Annie Besant in Charles Webster Leadbeater

Annie Besant in Charles W. Leadbeater predstavljata drugo generacijo voditeljev Teozofskega društva, ki sta se morala soočiti z očitki, da sta se oddaljila od izvornega značaja teozofije, kakršno je predala Helena Petrovna Blavatsky, do te mere, da so njuno izročilo nekateri avtorji poimenovali pseudo-teozofija, in od izvirnega programa Teozofskega društva, z obtožbami o moralno spornem delovanju.

Tisto, kar je najbolj očitno predstavljal odmik od temeljnega poslanstva Teozofskega društva, je bilo gotovo ustanavljanje vzporednih organizacij in aktivno politično delovanje, ki so zameglile osnovni namen društva, da si s pomočjo teozofije prizadeva na dolgi rok spremeniti ljudi same in tako koristiti človeštvu, ne pa, da si prizadeva spremeniti politični sistem.

Ne glede na omenjeno, pa ostaja dejstvo, da sta Annie Besant in Charles W. Leadbeater predstavila teozofijo na način, ki je bil bolj dostopen povprečnemu človeku, kar je vodilo, po eni strani, do splošne popularizacije teozofskega gibanja, kar pa ga je, po drugi strani, tudi precej izvotlilo.

Dejstvo je tudi, da je velika večina ljudi, ki jih je pritegnila teozofija, vstopila vanjo prav preko del Annie Besant in Charlesa W. Leadbeatra, zato ta dela ostajajo dobra osnova za nadaljnji študij in pot do izvorne teozofije.

V ta namen je primerno, če tukaj predstavimo nekaj stavkov iz The Changing Face of Theosophy (Spreminjajoči se obraz teozofije) Laurencea J. Bendita: – Jasnovidne raziskave so igrale pomembno vlogo v teozofskem gibanju v obdobju po Madam Blavatsky. Pri nekaterih ljudeh so vzbudile spoštovanje in začudenje, včasih morda lahkovernost, pri drugih pa prav nasprotno. Še več, v nekaterih primerih so raziskave potrdile spoznanja sodobne znanosti, v drugih niso. V nekaterih primerih lahko ob napredovanju znanosti ugotovimo, da so določene raziskave temeljile na znanstvenem sistemu, ki se je kasneje izkazal za zgrešenega; da v nekaterih ozirih raziskovalec ni bil objektiven, ampak pod vplivom tedanjih predstav, pa čeprav so morda bili globlji vidiki njegovega dela, ki so onstran dosega znanosti, povsem zanesljivi. Naredili bi resno napako, če bi sprejeli raziskovalčevo nezmotljivost, ne glede na njegovo poštenost. Njegova osebnostna pristranskost nespremenljivo vpliva na njegovo vizijo, zaradi česar vidi devo ali angela s človeškim obrazom, namesto prepletajoče se vrtince sil, ki jih usmerja inteligenca, kakor jih vidijo redki, bolj objektivni “psihiki”. Vidčev um projicira obraz zato, ker si težko predstavlja inteligenco drugače, kot človeku podobno bitje. Na enak način v svojem umu počloveči tudi elementalne ali minljive vilinske oblike in razmišlja o “ljudeh” na drugih planetih v okvirih, ki so podobni tistim zemeljskega človeštva, in tako naprej. Na kratko, videc pogosto zaznava stvari, kakršne bi rad, da so, ne da bi se zavedal izkrivljenja, ki ga vnaša v sliko, in niti tega, v kolikšni meri sprejema sugestijo, najsi neposredno ali posredno, od drugih. Seveda so stvari včasih lahko dejansko takšne kot so, natančno takšne, kakor jih opisuje jasnovidec, zato ne bi bilo modro, če bi jih prehitro obdali z dvomom. Vendar pa obstajajo nekatere stvari, pri katerih postane vizija prej simbolična kot pa, da bi opisovala nek predmet ali razmere. Tu ne vstopamo le na področje sanj, ampak tudi mitološkega in arhetipskega. Z drugimi besedami, tako vizija kot domišljija nas lahko povzdigneta iz posvetnega v določeno stopnjo uresničitve transcedentnega; in višje ko se povzpneta, bolj se bližata ena drugi ter dejansko postaneta nerazločljivi. Tako so lahko nekateri vidiki jasnovidnega raziskovanja in preučevanja vse drugo kot pa preučevanje dejstev v običajnem materialnem smislu. Izražajo se skozi domišljijski kanal v simbolni obliki, vendar pa, zaradi obstoja realne povezave med zunanjo obliko in notranjo realnostjo, ne izgubijo nobenega od svojih duhovnih obeležij in nam pripovedujejo o resnicah, ki pripadajo svetu duha. Vendar pa se to lahko zgodi le takrat, ko so izničeni želeno razmišljanje, predsodki in mentalno pogojevanje, vsaj v tolikšni meri, kolikor je to dostopno človeškim bitjem.

ANNIE BESANT

Življenje in delo Annie Besant Wood začenjamo s predstavitvijo BIOGRAFIJE ANNI BESANT in nadaljujemo z dvema pomembnima pismoma Mojstrov, ki sta povezana z njenim delovanjem MAHACHOHANOVO PISMO in PISMO ANNIE BESANT. Polemike v zvezi z vrnitvijo C. W. Leadbeatra v Teozofsko društvo, so bile objavljene v MRS ANNIE BESANT AND THE MORAL CODE. Način njenega političnega delovanja pa je razviden iz SOCIAL REFORM IN INDIA. Okoliščine v Teozofskem društvu pod vodstvom Annie Besant so razvidne iz STATEMENT OF RESIGNATION FROM THE TS njenega tesnega sodelavca Bahmana Pestonjija Wadije. Zadnja dva prispevka sta izpod peresa Bhagavana Dasa THE CENTRAL HINDU COLLEGE AND ANNIE BESANT in ANNIE BESANT AND THE CHANGING WORLD.

Nadalnje informacije o življenju in delu Annie Besant si lahko pridobite na naslednjih spletnih straneh: ANNIE BESANT SHRINE ANNIE BESANT na Theosophy Wiki – knjige in pamfleti Annie Besant na ANAND GHOLAP WEBSITE – kritičen pogled na ANNIE BESANT, HER PASSIONS AND HER RELATIONSHIPS – Review of THE JUDGE CASE – A CONSPIRACY WHICH RUINED THE THEOSOPHICAL CAUSEMRS BESANT AND THE ALCYONE CASEANNIE BESANT’S QUEST FOR TRUTHANNIE BESANT on Spartacus Educational – ANNIE BESANT’S EDUCATIONAL PHILOSOPHYANNIE BESANT on the TS Adyar website.

Annie Besant: Struggles and Quest

CHARLES WEBSTER LEADBEATER

Življenje in delo Charlesa Websterja Leadbeatra začenjamo s predstavitvijo BIOGRAFIJE CHARLESA WEBSTERJA LEADBEATRA, in nadaljujemo s prispevkih tistih njegovih sopotnikov, ki so se kritično odzvali na njegovo delovanje: ČE BI BIL JAZ PREDSEDNIK, Ernest Egerton Wood – RESNICA JE DEŽELA BREZ POTI, Jiddu Krišnamurti – RAZODEVANJE ALI URESNIČEVANJE: SPOR V TEOZOFIJI, Johannes Jacobus Van der Leeuw – THERE IS NO RELIGION HIGHER THAN TRUTH, Edward Lewis Gardner.

Nadalnje informacije o življenju in delu Charlesa Websterja Leadbetra si lahko pridobite na naslednjih spletnih straneh: CHARLES WEBSTER LEADBEATER, HIS LIFE, WRITINGS AND THEOSOPHICAL TEACHINGSA PRIMARY SOURCE ARCHIVE FOR THE LIFE AND WORK OF C. W. LEADBEATERCHARLES WEBSTER LEADBEATER on Theosophy Wiki – THE CASE AGAINST C. W. LEADBEATERC. W. LEADBEATER (1854 – 1934)LEADBEATER CHARLES WEBSTER on Theosophy World.

The Elder Brother

Oris teozofije

Samozaložba Anton Rozman

Druga elektronska izdaja, 2022

ISBN: 978-961-6561-35-8 (PDF)

Publikacija je brezplačna

TEOZOFSKI PRIROČNIKI – ANNIE BESANT IN CHARLES WEBSTER LEADBEATER

Človekovih sedem principov

Samozaložba Anton Rozman

Druga elektronska izdaja, 2022

ISBN: 978-961-6561-18-1 (PDF)

Publikacija je brezplačna

Reinkarnacija

Samozaložba Anton Rozman

Druga elektronska izdaja, 2022

ISBN: 978-961-6561-19-8 (PDF)

Publikacija je brezplačna

Smrt - in potem?

Samozaložba Anton Rozman

Druga elektronska izdaja, 2022

ISBN: 978-961-6561-21-1 (PDF)

Publikacija je brezplačna

Karma

Samozaložba Anton Rozman

Druga elektronska izdaja, 2022

ISBN: 978-961-6561-22-8 (PDF)

Publikacija je brezplačna

Astralna raven

Samozaložba Anton Rozman

Druga elektronska izdaja, 2022

ISBN: 978-961-6561-36-5 (PDF)

Publikacija je brezplačna

Devachanska raven

Samozaložba Anton Rozman

Druga elektronska izdaja, 2022

ISBN: 978-961-6561-37-2 (PDF)

Publikacija je brezplačna

Človek in njegova telesa

Samozaložba Anton Rozman

Druga elektronska izdaja, 2022

ISBN: 978-961-6561-23-5 (PDF)

Publikacija je brezplačna

DODATNE KNJIGE ANNIE BESANT

Dharma

Samozaložba Anton Rozman

Druga elektronska izdaja, 2022

ISBN: 978-961-6561-24-2 (PDF)

Publikacija je brezplačna

Miselne oblike

Samozaložba Anton Rozman

Druga elektronska izdaja, 2022

ISBN: 978-961-6561-25-9 (PDF)

Publikacija je brezplačna

Moč mišljenja

Samozaložba Anton Rozman

Druga elektronska izdaja, 2022

ISBN: 978-961-6561-26-6 (PDF)

Publikacija je brezplačna

Potreba po reinkarnaciji

Samozaložba Anton Rozman

Druga elektronska izdaja, 2022

ISBN:

Publikacija je brezplačna

Psihični in duhovni razvoj

Samozaložba Anton Rozman

Druga elektronska izdaja, 2022

ISBN: 978-961-6561-53-2 (PDF)

Publikacija je brezplačna

Ustvarjanje značaja

Samozaložba Anton Rozman

Druga elektronska izdaja, 2022

ISBN: 978-961-6561-30-3 (PDF)

Publikacija je brezplačna

Uvod v jogo

Samozaložba Anton Rozman

Druga elektronska izdaja, 2022

ISBN: 978-961-6561-33-4 (PDF)

Publikacija je brezplačna

Zakoni višjega življenja

Samozaložba Anton Rozman

Druga elektronska izdaja, 2022

ISBN: 978-961-6561-34-1 (PDF)

Publikacija je brezplačna

Modrost Upanišad

Samozaložba Anton Rozman

Prva elektronska izdaja, 2022

ISBN: 978-961-6561-58-7 (PDF)

Publikacija je brezplačna

Knjigo Annie Besant Modrost Upanišad dopolnjujemo še z elektronsko izdajo revije Theosophy Forward, ki prinaša grafično upodobitev dvanajstih Upanišad s strani slikarja Jome Sipeja  – TWELVE UPANISHADS.

Mojstri

Samozaložba Anton Rozman

Prva elektronska izdaja, 2022

ISBN: 978-961-6561-59-4 (PDF)

Publikacija je brezplačna

Notranja vlada sveta

Samozaložba Anton Rozman

Prva elektronska izdaja, 2022

ISBN: 978-961-6561-60-0 (PDF)

Publikacija je brezplačna

Študij karme

Samozaložba Anton Rozman

Prva elektronska izdaja, 2022

ISBN: 978-961-6561-61-7 (PDF)

Publikacija je brezplačna

Študij zavesti

Samozaložba Anton Rozman

Prva elektronska izdaja, 2022

ISBN: 978-961-6561-62-4 (PDF)

Publikacija je brezplačna

Tri poti

Samozaložba Anton Rozman

Prva elektronska izdaja, 2022

ISBN: 978-961-6561-63-1 (PDF)

Publikacija je brezplačna

V preddverju

Samozaložba Anton Rozman

Prva elektronska izdaja, 2022

ISBN: 978-961-6561-64-8 (PDF)

Publikacija je brezplačna

DODATNE KNJIGE CHARLES WEBSTER LEADBEATER

Jasnovidnost

Samozaložba Anton Rozman

Druga elektronska izdaja, 2022

ISBN: 978-961-6561-38-9 (PDF)

Publikacija je brezplačna

Moč in raba misli

Samozaložba Anton Rozman

Druga elektronska izdaja, 2022

ISBN: 978-961-6561-39-6 (PDF)

Publikacija je brezplačna

Mojstri in pot

Samozaložba Anton Rozman

Druga elektronska izdaja, 2022

ISBN: 978-961-6561-40-2 (PDF)

Publikacija je brezplačna

Nevidni pomočniki

Samozaložba Anton Rozman

Druga elektronska izdaja, 2022

ISBN: 978-961-6561-41-9 (PDF)

Publikacija je brezplačna

Vidni in nevidni človek

Samozaložba Anton Rozman

Druga elektronska izdaja, 2022

ISBN: 978-961-6561-42-6 (PDF)

Publikacija je brezplačna

Vegetarijanstvo in okultizem

Samozaložba Anton Rozman

Prva elektronska izdaja, 2022

ISBN: 978-961-6561-55-6 (PDF)

Publikacija je brezplačna

Tistim, ki žalujejo

Samozaložba Anton Rozman

Prva elektronska izdaja, 2022

ISBN: 978-961-6561-56-3 (PDF)

Publikacija je brezplačna

Monada

Samozaložba Anton Rozman

Prva elektronska izdaja, 2022

ISBN: 978-961-6561-57-0 (PDF)

Publikacija je brezplačna

Z uporabo te strani se strinjate z namestitvijo piškotkov, kot je opisano v naši Politiki zasebnosti.