Temeljna teozofska načela
Boris de Zirkoff

Theosophia, poletje 1976.

Ključna nota naukov, ki jih opisuje Ezoterična Filozofija, je njihova univerzalnost. Enako dobro se umeščajo v veliko kot v malo, v makrokozmično kot mikrokozmično. Ker ne temeljijo na nobenega mnenjih ali verskih prepričanjih, so ukoreninjeni v naravnih dejstvih, dejstvih, ki jih je mogoče opazovati in preučevati in katere lahko človek s pomočjo analogij poveže z drugimi dejstvi onstran našega trenutnega neposrednega eksperimentalnega spoznavanja.

Temeljna teozofska načela so univerzalno prisotna skozi celotno trajanje človeške rase. V vseh dobah in civilizacijah so odsevala v mišljenju človeštva in zapustila neizpodbitne sledi v vseh mitih in legendah, kakor tudi v bolj neposrednih navodilih in učenjih filozofov in mislecev.

Skrben študij človeškega mišljenja skozi dobe, ki je mogoč le preko pogosto razdrobljenih delcev, ki so se uspeli prebiti do nas, kaže na to, da je univerzalni nauk obstajal od pradavnine, nauk, ki je bil dostopen tistim, ki so se bili voljni podrediti določenim zahtevanim pogojem, da bi ga pridobili. Z enega konca zemlje na drugega so bila temeljna načela tega nauka ista in pravila vedenja istovetna, pa čeprav izražena v tako različnih jezikih ali obdana z različnim simbolizmom in alegorijo.

Naravo tega nauka je v njegovih temeljnih predpostavkah v svojem Tajnem Nauku jasno orisala H. P. Blavatsky. Odprite Knjigo I na strani 14 in preberite besedilo vse do strani 20; nato odprite isti zvezek na strani 272 in ga preberite do konca tega poglavja na strani 299. Na teh straneh so predstavljeni temelji univerzalne modrosti, ki se vlečejo kot zlata nit skozi vse pristne oblike in preoblikovanja Ezoterične Filozofije. Te strani lahko služijo kot mejnik za vsa druga učenja ali popačenja učenj, ki se od časa do časa pojavijo na raznih delih sveta, da bi zmedla in zbegala študenta. Mojstrska predstavitev H. P. B. vsebuje jasno in posebno zanikanje ali zavrnitev raznovrstnih dopolnilnih idej in teorij, ki so z leti postale splošno priznane v sodobnem teozofskem gibanju. Pravilno razumevanje teh temeljnih predlogov vsakemu skrbnemu mislecu pove, da določena literatura, ki naj bi domnevno vsebovala teozofske ideje, obravnava psiho-mentalne fantazije, ki so pogosto diametralno nasprotna in ki jih nikakor ne podpirajo temeljna načela Modrosti-Religije, kakor so orisana v zgoraj omenjenih odlomkih. Te fantazije se ne morejo harmonično spojiti z pristnimi nauki Ezoterične Filozofije in jih je zato potrebno obravnavati kot lažne.

Prevod: Anton Rozman

Zadnjič obnovljena: januar 2009
Copyright © 2005 Teozofija v Sloveniji