-Summer 1959  

No. 4 (82)

Spring 1960
           
Volume XVII
No. 1 (83)
Summer 1960
Volume XVIII
No. 1 (87)
Summer 1961
 
No. 2 (84)
Fall 1960  
No. 2 (88)
Fall 1961
 
No. 3 (85)
Winter 1960-61  
No. 3 (89)
Winter 1961-62
 

No. 4 (86)

Spring 1961  

No. 4 (90)

Spring 1962
           
Volume XIX
No. 1 (91)
Summer 1962
Volume XX
No. 1 (95)
Summer 1963
 
No. 2 (92)
Fall 1962  
No. 2 (96)
Fall 1963
 
No. 3 (93)
Winter 1962-63  
No. 3 (97)
Winter 1963-64
 

No. 4 (94)

Spring 1963  

No. 4 (98)

Spring 1964
           
Volume XXI
No. 1 (99)
Summer 1964
Volume XXII
No. 1 (103)
Summer 1965
 
No. 2 (100)
Fall 1964  
No. 2 (104)
Fall 1965
 
No. 3 (101)
Winter 1964-65  
No. 3 (105)
Winter 1965-66
 

No. 4 (102)

Spring 1965  

No. 4 (106)

Spring 1966
           
Volume XXIII
No. 1 (107)
Summer 1966
Volume XXIV
No. 1 (111)
Summer 1967
 
No. 2 (108)
Fall 1966  
No. 2 (112)
Fall 1967
 
No. 3 (109)
Winter 1966-67  
No. 3 (113)
Winter 1967-68
 

No. 4 (110)

Spring 1967  

No. 4 (114)

Spring 1968
           
Volume XXV
No. 1 (115)
Summer 1968
Volume XXVI
No. 1 (119)
Summer 1969
 
No. 2 (116)
Fall 1968  
No. 2 (120)
Fall 1969
 
No. 3 (117)
Winter 1968-69  
No. 3 (121)
Winter 1969-70
 

No. 4 (118)

Spring 1969  

No. 4 (122)

Spring 1970
           
Volume XXVII
No. 1 (123)
Summer 1970
Volume XXVIII
No. 1 (127)
Summer 1971
 
No. 2 (124)
Fall 1970  
No. 2 (128)
Fall 1971
 
No. 3 (125)
Winter 1970-71  
No. 3 (129)
Winter 1971-72
 

No. 4 (126)

Spring 1971  

No. 4 (130)

Spring 1972
           
Volume XXIX
No. 1 (131)
Summer 1972
Volume XXX
No. 1 (135)
Summer 1973
 
No. 2 (132)
Fall 1972  
No. 2 (136)
Fall 1973
 
No. 3 (133)
Winter 1972-73  
No. 3 (137)
Winter 1973-74
 

No. 4 (134)

Spring 1973  

No. 4 (138)

Spring 1974
           
Volume XXXI
No. 1 (139)
Summer 1974
Volume XXXII
No. 1 (143)
Summer 1975
 
No. 2 (140)
Fall 1974  
No. 2 (144)
Fall 1975
 
No. 3 (141)
Winter 1974-75  
No. 3 (145)
Winter 1975-76
 

No. 4 (142)

Spring 1975  

No. 4 (146)

Spring 1976
           
Volume XXXIII
No. 1 (147)
Summer 1976
Volume XXXIV
No. 1 (151)
Summer 1977
 
No. 2 (148)
Fall 1976  
No. 2 (152)
Fall 1977
 
No. 3 (149)
Winter 1976-77  
No. 3 + 4 (153 + 154)
Winter 1977-78 + Spring 1978
 

No. 4 (150)

Spring 1977  

 

 
           
Volume XXXV
No. 1 (155)
Summer 1978
Volume XXXVI
No. 1 (159)
Summer 1979
 
No. 2 (156)
Fall 1978  
No. 2 (160)
Fall 1979
 
No. 3 (157)
Winter 1978-79  
No. 3 (161)
Winter 1979-80
 

No. 4 (158)

Spring 1979  

No. 4 (162)

Spring 1980
           
Volume XXXVII
No. 1 (163)
Summer 1980      
 
No. 2 (164)
Fall 1980      
 
No. 3 (165)
Winter 1980-81      
 

Last Issue

Summer 1981