Pogoji uporabe

Pričujoča stran predstavlja pogoje uporabe v zvezi s cilji, intelektualnimi pravicami, povezavami, zaupnostjo uporabnikovih sporočil, dostopom do (z geslom zavarovanih/varnih) članskih strani in pravnim okvirjem spletnih strani TEOZOFIJA V SLOVENIJI in ZAHODNI EZOTERICIZEM z ozirom na avtorske pravice – Copyright © 2005 – 2022.

Cilji

Osnovni cilj spletnih strani TEOZOFIJA V SLOVENIJI in ZAHODNI EZOTERICIZEM je, da omogoči svoboden in anonimen dostop do svoje vsebine in da pomaga napredku ljudi s pomočjo širjenja poznavanja teozofije in drugih ezoteričnih gibanj. Spletna stran ni povezana z nobenim društvom, ki se opredeljuje kot teozofsko.

Intelektualne pravice

V zvezi z intelektualnimi pravicami je namen spletnih strani TEOZOFIJA V SLOVENIJI in ZAHODNI EZOTERICIZEM dvojen:

– da opogumlja širjenje poznavanja teozofije in drugih ezoteričnih gibanj in
– da ohranja celovitost dela spletnih strani TEOZOFIJA V SLOVENIJI in ZAHODNI EZOTERICIZEM in odpravlja nejasnosti glede njunega izvora in položaja.

Razen, če ni drugače omenjeno, je vso gradivo na spletnih straneh avtorsko zaščiteno in se ne sme uporabljati drugače kot na podlagi teh pogojev uporabe.

Gradivo spletnih strani TEOZOFIJA V SLOVENIJI in ZAHODNI EZOTERICIZEM se lahko snema ali kopira, pod pogojem, da VSE kopije ohranijo avtorske pravice in druge opombe o avtorstvu, ki jih vsebuje to gradivo. Nobenega gradiva se ne sme preoblikovati, urejati ali izvzemati izven konteksta na takšen način, da bi njegova uporaba ustvarjala napačno ali zavajajočo predstavo ali vtis glede na položaj, objavo ali delovanje spletnih strani TEOZOFIJA V SLOVENIJI in ZAHODNI EZOTERICIZEM.

Naziv lastnikov avtorskih pravic NE sme biti uporabljen za oglaševanje ali reklamiranje spletnih strani TEOZOFIJA V SLOVENIJI in ZAHODNI EZOTERICIZEM in njune vsebine brez posebnega vnaprejšnjega pismenega dovoljenja. Pravica do avtorskih pravic na dokumentih spletnih strani TEOZOFIJA V SLOVENIJI in ZAHODNI EZOTERICIZEM bo vedno ostala povezana z lastniki avtorskih pravic.

Dokumente spletnih strani TEOZOFIJA V SLOVENIJI in ZAHODNI EZOTERICIZEM lahko na novo objavljate pod pogojem, da zagotovite informacijo, preko katere drugi uporabniki z lahkoto najdejo izvirni dokument, in da vnesete opombo o avtorskih pravicah spletnih strani TEOZOFIJA V SLOVENIJI in ZAHODNI EZOTERICIZEM.

Vsak dokument spletnih strani TEOZOFIJA V SLOVENIJI in ZAHODNI EZOTERICIZEM odraža, kako je bil dokument ustvarjen ali prejet in ali je pod nadzorom urednikov ter kako se ga lahko navaja v drugih delih ali dokumentih. Vsekakor ne odobravamo in bomo ukrepali ob popačenju našega dela v zvezi z njegovim avtorstvom, opombami ali v zvezi z njegovim statusom.

Če urejate spletno stran, ki objavlja (ali vsebuje kopije) teozofske ali sorodne spletne dokumente, lahko kopirate tudi naše dokumente in jih ponudite na svoji spletni strani, pod pogojem, da jasno predstavite status dokumenta in to, da je mogoče izvirno različico dokumenta najti na spletnih strani TEOZOFIJA V SLOVENIJI in ZAHODNI EZOTERICIZEM.

Če bi radi za potrebe lastne analize opravili “veren” povzetek naših dokumentov, prosimo, da vaš citat ali navedba povzetega gradiva vključuje njegov naslov, urednika/avtorja, datum objave, URL in navedbo njegovega statusa.

Če bi radi objavili knjigo, ki vključuje nekatere od naših navedb, morate vključiti povezavo na izviren dokument na spletnih strani TEOZOFIJA V SLOVENIJI in ZAHODNI EZOTERICIZEM, njegov status in navedbo avtorskih pravic ter ne smete spreminjati vsebine dokumenta.

Povezovanje

Vsekakor lahko oblikujete povezave s spletnima stranema TEOZOFIJA V SLOVENIJI in ZAHODNI EZOTERICIZEM. Povezave so zgolj napotila na druge spletne strani. Ni vam potrebno prositi za oblikovanje povezave na našo spletno stran – ali katero koli drugo spletno stran. Vendar pa ne bi smeli nikoli narediti nič (vključno z oblikovanjem povezave), kar bi ustvarilo napačno predstavo o spletni strani, za katero oblikujete povezavo, ali nakazalo povezanost s spletnima stranema TEOZOFIJA V SLOVENIJI in ZAHODNI EZOTERICIZEM, ki dejansko ne obstaja. Na primer, ne smete uporabljati zavajajočega oblikovanja, URL trikov, »hot-linkinga« ali preusmeritev, ki popačeno predstavljajo vsebino spletnih strani TEOZOFIJA V SLOVENIJI in ZAHODNI EZOTERICIZEM tako, kot da jo objavlja nekdo drug, ne pa spletni strani TEOZOFIJA V SLOVENIJI in ZAHODNI EZOTERICIZEM. Zavedajte se, da je ta zahteva glede vaših predstavitev vaša obveza, kajti spletnih strani TEOZOFIJA V SLOVENIJI in ZAHODNI EZOTERICIZEM ne podajata odpovednih izjav glede oblikovanja povezav na našo spletno stran.

Logotipa na spletnih straneh TEOZOFIJA V SLOVENIJI in ZAHODNI EZOTERICIZEM sta last spletne strani TEOZOFIJA V SLOVENIJI. Uporabniki ga ne smejo uporabiti brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnika spletne strani TEOZOFIJA V SLOVENIJI.

Zaupnost uporabnikovih sporočil

Razen v primeru, ko to zahteva zakon, bo bosta spletni strani TEOZOFIJA V SLOVENIJI in ZAHODNI EZOTERICIZEM ohranila zaupnost vseh uporabnikovih sporočil, ki vsebujejo osebne uporabnikove podatke, ki so neposredno posredovani spletnima stranema TEOZOFIJA V SLOVENIJI in ZAHODNI EZOTERICIZEM. Uporabnikova sporočila na kateremkoli forumu ali klepetalnici ne bodo upoštevana kot zaupna in spletni strani TEOZOFIJA V SLOVENIJI in ZAHODNI EZOTERICIZEM lahko uporabita katerokoli informacijo v takšnih sporočilih, vključno s katerokoli zamislijo, idejo, znanjem ali drugo intelektualno lastnino.

Dostop do (z geslom zavarovanih/varnih) članskih strani

Dostop do in uporaba z geslom zavarovanih in/ali varnih članskih strani spletnih strani TEOZOFIJA V SLOVENIJI in ZAHODNI EZOTERICIZEM je omejena le na pooblaščene uporabnike. Nepooblaščeni posamezniki, ki bodo poskušali vstopiti na te strani spletnih strani TEOZOFIJA V SLOVENIJI in ZAHODNI EZOTERICIZEM, so lahko sodno preganjani.

Izjava v zvezi s pravnim okvirjem

Spletna stran TEOZOFIJA V SLOVENIJI ni pregledala nobene od spletnih strani, ki so oblikovale povezavo s spletnima stranema TEOZOFIJA V SLOVENIJI in ZAHODNI EZOTERICIZEM in ni odgovorna za vsebino katerekoli od teh spletnih strani. Vedite, da je katerakoli NE-TEOZOFIJA V SLOVENIJI spletna stran neodvisna od spletne strani TEOZOFIJA V SLOVENIJI in da spletna stran TEOZOFIJA V SLOVENIJI nima nadzora nad vsebino te spletne strani. Prav tako povezava na neko NE-TEOZOFIJA V SLOVENIJI spletno stran ne prinaša nobene odgovornosti glede njene vsebine in glede uporabe te spletne strani. Uporabnikova odgovornost je, da sprejme vse varnostne ukrepe v zvezi z vsebino ali uporabo takšne spletne strani. Uporabnikova odgovornost je, da sprejme vse varnostne ukrepe v zvezi z virusi, črvi, trojanskimi konji in drugo podobno programsko opremo uničevalske narave.

Informacija na spletnima stranema TEOZOFIJA V SLOVENIJI in ZAHODNI EZOTERICIZEM lahko vsebuje tehnične pomanjkljivosti ali tipografske napake. Informacija se lahko spreminja in posodablja brez najave. Spletna stran TEOZOFIJA V SLOVENIJI lahko kadarkoli vpelje izboljšave in/ali spremembe v zvezi z gradivom, ki ga vsebuje, ali o katerem poroča, brez predhodne najave. Spletna stran TEOZOFIJA V SLOVENIJI lahko brez najave vnese spremembe tudi v Pogoje uporabe. Uporabnik, ki ga te spremembe zavezujejo, bi moral zato občasno obiskati to stran in pregledati, kakšni so trenutni Pogoji uporabe.

Omejitev odgovornosti

V ZVEZI Z DOKUMENTI IN SLIKAMI NA SPLETNIMA STRANEMA TEOZOFIJA V SLOVENIJI IN ZAHODNI EZOTERICIZEM SPLETNA STRAN TEOZOFIJA V SLOVENIJI NE JAMČI, DA JE VSEBINA TEH DOKUMENTOV ALI SLIK BREZ NAPAK IN PRIMERNA ZA VSAKOVRSTNO UPORABO, ALI PA, DA UPORABA TE VSEBINE NE BO PREDSTAVLJALA KRŠITVE AVTORSKIH PRAVIC DRUGIH.

V NOBENEM PRIMERU SPLETNA STRAN TEOZOFIJA V SLOVENIJI NE BO ODGOVORNA ZA KAKRŠNOKOLI NAPOSREDNO ALI POSREDNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO IZGUBO DOBIČKA, NEPREMOŽENJSKO ŠKODO, IZGUBO PROGRAMSKE OPREME ALI DRUGIH PODATKOV NA VAŠEM SISTEMU, KI BI LAHKO NASTALA UPORABNIKU ZARADI OBISKA SPLETNE STRANI TEOZOFIJA V SLOVENIJI ALI ZARADI NEZMOŽNOSTI OBISKA LE-TE

Z uporabo te strani se strinjate z namestitvijo piškotkov, kot je opisano v naši Politiki zasebnosti.