Graditelji nove dobe
Boris de Zirkoff

Theosophia, Jesen 1972.

Danes vidimo okoli nas, v svetu nemira, preloma in človeške bede uma in srca, prehajanje neke dobe. V brezkončni Knjigi Življenja se hitro obrača stran in gube zavese pozabe legajo okoli umikajoče se preteklosti.

Doba, katere smrtni agoniji smo priča, se poslavlja skupaj s svojo običajno odrsko-sceno in igralci odhajajo v ropotu in žvenketu prazne nagrobne plošče. Vidimo jih, kako izginjajo v temi, eden za drugim, ne brez zadnje dobre brce ...

Kako dobro jih poznamo! Župnijska pojmovanja življenja, arogantni nacionalizmi, votli materializem, tlačenje slabotnih manjšin, človeško izkoriščanje, moč vladati in zasužnjevati s pomočjo strahu, religiozni fanatizem, politično šikaniranje, rasne mržnje - ne-sveta zalega, zasnovana v brezdanji nevednosti, hranjeni s strahom in sebičnostjo, podprti s pohlepom in gnani v njen lastni brlog nepravičnosti s strani rastoče Moči Duha.

Ali je karkoli, česar naj bi se bali? Zberimo se in pomislimo!

Stojimo pred Portali boljše Dobe. Zora večje dobe poplavlja s svojo svetlobo griče oddaljenega obzorja naših upov. V takšnih časih piha čez Zemljo Veter Duha, ki “preureja, preoblikuje, prenareja”.

Ljudje težko razbirajo resničen pomen življenja, toda najtežje je razbrati rokopis na steni, ki postane berljiv, ko se začne stena tresti in podirati ... Pa vendar so zidovi zadnjega desetletja polni v naglici napisanih opozoril. Koliko ljudi jih je videlo in razumelo?

Da bi prešli skozi Portale Nove Dobe, moramo odvreči okraske umirajoče dobe; in potni list za vstop je novo pojmovanje Etike, večji občutek za globlje vrednote življenja, bolj univerzalna zavestnost, globalna solidarnost do naših skupnih človeških sorodnosti in vezi.

In vsak moški in ženska, ki se dvigne nad svoje ponižujoče vezanosti na materialne posle, nad svojo ljubezen do golih posesti zaradi njih samih, svojo ljubezen do moči, svojo strast do sebičnega zadovoljevanja na račun drugih, postane Graditelj Nove Dobe in prestopi nezaznavno skozi mistične portale v Luč.

Dandanašnje nasilje je zgolj učinek. Ljudje nočejo prepoznati Vetra Duha in dvigujejo svojo slabotno voljo zoper plimo življenja.

Živimo v dobi izjemnih priložnosti. Danes se nič ne more upreti dinamičnemu duhovnemu sunku, ki deluje v ozadju zunanjih dogodkov. Ko se bo oder zgodovine umiril in se bodo razrešili nekateri spori, bomo videli nov tip človeštva, ki bo z boljšim materialom gradilo veličastnejšo civilizacijo.

Zaslužimo si uvrstitev med Graditelje!

Prevod: Anton Rozman

Zadnjič obnovljena: januar 2009
Copyright © 2005 Teozofija v Sloveniji